Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı Sözleşmeli Personel Kocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak! Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

    Kocaeli Üniversitesi 102 kişilik alım yapacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'ne hemşire, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, uçak kontrol ve bakım makinisti unvanlarında personel alınacağı belirtilirken, başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

    Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir.

    Bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş

    talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

    REKLAM
    İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İÇİN ARANILAN GENEL KOŞULLAR

    A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun

    48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

    1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

    2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş

    veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden

    hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

    3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

    4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

    5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına

    engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

    B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam

    edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

    veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek

    taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

    pozisyonlarında istihdam edilemezler.

    C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile

    görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

    D- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

    Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

    E- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93

    puanı esas alınacaktır.

    F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri

    birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

    G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

    Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

    Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa