Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç MAUN Suresi Okunuşu: Maun Suresi (Eraeytellezi Duası) Arapça Yazılışı, Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri, Maun Suresi Türkçe Okunuşu ve Fazileti

    Maun suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında bulunur. Maun suresi, beş vakit namaz sırasında okunan surelerdendir. Bundan dolayı, Maun suresi duası okunuşu bilmek önemlidir. Maun suresi okunuşu, “Eraeytellezi yükezzibü biddîn” diye başlar. Mekke döneminde inmiş bir sure olan Maun suresi, toplamda 7 ayetten oluşur. Ahiret gününü yalanlayan ve bunu inkâr edenlerin akıbeti hakkında bilgi verdiği için Maun suresi anlamı müminler için oldukça özeldir.

    Maun suresi okunuşu ve anlamı bilmek bilmek önem arz eder; namaz kılmak isteyenlerin ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için Maun suresi duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve Eraeytellezi dinle seçeneği hakkında bilgiler içeriğimizin devamında yer alıyor.

    MAUN SURESİ OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    • Era'eytellezî yükezzibü biddîn
    • Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
    • Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
    • Feveylün lilmüsallîn
    • Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
    • Ellezîne hüm yürâûne
    • Ve yemne'ûnelmâ'ûn

    MAUN SURESİ DİNLE

    MAUN SURESİ YAZILIŞI

    MAUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    • Gördün mü o dine yalan diyeni?
    • İşte yetimi itip kakan odur!
    • Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
    • Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
    • Namazlarında yanılmaktadırlar.
    • Onlar ki, gösteriş yaparlar.
    • Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

    MAUN SURESİ NUZÜL

    İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 563).

    MAUN SURESİ KONUSU

    Sûrede, biri Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.

    MAUN SURESİ FAZİLETİ

    Kısa bir sûre olmasına rağmen Mâûn sûresinde inkârcıların, din konusunda samimiyetsiz ve iki yüzlü insanların ahlâkî ve içtimaî kötülüklerini tanıtmak suretiyle önemli mesajlar verilmiştir. Sûre, içeriğinin önemine muhatapların dikkatini çekmek maksadıyla, “Dini yalanlayanı gördün mü?” şeklindeki soru ifadesiyle başlamaktadır. Müfessirler buradaki “din” kelimesinin “Kur’an, uhrevî yargı, Allah’ın hükmü, İslâm” gibi anlamlara geldiği görüşündedir (İbnü’l-Cevzî, IX, 244; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 112). Bu âyetin, Mekke müşriklerinden olan ve kıyameti inkâr eden Âs b. Vâil hakkında nâzil olduğu rivayet edilmektedir. Daha sonra, dini asılsız saymanın insanın ahlâkında meydana getirdiği olumsuz etkilere yetimlere karşı şefkatsiz davranıp onları hor görme örneğiyle vurgu yapılır. Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de yetimlerin mallarının ve haklarının korunup gözetilmesine dikkat çekilmektedir (meselâ bk. en-Nisâ 4/6, 10; el-İsrâ 17/34; el-Fecr 89/17; ed-Duhâ 93/6, 9). Ardından gelen âyette kınayıcı bir üslûpla yoksulların yiyeceklerini kendileri sağlamadıkları gibi başkalarını da buna özendirmekten uzak duranlara işaret edilir. Âyette “yoksulları doyurmak” yerine “yoksulun yiyeceği” denilmek suretiyle varlıklı olanların malında yoksulların haklarının bulunduğu belirtilmektedir. Nitekim bu husus, “Onların mallarında isteyenin ve yoksulun hakkı vardır” meâlindeki âyette de ifade edilmektedir (ez-Zâriyât 51/19).

    MAUN SURESİ TEFSİRİ (KUR'AN YOLU)

    “Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Allah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında da anlaşılabilir (bk. Taberî, XXX, 310). Ancak bunların birini inkâr eden diğerlerini de inkâr etmiş olacağı için sonuç değişmemektedir.

    Din kelimesinin bir anlamı da “karşılık, ceza ve mükâfat”tır. Müfessirlerin çoğunluğu buradaki “din” kelimesiyle bu anlamın kastedildiğini belirtmiş; bu sebeple 2-3. âyetleri “böyleleri yapıp ettiklerinin ceza veya mükâfat olarak bir karşılığını göreceklerine (âhirete) inanmadıkları için, yetime kötü davranmaktan, yoksullara karşı ilgisiz durmaktan çekinmezler” şeklinde açıklamışlardır. Kuşkusuz buradaki yetime kötü muamele ve yoksulun derdiyle ilgilenmeme birer örnektir; dini yani âhiret sorgusu ve yargısını, uhrevî sorumluluğu ve sonuçlarını inkâr edenlerin başka özellikleri de bulunmakla birlikte burada Hz. Peygamber dönemindeki inkârcıların toplumsal ahlâkla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmiştir. Nitekim âyetin, putperestlerin tipik şahsiyetlerinden olan Âs b. Vâil hakkında indiği belirtilir (Râzî, XXXII, 111). Bununla birlikte âyetin genel amacı, insan sevgisinden mahrumiyetin en belirgin tezahürleri olan bu tür kaba ve haksız davranışları sergileyenleri kınamak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna, bunların temelinde dini, Allah’ın hükümlerini yahut âhireti inkâr etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir (İbn Âşûr, XXX, 564). Yetim ve yoksul, toplumun zayıf ve himayeye muhtaç kesimlerini temsil eder. Bunları küçümseyerek hakaret eden, itip kakan kimse toplumdaki zayıfların haklarını çiğniyor demektir. Dinin insanlığa yönelik en büyük hedefi ise insanlar arasında sevgi ve dayanışmayı, paylaşmayı sağlamak, sıkıntıların da mutlulukların da paylaşıldığı bir insanlık bilinci oluşturmaktır.

    Bu âyetler, bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kınarken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirmekte; ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda başkalarını teşvik etmenin, hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı daha verimli, düzenli ve sürekli hale getirmenin gereğini vurgulamaktadır.

    MAUN SURESİ NE ZAMAN VE NEREDE İNMİŞTİR?

    • Maun suresi, Mekke döneminde inmiştir.
    • İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir.
    • Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce inmiştir.

    MAUN SURESİ KAÇ AYET?

    • Maun suresi, 7 ayetten oluşmaktadır.

    MAUN SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

    • Maun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Maun suresi, 602. sayfada yer almaktadır.

    MAUN SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

    Maun Suresi, yetimi acımasızca itip kalkan, yoksulu doyurmaya (kimseyi) özendirmeyen, kendi namazlarını kılmada (namazı önemsemeyen, kandırmak için namaz kılan ve riya eden münafıklar gibi) gaflet eden ve zekât vermeyen; yani ceza ve mükâfat gününü inkâr eden kimselerden söz etmektedir. Müfessirler “Maun” kelimesini zekât veya bazen dost, tanıdık veyahut komşunun emanet olarak aldığı eşyalar olarak tefsir etmişlerdir.

    MAUN SURESİ NASIL BAŞLAR?

    Maun suresi, ilk ayeti olan “Era'eytellezî yükezzibü biddîn” ile başlar.

    MAUN SURESİ DİĞER İSİMLERİ NEDİR?

    Maun Suresi'nin diğer ismi ilk cümlesi olan “Era'eytellezî”dir. Ayrıca din ve tekzib konularını içerdiği için “Din” veya “Tekzib” suresi olarak da anılmıştır.

    MAUN SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

    • Adını son âyetindeki “mâûn” kelimesinden alır.

    MAUN NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    • Maun kelimesi, “zekât; komşular arasında sıkça ödünç alınıp verilen çeşitli ev eşyası” anlamlarına gelmektedir

    MAUN SURESİ NAMAZDA NEREDE OKUNUR?

    Maun suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. Bu nedenle, tüm namazlarda okunabildiği gibi normal zamanda da okunması tavsiye edilir. Okunması için herhangi özel bir zaman veya mekân sınırlaması yoktur.

    MAUN SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

    Maun suresini gün içerisinde okumanın faydaları ve yararları olduğuna inanılır.

    - Sıkıntılarından arınmak isteyenler Maun suresini okuyabilir.

    - Maun Suresini okumaya devam eden insanın vicdan ve merhamet duyguları artar. Yüce Allah’ın izniyle namaza devam etmesi kendisine kolay gelir.

    - Bu surenin çocuğun üzerine okunması, Allah'ın izniyle onu her türlü afet ve tehlikelerden korur.

    - Maun suresini evinde ve işyerinde okuyan kimsenin evi ile işyeri Allah'ın izniyle kaza ve beladan korunur.

    MAUN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Maun suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Maun suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    MAUN SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

    • Maun suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

    • Ayetel Kürsi
    • Kunut Duaları
    • Sübhaneke Duası
    • Nasr Suresi
    • İnşirah Suresi
    • İhlas Suresi
    • Asr Suresi
    • Felak Nas Suresi
    • Yasin Suresi
    • Kadir Suresi
    • Fatiha Suresi
    • Duha Suresi
    • Fetih Suresi
    • Kevser Suresi
    • Kehf Suresi
    • Bakara Suresi
    • Salli Barik Duaları
    • Tebbet Suresi
    • Maun Suresi
    • Fil Suresi
    • Zilzal Suresi
    • Kureyş Suresi
    • Kalem Suresi
    • Şifa Duası
    • Rızık Duası
    • Dilek Duası
    • Nazar Duası
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa