Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Kültür-Sanat Heykel ufuk boy Aile Portresi Galeri Selvin 2

    Serginiz açıldı. Nelerhissediyorsunuz? Nasılhazırlandınız?

    Bu ikinci kişisel aynı zamandaİstanbul’daki ilk sergim dolayısıylaheyecanlıyım, nasıl tepki alacağımımerak ediyorum. Uzun bir hazırlıkdönemi oldu. Çalışmaya başladığımilk dönemden bugüne kadarbu tekniği geliştirmeyeçalışıyorum. Tel ve metal ilehacimsel, figüratif çalışmalarhazırladım.

    En çok nelerdenilham alıyorsunuz? Neleranlatmak istiyorsunuz?

    Doğa ile başbaşa kaldığımyürüyüşler, sergiler, sinema,müzik beni oldukça besliyor.Son 8 yıldır hayvanlar temsiliçalışmalarımın önemli bir parçasıoldu. İlk başlarda genel bir hayranlıkduygusu hissettim ve neredeysebir özgürlük temsili olarak onlarıizliyordum. Zamanla farkındalığımarttı ve bu canlı formları temsiletme ihtiyacını hissettim. Hernasılsa eserlerim yalnızca hayvanbiçimlerinin üremesi ile sınırlı değil,doğayı ve onunla olan ilişkisini kavrayabilme biçimimin bir ifadesi. Yukarıdan değil, sistemin içerisindebir parça olduğumu anlıyorum.Gezegenimiz insanoğlunungenellikle meydan okuduğu dengeüzerinde yaşıyor, bu nedenlebenim için dünya ve canlılarıylailişki kurma ihtiyacını vurgulamakoldukça önemli. Yaşamın diğerbiçimlerine saygı duyma, kendimede anlam ve saygı vermebiçimimdir. Dolayısıylahayvanlara dikkat çekiyorve merkeziyetçi olarakonları temsil ediyorum.Serbest ve sınırsızgöçmen kuşları temsilederek, ölü hayvanları,insan şartlandırmasınınkurbanlarını (boğa) temsilediyorum, bu gezegenipaylaştığım aileyi temsilediyorum.

    Genelbir hayranlıkduygusunun yıllar içindedeğiştiğini ve temsili etkilediğinisöylüyorsunuz. Ayrıca bununkendinize de anlam vermeninönünü açtığını belirtiyorsunuz. Bufarkındalık nasıl oluştu?

    REKLAM

    Teknolojik gelişmelerin hızlandığısüreç sosyal eşitlik, insan hakları,farkındalık ve kültüre pozitif katkısağlayacağı yönünde umutluydum.Farkındalık, sorumluluk gibideğerler gelişen teknolojik yeteneğinkapsamına dahil olamadı. İnsanındaha etkili bir şekilde yıkıcı, yokedici hale geldiğini düşünüyorum.Bu nedenle şu ana kadar hayvanlarçalışmalarımın merkezinde oldu.İlettikleri özgürlük duygusu sadecebüyüleyici değil, insanı her şeyin

    üzerinde gören hiyerarşik ölçeğidevirmenin bir yolu olduğunudüşünüyorum. Tüm yaşam biçimleriile denge kurmak, kendi hayatımızile birlikte içinde yaşadığımız nadideyaşam alanını da koruyacaktır.Dolayısıyla beni çevreleyen doğave yaşamlara saygı göstermekbenim tutumumu ve kim olduğumu

    tanımlıyor. Umarım çalışmalarımbaşkalarına da bir süreliğine benimgözlerimden görebilme imkânısunabilir.

    ‘TEL, ÇELİK,DOĞAL TAŞ, PLAKA’

    Ne tür malzemelerkullandınız? Malzemeseçiminde nelere dikkatettiniz?

    Tel, çelik, doğal taş, plakagibi malzemeler kullandım. Teloldukça yoğun olarak kullandığımbir malzeme, hem kütlesel hemde transparan görünüm özelliğinesahip. Objenin dışı gibi içi degörülebilirlik sunuyor.

    İnsanlar sergiyi ziyaretettiğinde nelerle karşılaşacak?

    Açık, büyük bir aile portresi ilekarşılacaklarını umuyorum. Sisteminüstünde değil, diğer canlılar ileaynı platformda yaşadığımızı yenidenteneffüs etmenin iyi geleceginidüşünüyorum.

    Bundan sonrakiçalışmalarınızda neler göreceğiz?Hedefleriniz neler?

    Bu sergiye hazırlık aşamasındamerkezde hayvanlar vardı, birsonraki sergimde merkeze insanıalmayı düşünüyorum.

    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa