Pandemiden etkilenen sektörlerde çalışanlar büyük mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 3.8 milyon kişi aylarca kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alırken, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon kişi de aylarca nakdi ücret desteği ile geçinmek zorunda kaldı. Pandemi, sigortalı çalışmanın faydasını bir kez daha kanıtladı. Kısa çalışma ödeneğinden, daha çok düzenli bir şekilde sigortalı çalışanlar yararlanabildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, pandeminin ortaya çıktığı 2020 mart ayında Türkiye’de toplam istihdam edilen kişi sayısı 26.4 milyon seviyesinde bulunuyordu. Toplam istihdam temmuz ayında geçen yılın mart ve temmuz ayına göre 2.4 milyon kişi artarak 28.7 milyon kişiye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı sayılar kayıtlı veriler ve anket sonuçlarına dayanıyor.

TÜİK’in istihdam verilerindeki bu tablo Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine de yansıdı. Geçen yılın mart ayında 20.2 milyon olan SGK kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçen yıl ekim ayından itibaren artmaya başladı. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.9 milyon kişi, geçen yılın temmuz ayına göre de 1.7 milyon kişi arttı.

4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.7 milyon kişi artarak 14.3 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi.

TÜİK ve SGK'ya göre istihdam verilerindeki gelişme
(Bin kişi)
TÜİK (Toplam istihdam) SGK (Toplam zorunlu sigortalı SGK (4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı
2020 Mart - 2021 Temmuz arası artış 2.367 1.907 1.676
2020 Temmuz - 2021 Temmuz arası artış 2.351 1.740 1.583

HER 10 KİŞİDEN 8’İ SİGORTALI İŞE GİRDİ

TÜİK’in verilerine göre, kayıt dışı istihdam oranı geçen yılın mart ayında yüzde 28.5 iken bu yıl temmuz ayında yüzde 29.7’ye yükseldi. Bu oran tarım sektörünü de kapsıyor.

Tarım hariç kayıtdışı istihdam oranı geçen yıl mart ayında yüzde 19.0, temmuz ayında yüzde 21.9 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 17.4’e geriledi. Tarım hariç kayıt dışı istihdam oranındaki bu gelişmeyi SGK’nın kayıtlarında yer alan zorunlu sigortalı sayıları da teyit etti.

TÜİK’in verilerine göre pandemi döneminde çalışmaya başlayan 2.4 milyon kişiden 1.9 milyonunun SGK kayıtlarında sigortalı çalışanlar arasına katıldığını görüyoruz. Başka bir ifadeyle pandemi döneminde çalışmaya başlayan her 10 kişiden 8’i sigortalı olarak istihdam edildi.

TÜİK'e göre kayıtdışı istihdamda ne oldu?
(Yüzde)
Toplam kayıt dışı Tarım hariç kayıtdışı
2020 Mart 28,5 19,0
2020 Temmuz 25,2 21,9
2021 Mart 28,9 17,8
2021 Temmuz 29,7 17,4

İSTİHDAMDA 22 MİLYON BARAJI PANDEMİDE AŞILDI

SGK kayıtlarında yer alan sosyal güvenlik kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayıları 2017 yılının ortalarından 2020 yılı sonbaharına kadar 20 milyonlarda seyretti. Üç yıl boyunca 21 milyon sayısına ulaşılamadı. Zorunlu sigortalı sayısı pandemi döneminde önce 21 milyon, sonra da 22 milyon barajını aştı.

“Zorunlu sigortalı” sayılarının içinde çırak ve stajyerler, topluluk sigortası yaptıranlar, ek 5, ek 6 gibi sigorta primini kendileri ödeyenler ve isteğe bağlı sigortalılar yer almıyor. Fiilen çalıştığı için yasa gereği zorunlu sigortalı gösterilenlerden oluştuğundan gerçek çalışan sayılarını gösteriyor.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞI HANGİ SEKTÖRLER SIRTLADI?

4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 584 bin kişi artarak 14.4 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi. Yedi sektör hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artışı olduğu gözleniyor.

Son bir yılda istihdamda en yüksek artış 216.4 bin kişi ile insan sağlığı hizmetlerinde görülürken, bu sektörü 186.7 bin kişiyle bina inşaatı, 179.5 bin kişiyle konaklama, 109.8 binle perakende ticaret, 69.9 bin kişiyle de giyim eşyaları imalatı izledi.

Buna karşılık, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde çalışan sayısı son bir yılda 181.6 bin kişi azaldı. İstihdamdaki azalmada bu sektörü 46 bin kişiyle güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, 23 bin kişiyle bilgi hizmet faaliyetleri izledi.

FAALİYET ALANLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
2020 Temmuz 2021 Temmuz Değişim (Yüzde) Değişim (Kişi sayısı)
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili
Hizmet Faal.
115.604 138.537 19,84 22.933
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 32.608 37.459 14,88 4.851
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 9.130 10.153 11,20 1.023
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 35.410 37.338 5,44 1.928
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.045 2.218 8,46 173
Metal Cevherleri Madenciliği 29.321 33.883 15,56 4.562
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 60.572 69.231 14,30 8.659
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 9.519 11.599 21,85 2.080
Gıda Ürünlerinin İmalatı 478.335 520.699 8,86 42.364
İçeceklerin İmalatı 16.888 18.540 9,78 1.652
Tütün Ürünleri İmalatı 6.139 6.373 3,81 234
Tekstil Ürünlerinin İmalatı 431.642 485.486 12,47 53.844
Giyim Eşyalarının İmalatı 586.376 656.288 11,92 69.912
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 64.620 70.728 9,45 6.108
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı 61.724 71.699 16,16 9.975
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 62.734 71.527 14,02 8.793
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 47.159 50.627 7,35 3.468
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.008 9.941 10,36 933
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 93.192 106.491 14,27 13.299
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 29.851 33.552 12,40 3.701
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 216.972 247.620 14,13 30.648
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 206.024 236.041 14,57 30.017
Ana Metal Sanayii 166.139 186.625 12,33 20.486
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 369.324 422.713 14,46 53.389
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 39.525 53.202 34,60 13.677
Elektrikli Teçhizat İmalatı 153.840 184.709 20,07 30.869
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 167.462 202.744 21,07 35.282
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 205.711 232.703 13,12 26.992
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 69.751 77.360 10,91 7.609
Mobilya İmalatı 159.044 189.181 18,95 30.137
Diğer İmalatlar 68.689 78.695 14,57 10.006
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 140.771 156.628 11,26 15.857
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 111.758 112.394 0,57 636
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 13.283 10.646 19,85 -2.637
Kanalizasyon 17.051 21.649 26,97 4.598
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 81.977 85.980 4,88 4.003
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 2.905 6.195 113,25 3.290
Bina İnşaatı 807.737 994.448 23,12 186.711
Bina Dışı Yapıların İnşaatı 303.714 324.265 6,77 20.551
Özel İnşaat Faaliyetleri 265.029 293.291 10,66 28.262
Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 224.485 245.526 9,37 21.041
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 732.285 780.971 6,65 48.686
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.347.268 1.457.112 8,15 109.844
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 554.406 602.450 8,67 48.044
Su Yolu Taşımacılığı 16.167 20.571 27,24 4.404
Hava Yolu Taşımacılığı 29.057 28.966 0,31 -91
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 270.048 295.069 9,27 25.021
Posta Ve Kurye Faaliyetleri 57.915 73.967 27,72 16.052
Konaklama 259.124 438.574 69,25 179.450
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 640.935 718.586 12,12 77.651
Yayımcılık Faaliyetleri 22.656 25.058 10,60 2.402
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri 20.663 19.184 7,16 -1.479
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 9.513 11.672 22,70 2.159
Telekomünikasyon 24.299 30.778 26,66 6.479
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 104.710 125.969 20,30 21.259
Bilgi Hizmet Faaliyetleri 43.351 20.347 53,06 -23.004
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 85.779 86.906 1,31 1.127
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 22.827 24.660 8,03 1.833
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 50.801 56.336 10,90 5.535
Gayrimenkul Faaliyetleri 148.864 166.774 12,03 17.910
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 155.619 176.308 13,29 20.689
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 203.062 224.170 10,39 21.108
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 147.104 174.731 18,78 27.627
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 14.469 16.187 11,87 1.718
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 53.551 60.233 12,48 6.682
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 43.395 53.165 22,51 9.770
Veterinerlik Hizmetleri 9.345 10.603 13,46 1.258
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 26.393 24.284 7,99 -2.109
İstihdam Faaliyetleri 66.193 84.406 27,51 18.213
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 47.118 58.596 24,36 11.478
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 286.718 240.764 16,03 -45.954
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 615.451 433.897 29,50 -181.554
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 433.052 463.693 7,08 30.641
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 243.123 274.543 12,92 31.420
Eğitim 590.777 589.518 0,21 -1.259
İnsan Sağlığı Hizmetleri 620.295 836.713 34,89 216.418
Yatılı Bakım Faaliyetleri 36.293 48.318 33,13 12.025
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 60.759 65.426 7,68 4.667
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 12.552 13.687 9,04 1.135
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 3.722 4.981 33,83 1.259
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 5.460 5.551 1,67 91
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 52.110 54.303 4,21 2.193
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 57.492 63.793 10,96 6.301
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 55.371 56.377 1,82 1.006
Diğer Hizmet Faaliyetleri 110.288 119.537 8,39 9.249
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 8.315 7.735 6,98 -580
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler 623 453 27,29 -170
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.595 4.823 4,96 228
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 54.152 59.795 10,42 5.643
14.431.133 16.015.524 10,98 1.584.391

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!