Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem 10 Kasım için kaleme alınmış şair ve âşıkların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ağıtları

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sadece ülkeyi değil dünyayı derinden etkiledi. Atatürk'ün ölümüne ilişkin yazılan çizilenler, kitaplar ve şiirler devasa bir literatürü oluşturdu. Şair ve âşıkların kaleme aldıkları 'Ağıt' başlıklı şiirleri de bir başka külliyatı oluşturdu.

    10 Kasım'da modern Türk edebiyatının şairleri ile halk edebiyatı âşıkların 'Ağıt' başlıklı şiirlerinden derlediğimiz bir demeti sunmak istedik.

    İşte onlardan sadece birkaçı:

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Yücel 1938-46)

    AĞIT

    Yok gayri bizlere uyku dünek vay

    Kime bel bağlayak kime dönek vay

    Vay amansız ecel alçak felek vay

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağyasın gayrı

    Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun

    Kurumuş dereler baştan sel olsun

    Çiçek kara açsın çayır kül olsun

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    En büyük en güzel en yiğit kayıp

    Dereler denizler çağlar ağlayıp

    Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Her gittiği yerde o şan verirdi

    Aslan bakışını görse erirdi

    Kaşları yeleden nişan verirdi

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Bakışları şimşek gibi çakardı

    Yarını görürdü düne bakardı

    Kürsüye çıktı mı, arşa çıkardı

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    REKLAM

    Her belâyı önler arda atardı

    Dermandı her dalda hemen yeterdi

    Babamızdı elimizden tutardı

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Kaybını yıldızlar bile bileler

    Kırıla kanatlar sola yeleler

    Kurt kuş duyup cenazene geleler

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Millet Atan gitti başın sağ olsun

    Ölümü devr açsın yeni çağ olsun

    Dağlar birer birer yanar dağ olsun

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Gitti her ocağın söndü alevi

    Yeryüzü dediğin bir ölü evi

    Cihan türbe olsa almaz o devi

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Dönmüş denizler gözyaşı taşına

    Dünya ortak çıkmış Türk'ün yasına

    Her evden bir ölü çıkmışcasına

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    REKLAM

    Gökler ağıtlardan titriyor kat kat

    Düştü üstümüze gerilen kanat

    Onsuz dünya yarım, insanlık sakat

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    O hep dolu tuttu boş atmadıydı

    Söz verince yaptı aldatmadıydı

    On beş yıl tek burun kanatmadıydı

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Bizdendi sevinci bizdendi derdi

    Biz uyurduk o bizleri beklerdi

    Uyudu nöbeti bizlere verdi

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Kuru yapraklara benzedik bu güz

    Her göz kan içinde sapsarı her yüz

    Milyonlarız bir babadan öksüzüz

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Gök düşsün toprağa toza belensin

    Mezarına gece yıldız elensin

    Şehitler doğrulsun nöbet dolansın

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    Dünya hem kahr olur hem onu gömer

    Yıldızlar kandildir semalar kemer

    Sus boğulayazdın sus Aşık Ömer

    Türklük yüreğini dağlasın gayrı

    Cihan da bizimle ağlasın gayrı

    REKLAM

    M.SAMİ AŞAR (Varlık 1967-465)

    AKDENİZ GÖZLÜME AĞIT

    Kalleş bir sonbahar sabahı

    Saat dokuzu beş geçiyordu

    Milyonlarca yürek paramparça

    Gözpınarlarımızda nokta nokta sitem

    Bir acı yamanıyordu beynimize

    Akdeniz mavisinden

    Saat dokuzu beş geçiyordu

    Bir yağmur yağıyordu anlatamam

    Bir anı oluyordu Mustafa Kelam

    Altın sarısından

    TEOMAN KARAHUN Atatürk Şiirleri Antolojisi/Varlık Yayınları-Muzaffer Raşit 1958

    AĞIT

    Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm

    Bütün varlığımla seni yaşatam.

    Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm

    Bir milletin cümle hüznünü içine katam.

    Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm

    Duygu duygu, mısra mısra seni anlatam.

    Elimden düşüyor kalim

    Ağıt yakamam

    REKLAM

    TURGUT UYAR (Atatürk Şiirleri, TDK, Behçet Necatigil s. 148-149)

    GAZİ PAŞA'YA AĞIT

    -Sana ağıt değil, destan yaraşır.-

    Bütün rüzgârlar beni bulmalı şimdi

    Şimalden, cenuptan; garptan ve şarktan

    Artık süvariler başka seslerle yarışsın.

    Bir dağ taşıyorum omuzlarımda,

    Haşre dek götüreceğim koşaraktan.

    Yiğit Paşam, şanlı Paşam, genç Paşam,

    Hasretine dayanması güç Paşam.

    Bir çelimsiz ışık dolanır gökyüzünü,

    Bulutlar bir beyazdan ürkek, bir siyahtan kavi

    Sönmeli bütün ateşleri yeryüzünün.

    Uyanılmaz uykulara vardı Paşam

    Nefesi daha serin, bakışı daha az mavi.

    Hep Paşamın türküsünü söyleyin,

    Söyleyin de garip gönlüm eğleyin.

    Artık bir güz başlamış, ölümsüz,

    Vatan dağlarında çiçekler solmuş.

    Bir dalga ebedî seferine başlamış açık denizlerde

    Cigarası sönmüş, saati durmuş;

    Paşama bir hâl olmuş.

    REKLAM

    Paşam atlarına binemez artık,

    Kuş uçmuş dalına konamaz artık.

    Otuz yıl mukaddem kıraç bozkırlarda

    Düşüncelerim büyük ve tozlu günlere karışır.

    Bir alınıp bir verilen tepelerin ardında

    Erkekçe emirlerin peşisıra Paşam,

    Bir o yana, bir bu yana dolaşır.

    Anlı şanlı, yiğit Paşam, genç Paşam;

    Sana ağıt değil, destan yaraşır.

    Kurtulsun dört yönün sıkıntısından bakışlarım;

    Karalar karalansın, allar allansın.

    Muhteşem tak-ı zaferlerin altından

    Yedi düvele zafernâmeler yollansın.

    Kurtardığın haysiyetin ender yeşilinden,

    Bir şahin üstümüzde yüzyıllarla dolansın.

    Su dursun; dağ uyansın, efendiler,

    Bu gelen Paşamdır, selâmlansın!

    Çocuk idim bilemedim kadrini

    Şimdi ben ağlamayım da kimler ağlasın!

    ORHAN ŞAİK GÖKYAY (Türk Dili 1966-182)

    AĞIT - DESTAN

    Bir ağıt söyleyeyim, dağlar dilinden

    Dumlu'dan Ağrı'ya ün gitsin gelsin!...

    Destanlar duyulsun tarih yolundan,

    O günden dünlere şan gitsin gelsin...

    Çekin küheylanın atlasın binsin,

    Al yelelerinde yankılar dönsün.

    Afyon'dan İzmir'e ordular insin.

    Süngü uçlarından can gitsin gelsin...

    Neymiş yarım?! Sancak çekilsin uca,

    Şılasın göklerde yüceden yüce

    Sormak lüzum değil, halimiz nice?

    Yanan yüreklerden kan gitsin gelsin...

    Sen ey yayda bir ok gibi kurulu!

    Bir ok değdi, düştün yere yaralı!

    Dört yanında ak mermerler örülü,

    Sars devir bunları, sin gitsin gelsin...

    Gökyay'ım neylesin ıssız çağlarda!

    Bir ağlar bir güler, durmaz kararda,

    Bir başka dağ gibi sen dur dağlarda,

    Akşamdan sabaha gün gitsin gelsin...

    REKLAM

    GÜLTEKİN KÖKTÜRK SUVARLI (Şiirlerde Atatürk Cilt: 1 Aydın Su, 1964)

    AĞIT

    Dağlara soralım dağlara

    Nasıl eriyor içinden

    asıl ses vermez susar

    Kara tepeler derinden

    Ağaçlara soralım ağaçlara

    Yeşil yapraklarından utanmış

    Canevinde yüce hıçkırıklar

    Tepeden tırnağa sararmış

    Kuşlara soralım kuşlara

    Dolamış diline acı türküleri

    N'etsin bu dünyada

    Küçülmüş küçülmüş gözleri

    çiçeklere soralım çiçeklere

    Büyümüş düşüncesi yastan

    Kokular vermek için Atatürk'e

    Açılmış bir beyazdan bir aldan

    Göklere soralım göklere

    Durgun maviliğine karşı

    Bir şey der usulcadan

    Ellerini uzatmış yere

    İnsanlara soralım insanlara

    Bir durgun halleri bin ağlamaklı

    ATATÜRK diye düştüm yollara

    N'etmeli n'eylemeli ne yapmalı

    REKLAM

    M.SUNULLAHN ARISOY (Atatürk'ü Anmak, Muzaffer Yüzbaşıoğlu 1971)

    MUSTAFA KEMAL TÜRKÜSÜ'NDEN

    IV. HEM ÖVGÜ-HEM AĞIT

    Sen küçücüktün bacım, minicik;

    Gözlerini masmavi dünyaya bilmeden bakardı,

    Ben de gencecik bir delikanlıydım;

    Okulum Dolmabahçeye'ye karşı...

    Şimdi kitaplardan okuyup sevdiğim adam;

    Bir Mustafa Kemal vardı.

    Hani her insan ölür ya, günü gelince,

    Mustafa Kemal'in daha gelmemişti günü,

    Gelmemişti lâkin, ölüm komadı, bırakmadı yakasını

    Bir Kısım sabahı, alıp götürdü

    Sen küçücüktün bacım, minicik;

    Nasılbereetli yağmur gibi yağdı

    Milyonlar, ömürlerinde ilk defa

    Namusuyla ağladı, bilmezsin.

    Gayri bizler için yalnız karanlık vardı,

    Gayri gökyüzü küçücüktü,

    Dünya dar...

    Hepimiz boşlukta gibiydik

    Yetimdik

    Çaresizdik

    REKLAM

    Sen küçücüktün basım,minicik

    Küçücük, miniciktin ama

    O dudukların büzülüvermişti, ağlamadan yana;

    Ellerin, ellerin anlaşılmaz bir telaşla.

    Artık masmavi değildi dünya,

    Artık umutlu değildi yaşamak,

    Benimle hüznü paylaşıyordu;

    Masum ve merdâne....

    Bütün denizler, bütün kuşlar,bütün ovalar,bütün dığlar

    "Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar"

    "Ah'ınan", Of'unan" değiş işimiz

    Ama yine de yanar yüreğimiz kor-ateşte...

    Mustafa Kemal'in fikriyle hürüz,

    Fikriyle bahtiyar...

    Doğu'da en mutlu kader bizim.

    Geniş yurt ufuklarında alabildiğine bir beyazılk

    Mustafa Kemal'den

    Yönümüz kesin, hep Batı'ya

    Senden

    İçimizde bir sonsuz aydınlık

    Mustafa Kemal'in getirdiği

    Bir karanlığa düşmeye görelim

    Pırıl-pırıl bir şevk, önümüzde, işimizde

    Mustafa Kemal'in...

    Her şeyinle vasın, fikrin ve ülkünle

    Bir acımız var ki, gözlerine sesine hasretimizden

    O da sensin ölümüon alıp yitirdiği...

    Yüreğimizde bir kor ateştir yanar.

    "Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar."

    REKLAM

    İSMAİL ALİ SARAR

    Atatürk İçin Bütün Şiirler

    B. Süha Ediboğlu-Faruk Çağlayan 1964

    AĞIT

    Fotoğrafların yurdumun bütün baş köşelerinde asılı

    Çerçevelerden bakışların anlamlı.

    Düşüncelerin gönüllerimizde basılı

    Altlarında GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

    Tek söyleyişle

    ATATÜRK yazılı...

    Köylerden kentlere, kentlerden ıssız köylere kadar

    Dairelerde, salonlarda hep sen!

    Eserin, sözlerin

    Aradan yirmi yıl geçtiği halde

    Hâlâ yeni, hâlâ taptaze

    Yaşamak bağışlayan bir rüzgâr

    Üstlerinden esen...

    Bu resimde Kocatepe'desin!

    Sağ elin dudaklarında

    Düşünceli

    O an İzmir'i görmedesin!

    Zaferkarşısında belli.

    Bu resimde uykudasın cephede!

    Toprak altında yatak, gök üstünde yorgan

    Sonra, sonra ardında bütün ulusça vatan

    Bu resimde Mecliste

    Tarihi nutkunu söylüyorsun

    Bu resimde

    Cumhuriyetin onuncu yılı

    Onu gençliğe emanet ediyorsun

    Her gün yurdumu seyrediyorsun

    Büyük meydanlardan

    Samsun'dan, Ankara'dan İzmir'den İstanbul'dan

    Sana açmış kanatlarını bir kuş misali

    ATATÜRK

    Bütün ulus, bütün vatan!...

    REKLAM

    AŞIKLARDAN AĞITLAR

    AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

    ATATÜRK'E AĞIT

    Ağlayalım Atatürk'e

    Bütün dünya kan ağladı

    Başbuğ olmuştu mülke

    Geldi ecel can ağladı

    Şüphesiz bu dünya fani

    Tanrı'nın aslanı hani

    İnsi cinsi cem'i mahluk

    Hepsi birden ağladı

    Doğu batı cenup şimal

    Aman tanrım bu nasıl hal

    Atatürk'e erdi zeval

    Amir memur altın kürsü

    Yas çekip mebsan* ağladı

    İskender-i Zülkarneyin

    Çalışmadı bunca leğin

    Her millet Atatürk deyin

    Cemiyet-i akvam ağladı

    Atatürk'ün eserleri

    Söylenecek bundan geri

    Bütün dünyanın her yeri

    Ah çekti vatan ağladı

    Fabrikalar icat etti

    Atalığın ispat etti

    Varlığın Türk'e terk etti

    Döndü çark devran ağladı

    Bu ne kuvvet bu ne kudret

    Vardı bunda bir hikmet

    Bütün Türkler İnönü İsmet

    Gözlerinden kan ağladı

    REKLAM

    Tren hattı tayyareler

    Türkler giydi hep karalar

    Semerkand'ı Buhara'lar

    İşitti her yan ağladı

    Siz sağ olun Türk gençleri

    Çalışanlar kalmaz geri

    Mareşal Fevzi'nin askerleri

    Ordular teğmen ağladı

    Zannetme ağlayan gülmez

    Aslan yatağı boş kalmaz

    Yalınız gidenler gelmez

    Felek-el mevt'in elinden

    Her gelen insan ağladı

    Uzatma Veysel bu sözü

    Dayanmaz herkesin özü

    Koruyalım yurdumuzu

    Dost değil düşman ağladı

    ÂŞIK KETMER ALİ

    ATATÜRK'E AĞIT

    Ey koca dahi ey ulu önder

    Matemin ile cihan ağladı

    Vefatın herkese verdi keder

    Firkatinle cümle can ağladı

    Herkesin gözünden yaşlar aktı

    Ziyam senin ciğerler yaktı

    Bütün kainat sana aşıktı

    Göklerde huri cenan ağladı

    Senin sevginle dolu gönüller

    Medhin çekerler her dem bülbüller

    Şevk-ü şadınla açardı güller

    Hazan erdi gülistan ağladı

    REKLAM

    Çizdiğim yolda biz olduk revan

    Senin dehandı bu devlete şan

    Yüce namınla doldu bu cihan

    Tarih yazıp hameran ağladı

    Türk milleti ölmüştü can verdin

    Uyuşmuş damarlara kan verdin

    Bütün cihana nam-ü şan verdin

    Gün küsuf oldu cihan ağladı

    Gittin bu alemden ey vefadar

    Gökçe bir devlet kıldın yadigar

    Türklük seninle eyler iftihar

    Kamilen millet hep kan ağladı

    Ey Kemter Ali sen bırak lafı

    Yazmakla bitmez Atam evsafı

    Onun yolundan gitsin ahlafı

    Ona hep birden ekvan ağladı

    ŞAVŞATLI ÂŞIK BİLAL

    AĞIT

    Bizden yüz çevirdi kahraman gazi

    Bir ud saldı şirin cana ağlarım

    Nasıl yetim koydu tez zamanda bizi

    Ateş aldım yana yana ağlarım

    Eynimden dökerim yeşili alı

    Göğ giyip yas tutar beklerim yolu

    Hakkın kahramanı cihanın gülü

    Dünyadan el çekti ona ağlarım

    Bilâl der hulusun tekmilidir vallah

    Geri kalanları sağ etsin Allah

    Cihangir olmuştuk elhamdülüllah

    Yetişmedi bu devrana ağlarım

    REKLAM

    ÂŞIK HAZIM DEMİRCİ

    ATA'YA AĞIT

    Sendin hürriyetin batmak güneşi

    Velâkin mühletin doldu Atamız

    Böyledir Mevlâ'nın acayip işi

    Verdiğini geri aldı Atamız

    On Kasım'ın adı karagün kondu

    Bir yıldız kayboldu bir güneş söndü

    O gün bayrağımız yarıya indi

    Al rengi acıyla soldu Atamız

    Dost düşman üzüldü ciğer dağlandı

    Mâtemler tutuldu kara bağlandı

    Dönmez yola gidişine ağlandı

    Kız gelin saçın yoldu Atamız

    Semadan yıldızlar yere döküldü

    Yerler kan ağladı dağlar söküldü

    Ankara'ya Anıt-Kabir dikildi

    Makberin nur ile doldu Atamız

    Hazım Demirci'yim dilim duada

    Şahin uçtu yavruları yuvada

    Yerdde insanoğlu melek havada

    Saf tutup cenazen kıldı Atamız

    REKLAM

    ÂŞIK HALİLİ

    ATATÜRK'E AĞIT

    Dinlen Türkiye'nin temeli çöktü

    Derununda derdi olan ağlasın

    Aşkıyla bizlere yaralar açtı

    Ah edip gözlerim al kan ağlasın

    Bindokuzyüz otuz sekiz senesi

    Yine arttı bu derdimin yarası

    Lokman Hekim gelse yoktur çaresi

    İstanbul, Edirne, İzmir ağlasın

    Derdimi söylerim dinleyin telden

    Bu ölüm Allahın emri ne gelir elden

    Bunca adam geldi yedi düvelden

    Bu dem Çin, Japonya, Rusya ağlasın

    Bir tomurcuk gülü idin Sivas'ın

    Seyrederdin Erzurum'un yaylasın

    İngiltere, Mısır çektiler yasın

    Arabistan, Suriye, Acem ağlasın

    Cenazene geldi evvel Almanya

    Atam'a kan ağlıyor bütün dünya

    Sana can verirdi Adana, Konya

    Kalbi matem tutan merdan ağlasın

    Türkiye üstüne nur gibi doğdun

    Bunca savaşlarda düşmanı boğdun

    Dünyada emsalsiz menendi yoğdun

    Gökte melek yerde insan ağlasın

    REKLAM

    Âşık Halil ağlamanın zamanı

    Bizler göremedik o adil kânı

    Ankara şehrinde hûblar civanı

    Kara giyip cümle âlem ağlasın

    AŞIK HAYDAR

    AĞIT

    Gelin ağlaşalım baylar bayanlar,

    Bizi var eyleyen Atamız göçtü

    Bütün kan ağlıyor gençler hubanlar

    Sanki Türkiye'nin temeli göçtü

    Ne çare emretmiş yaradan Huda

    İmkân var mı Türkler bunu unuttu

    Ay tutuldu güneş girdi buluta

    Bizi karanlıkta koydu da göçtü

    dediler Atatürk çok ağır hasta

    Dağlar inleşir işlemez posta

    Ankara, İstanbul hep kara yasta

    Bizi kara yasta koydu da göçtü

    Yaşattın vatanı vermedin zahmet

    Encamı türbende bekleriz nöbet

    Eserin gitmezmi ta ililebet

    Vatan temelini kurdu da göçtü

    Âşık Haydar der ki bakın sözüme

    Ah ettikçe kan doluyor gözüme

    Kara ördün heykelinin yüzüne

    Bizi böyle yetim bırakıp gitti

    REKLAM

    ÇOBAN SÜLEYMAN KAYA

    ATATÜRK'E AĞIT

    Tarih dokuzyüz otuzsekiz koyuldu

    Atatürk'ün kara haberi duyuldu

    Bütün millet Ankara'ya buyurdu

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    İstanbul'da tatlı canın aldılar

    Ağlaşarak Ankara'ya saldılar

    Orduların kara yasta kaldılar

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    Her tarafın doktorları geldiler

    Nazik tenin makas ile deldiler

    Şanlı vatan öksüz kaldı bildiler

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    Cesedine altın gümüş kazsınlar

    Her şehire heykelini yapsınlar

    Fevzi Paşa yas topunu atsınlar

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    Ramazan ayında Perşembe günü

    Göklere dayandı ağıtın ünü

    Ölüp duymasaydım ah öldüğünü

    REKLAM

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    Biçare Süleyman ağlamaz boşa

    Şanlı Cumhuriyet sen binler yaşa

    Başkumandan öldü ünlü İsmet Paşa

    Gece gündüz ağlamanın zamanı

    Karaları bağlamanın zamanı

    KERKÜKLÜ HİCRİ DEDE

    ATATÜRK İÇİN YAS

    Dün radyodan bir boğanak ses geliyordu

    Her sayhada tesiri ciğerler deliyordu

    Verdim kulağım çalmadadı yas ile artar

    Çaldıkça hazinane yürek yarası artar

    İçten göğe ahlarla baharlar doğuyordu

    Gözler bulut olmuştu: ne yağmur yağıyordu

    Sordum, dediler, öldü bu ses Ankara'dandır

    Kaynaşmada şimşekle hazeldar yaradandır

    Derler, Atatürk öldü, gelir sayha bu yüzden

    Her şahısta kan yaş dökülür her iki gözden

    Ey Türk ulusu ağala, Ata'n gitti cihandan

    Dolsa yeri yer gözlerimiz dopdolu kandan

    Ziruh değil, dağ dahi öz bağrını dağlar

    Belki Çalabın şehid kudsiyyeti ağar

    REKLAM

    Her biri kere derdi bu sözü Tanrı'ya tekrar

    Biz batsak eğer âleme kâfi bu ışık var

    Burcunda küsuf etti güneş, müddeti bitti

    Her Şark ilini öksüz eden bir Ata gitti.

    Gaybeyledi Şark özge helâskar ricali

    Simayı dehadan kocaman ruhlu Kemale

    Garmın dahi en sevgil imehtabı müniri

    Şark illerin aşlıca gamharü zahiri

    Lakin bu keder yeryüzünün kalbini yardı

    Yıldızların üstündeki âlem kara sardı

    Ay yandı, güneş söndü, sema yıldızı soldu

    Mahşer mi, miat mı bugün vah neler oldu

    Tesiri bunun hep kürei arza yetişti

    Sanki bu küre devreye gelmez, daha düştü

    Mümkün mü ulus ağlamasın can kafesinde

    Millet tedi, millet dedi ta son nefesinde

    Arzeyle o doktora çabuk gitmeye zinhar

    Muhtacı ilac olmuş olanlar daha çok var

    Bülbül ötüyor, çırpınıyor soldu çiçekler

    Lak işte seherdir uyuma il seni bekler

    Bayram günüdür kutluluyor bak seni züvvar

    Dur sen de kutlula en sevgili salâr

    REKLAM

    Ağ yüzde karanlıkta serilmiş saçı kaldır

    Çıksın güneşin, illeri aydınığa saldır

    Ey şanlı kocak Türk ocağından kalan arslan

    Hep ülke senin kudretinin seyrine hayran

    Üstadı tabiat seni tek sevdi doğrusu

    toprağını en ruhu mukaddesle yoğurdu

    Lakin seni beklerdi o günden ki bu hilkat

    Geç geldin ise p ek çabuk gittin yine rihlet

    Gittin, fakat en parlak olan ay gibi akdın

    Bitmez bu cihan kalbine bir yara bırakdın

    Yordamlı, hilal kaşlı, yiğit yıldırım oğlan

    En güçlü onurlu Atatürk, özge yavuz han

    Acuna senin gülbedenin yerleşmezken

    Olsun mu bu dar türbe acep cismine medfen

    Tabutun gök âlemi sıtında getirsin

    En şanlı emanettir anı hakka yitirsin

    Ağ yüzle bugün Tanrına mihman olacaksın

    Sen kürsii kudside makamın bulacaksın

    Türkü yaratan, milleti yoktan var eden

    Olsun bu sezavari adem ey Dede, heyhat...

    Ki der, Atatürk öldü, ona inanma kanma

    Binler yaşar, ancak diridir, sen öldü sanma

    REKLAM

    Ölmez Atatürk, ölmeyen aşar komuşdur

    Milletler için Tanrı'dan ilham okumuştur

    Ölmez Atatürk, ölmeyecek, ölmeyecektir

    Azminden onun Türklük ebed dönmeyecektir

    Ey sevgili bilgiçlerimizle uslu ozanlar

    Ey sin daşı altında yatan kutlu yazanlar

    Ey ruhu Kemal ile Ziya, Hamid ile Ekrem

    Matem tutunuz önce sonra kutlayın hem

    İsmet İnönü eyledi arş üzre tecelli

    Geldi Ata'nın kardeşi can buldu teselli

    Vardı İnönünü gün önüne durdu beraber

    Taptı ulu Türk oğluna imanla erenler

    Müstakbel içün mucizeden hutbe buyurdu

    Bir kat daha parlattıracak şanla bu yurdu

    Ey Türk ulusu kutlulanın siz yine tekrar

    Hiç batmayacak, batmayacak sizde güneş var.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Mehmet Şimşek
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa