Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Berat gecesi duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Berat gecesi duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

    Beraat gecesi Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Şabanın ortasındaki gece, mübarek gece ve rahmet gecesi olarak da anılan Berat gecesinde Müslümanlar diğer gecelerden daha fazla ibadet ederler. İslam inancında büyük bir öneme ve değere sahip olan Berat gecesi Allah'ın rahmetinin, bağışlamanın ve lütfunun bolca tecelli ettiği, kullarının geçmiş hatalarından arınma ve affedilme fırsatı bulduğu bir zamandır. Berat Gecesi'nde okunan dualar, bireylerin iç dünyalarında manevi bir temizlenme yaşamalarına, tövbe etmelerine ve Allah'tan hayırlı dileklerde bulunmalarına vesile olur. Bu yazımızda Berat gecesi duası okunuşu ve Türkçe anlamı ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşacağız.

    REKLAM

    Berat Gecesi Duası

    Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Berat gecesine Allah Teala’nın yüce kudreti sayesinde af ve bağışlanma ile günahlardan kurtulabileceği umularak bu mübarek geceye Berat gecesi adı verilmiştir. Diğer günlerden ve gecelerden farklı olarak Berat gecesinde Müslümanlar daha fazla ibadet ve tövbe duaları yapar ve Kur’an-ı Kerim okurlar. Berat gecesi ile ilgili olarak hadisler incelediğimizde karşımıza çıkanlar şöyledir:

    Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

    Başka bir rivayete göre ise Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

    REKLAM

    “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

    Berat gecesinin İslam inancı için bir diğer önemi kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe yönüne çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleştiğinin kabul edilmesi bu mübarek geceye farklı bir önem kazandırmaktadır.

    Berat Gecesinde Hangi Dualar Okunur?

    Berat gecesi özel anlamlar taşıyan ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen bir gecedir. Bu sebeple bu özel gecede yapılacak ibadetler ayrı bir önem taşımaktadır. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat gecesinde akam namazı eda edildikten sonra 3 kez Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duasının okunması rivayet edilir. İlk okunan Yasin-i Şerif’ten sonra bu dua okunurken Allah’ın said kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır. Aşağıda bu mübarek gecede yapılması rivayet edilen Berat gecesi duası yer almaktadır:

    REKLAM

    Bismillahirrahmanirrahim.

    “Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi. Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.”

    REKLAM

    Türkçe Anlamı:

    Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!

    Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

    Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39)

    REKLAM

    İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

    Berat Kandilinde Hangi Dualar Okunur?

    Berat kandili Allah’a mağfiret, sığınma ve duaların kabul olduğu bir gece olarak görülür. Bu özel gecede yapılan ibadetler daha içten ve daha kalpten yapılır. Şimdi Berat kandilinde yapılması rivayet edilen duaları ve ibadetleri inceleyelim:

    Peygamber Efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çokça okurdu.

    Hz. Muhammed’in (SAV) Berat Kandilinde şu duayı da okuduğu rivayet edilir.

    “"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

    Türkçe Anlamı:

    “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

    Berat kandilinin gündüzünün oruç ile geçirilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda bu kandil gününde kılınması önerilen 100 rekatlık “Hayır Namazı” vardır. 100 rekattan meydana gelen bu hayır namazını kılan kimse o sene vefat ederse “şehitlik” mertebesine ulaşacağı nail olur. Bu hayır namazına şöyle niyet edilmelidir: “"Ya rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle". Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.

    Berat kandilinde edilmesi tavsiye olunan dualar ise şöyledir:

    • “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)
    • “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)
    • “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)
    • “Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)
    • “Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa