Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Emlak Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor: İşte yasanın tüm detayları - Emlak Haberleri

    Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "(Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.

    APARTMANDAKİ TÜM MALİKLERDEN İZİN ALINACAK

    100 günden kısa süreli kiralamaların kapsama alındığı kanun teklifine göre; kiralama için izin belgesi alınacak. İzin için kat maliklerinin oybirliği gerekecek, kiracılar evleri günlük olarak kiralayamayacak. Bir malikin binada 5'ten fazla dairesi bulunuyorsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunlu olacak. Bir malik bir apartmanda konutların yüzde 25'inden fazlasını kısa süreli kiralayamayacak.

    İzinsiz yapılan her kiralama için 100 bin TL ceza uygulanacak.

    EMEKLİ İKRAMİYESİNDE YENİ GELİŞME

    Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.

    KANUN TEKLİFİ METNİ

    Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Madde 1 ve 2:

    Açıklama: Madde ile; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlanmış, Kanunun kapsamı belirlenirken tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutulmuş ve tanımlar düzenlenmiştir.

    REKLAM

    İzin Belgesinin Niteliği

    Madde 3:

    Açıklama: İzin belgesini vermeye Bakanlığın yetkili olduğu, bu yetkiyi valilik vasıtasıyla kullanabileceği; birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesi taleplerinin kat maliklerinin oybirliği ile alınan karar neticesinde yapılacağı; izin belgesi alma yükümlülüğünün kiraya verene ait olduğu; kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması durumunda izin belgesinin geçersiz olacağı; izin belgesi sahibinden kiralanan kullanıcıların kendi nam ve hesabına üçüncü kişilerle yaptıkları kiralamaların yasak olduğu hususlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı malik adına izin belgesi düzenlenebileceği ve aynı malik adına aynı binada belge düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatının zorunlu olduğu hususları hüküm altına alınmaktadır.

    REKLAM

    Uygulanacak İdari Yaptırımlar

    Madde 4:

    Açıklama: Madde ile, izinsiz kiralama faaliyeti tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar ile izin belgesi sahiplerine uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmektedir.

    Bu kapsamda;

    • Maliki tarafından izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutların malikler hakkında,

    • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralayanlar hakkında,

    • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiralayanlar hakkında,

    • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında,

    • Her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya veren malikler hakkında,

    • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda

    REKLAM

    • Malikin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda

    • Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde

    • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde

    • Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde

    • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının, tespit edilmesi durumunda,

    • Ve çeşitli bazı fiiller, idari yaptırım konusu olarak belirlenmektedir.

    İzin Belgesinin İptali

    Madde 5:

    Açıklama: Madde ile; izin belgesinin iptalini gerektiren durumlar düzenlenmiştir.

    Bu kapsamda;

    • İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.

    • Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.

    REKLAM

    • İzin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni maliki tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

    • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından turizm amaçlı kiralama yapılan konutun kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının bildirilmesi.

    • Sağlık ve hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilip idari para cezası uygulanması ve süre verilmesine rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.gibi durumlarda izin belgesi iptal edilecektir.

    Denetim ve Düzenleme Yetkisi

    Madde 6:

    Açıklama: Turizm amaçlı kiralamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olduğu ve gerekli görmesi durumunda bu yetkiyi valilikler aracılığıyla kullanabileceği düzenlenmiştir. Madde ile ayrıca; bu Kanunun uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları giderme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu düzenlenmiştir.

    Daha önce yapılan turizm amaçlı kiralamalar

    Geçici Madde 1-

    Açıklama: Kanuna ilişkin geçiş hükmü düzenlenmektedir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa