Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) işyerlerine daimi iş sözleşmesi ile çalışmak üzere 50 Mühendis İşçiliği, 128 Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ile 117 Tren Teşkil işçiliği olmak üzere toplam 295 personel alımı yapacak. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman? TCDD personel alımı şartları neler? İşte TCDD personel alımı hakkında merak edilen her şey...

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2017

TCDD'nin yayımladığı duyuruya göre Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda (İŞKUR) işgücü talepleri Açık İş İlanlarında 12 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek ve 21 Aralık 2017 tarihine kadar ilanda kalacak. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine (İŞKUR) yapacaklar.

TCDD PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN...

 

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- İlan edilecek işgücü taleplerine başvurabilmek için, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2016 yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.

2- İŞKUR’da ilan edilecek işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

3- Adaylar, İŞKUR’ da ilan edilen TCDD İşletmesi Genel İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü işgücü taleplerinden sadece birine başvuru yapabilecektir.

4- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu bilgileri “İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı pdf dosyasında yer almaktadır.

5- Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce;

- Çalışacağı işyerini görmeleri,

- Daha önce işe giren Mühendis İşçileri, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörleri ve Tren Teşkil İşçileri ile görüşmeleri,

- Tren Teşkil İşçiliğine başvuracak adayların TCDD web sitesinde yer alan

- Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri,

- TCDD web sitesinde yer alan Görev tanımlarını okumaları, kendileri için faydalı olacaktır.

6- Mühendis İşçiliği işgücü talebine başvuru yapacak adaylardan;

Elektrik, Elektrik -Elektronik Mühendislerinden,

Hızlı tren, yüksek hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu hatlarının elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin yapımı veya bakımı işlerinde en az 1 yıl çalışma şartı istenmektedir.

İnşaat Mühendislerinden

Hızlı tren, yüksek hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu hatlarının yapımı işlerinde en az 1 yıl çalışma şartı istenmektedir.

Jeoloji Mühendislerinden

Hızlı tren, yüksek hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu hatlarının yapımı işlerinde en az 1 yıl çalışma şartı istenmektedir.

Harita Mühendislerinden

Hızlı tren, yüksek hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu hatlarının yapımı veya kamulaştırma işlerinde en az 1 yıl çalışma şartı istenmektedir.

Adaylar, çalışmalarını firmalardan alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. Çalışmaları hakkında firmadan alacakları yazıda aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

Firma yazılarında firma amblemi,

- Hangi projede çalıştığı,

- Hangi tarihler arasında ne kadar süre ile çalıştığı,

- Görevi,

- İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda hangi işyeri sicil numarası ile işlem gördüğü,

- SGK Hizmet dökümü,

- Yüklenici, müşavir veya taşeron firma olarak iş yaptığı,

- Taşeron firma olarak iş yapıyor ise hangi yüklenici veya müşavir firmaya iş yaptığı,

- Yazıyı imzalayanın adı soyadı ve görevi,

- Yazıda tarih bulunacaktır.

7- Stajda geçen süreler çalışma şartında değerlendirilmeyecektir.

8- Afyonkarahisar A.Ç 722, Aydın 321, Kahramanmaraş 673, Kayseri 254, Malatya 524 ve Malatya 534 Yol Bakım Şefliklerine alınacak mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü iş gücü talebimize başvuru yapacak adaylardan C sınıfı, (C sınıfı ehliyetini yenileyenler için M,B1,B,D1,C1,C ve F sınıfı) sürücü belgesi istenecektir.

9- İŞKUR’ ca gönderilen listede yer alacak adayların, İŞKUR’ ca bildirilen adreslerine evrak teslim tarihi ve yeri iadeli taahhütlü postayla bildirilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir.

10- İŞKUR’ ca gönderilen listede yer alacak adaylara, evrak tesliminde sözlü sınav tarihi ve yeri tebliğ edilerek veya adreslerine tebligat gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir.

11- Teşekkülümüzde görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapacaktır.

12- İşe başlayan adayların deneme süresi 4 aydır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

13- Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

14- Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

15- Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

16- Ataması yapılıp işe başlayan mühendis işçilerinden, tren teşkil işçilerinden ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörlerinden; 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre iş sözleşmesi feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlar görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücretin ve eğitim programı sürelerine ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek ½ si tazminat olarak geri alınır.

17- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adaylardan;

- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü, Tren Teşkil İşçiliği, Elektrik ve Elektrik -Elektronik Mühendislerinin almış oldukları sağlık kurulu raporları, TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik değerlendirmesi yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.

18- Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda alınacak işçiler için yapılacak sözlü sınavında; sınav kurul üyelerince beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

19- Mühendis işçiliği ve mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü sanat kollarında alınacak işçiler için yapılacak sözlü sınavında; sınav kurul üyelerince 100 puan üzerinden özgüvenleri (%10), yazılı iletişimleri (%10), sözlü iletişimleri (%10), beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri (%20) olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

20- İŞKUR’ ca öncelikli listede gönderilen adayların KPSS puanı olmadığından, başarı puanı ve sıralama sözlü sınavından alacağı puana göre belirlenecektir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!