Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Emlak Kentsel Dönüşüm Kentsel dönüşümde 50+1'e dair merak edilen her şey! Kentsel dönüşüm yasası nedir, şartları nelerdir? - Son dakika haberler - Emlak Haberleri
    Sesli Dinle
    0:00 / 0:00

    Düzenleme, birçok yenilik getiriyor. Kuşkusuz en çarpıcı yenilik, bu yeni düzenlemeyle binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması için maliklerin üçte ikisi yerine salt çoğunluğun, yani 50+1’nin oyunun yeterli olması… İşte yeni kentsel dönüşüm yasa teklifine dair merak edilen her şey… Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı…

    • Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkiler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca kullanılacak.

    • Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkiler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca kullanılacak.

    REKLAM

    • Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, özel bütçeli idare olarak teşkilatlandırılıyor. Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığa tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

    "KAPALI KAPILAR ÇİLİNGİRLE AÇILACAK"

    • Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi ve tespit için numune alınmasına müsaade edilmemesi halinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar çilingirle açtırılacak.

    • Riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek. Tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanağın muhtarlıkta yapılacak ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak.

    "PROJE ARANMADAN İHALEYE ÇIKABİLECEK"

    • Tahliyelerin engellenmesi durumunda; mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izinle kolluk güçleri tarafından tahliye yapılacak.

    REKLAM

    • Yıkılacak derecede riskli olan ve doğal afetlerin meydana geldiği alanlarda uygulama projesi aranmaksızın ihaleye çıkılabilecek.

    • Deprem bölgesinde tespitlerdeki bilirkişi ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Bilirkişilik Yasası’nda yapılacak değişiklikle, çevre illerden de bilirkişi görevlendirilebilecek.

    "MUHTARLIKTA 15 GÜN SÜREYLE İLAN EDİLECEK"

    • Dönüşümde, yapı ruhsatı alınması da dahil tüm işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu yani 50+1’inin aldığı kararla yapılabilecek. Hali hazırdaki yasada ise bu işlemler bu işlemler için maliklerin üçte ikisinin çoğunluğu aranıyor. Karara katılmayan malikler, noter kanalıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilecek.

    • Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıktırılması için yapı maliklerine tek seferlik 90 güne kadar süre verilmesi hususu düzenlenmektedir.

    • Başkanlık veya idare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek.

    REKLAM

    ÖN ALIM HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEME

    • Yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek bağımsız bölümler için hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi ve fakat hak sahibinin borçlanma bedelini ödeyecek mali gücünün olmaması durumunda; söz konusu hak sahibi adına isabet eden bağımsız birim tapuda hak sahibi ile Başkanlık adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilerek, hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yok ise hak sahibine veya hak sahibi evli ise işlem yapıldığı tarihteki eşine oturma hakkı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

    YARISI BİZDEN KAMPANYASI

    • Riskli yapıların dönüşümü sürecinde söz konusu dönüşüm sürecinden ekonomik çıkar sağlamaya çalışabilecek kesimlerin dönüşüm süreçlerini sekteye uğratmasının engellenmesi amacıyla Başkanlığa ön alım hakkına ilişkin düzenleme yapılıyor.

    REKLAM

    • İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan “yarısı bizden” kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesinin yolu açılacak.

    • Düzenlemeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Yargılamada ilk inceleme ve savunma verme süreleri, genel usulden daha kısa belirleniyor. Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için "savunmaya cevap" ve "cevaba cevap" aşamaları kaldırılarak savunma verilmekle dosyanın tekemmül etmesi öngörülüyor.

    • Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

    "15 GÜN İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK"

    • Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi süreleri de kısaltılıyor. Tarafların hak ve menfaatlerinin korunması için zorunluluk bulunması halinde mahkemece ilk incelemeyi müteakip, savunma beklenmeksizin derhal keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına imkan tanınıyor.

    • Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor; davaların dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde, bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor.

    REKLAM

    O İBARE METİNDEN ÇIKARTILIYOR

    • İstinaf yoluna başvurma ve istinaf dilekçelerine ilişkin ilk inceleme süreleriyle istinaf dilekçesine cevap verme süresi kısaltılıyor. İstinaf aşamasında kararların iki ay içinde verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

    • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'daki "rezerv yapı alanı" tanımında değişikliğe gidiliyor. Rezerv yapı alanı tanımında yer alan "yeni yerleşim alanı olarak" ibaresi metinden çıkarılıyor. Yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi mümkün hale getiriliyor.

    Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

    ÖNERİLEN VİDEO
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa