Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Tebbet Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Tebbet Suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

    Tebbet, "kurusun, kahrolsun" manasına gelen bir beddua niteliğindedir. Sure adını bu kelimeden almaktadır. 1. ayetinde Ebu Leheb'in adının geçmesinden dolayı sureye Leheb Suresi de denilmektedir. Fatiha Suresi’nden sonra Tekvir Suresi’nden önce inmiştir. Tebbet Suresi okunuşu nasıldır, anlamı nedir? Tebbet Suresi tefsiri nedir? Arapça okunuşu nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

    Tebbet Suresi Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

    2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

    3- Seyeslâ nâren zâte leheb

    4- Vemraetühû hammâletelhatab

    5- Fî cî dihâ hablün min mesed

    REKLAM
    .png
    .png

    Tebbet Suresi Anlamı

    -Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

    1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

    2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)

    3- (O) alevli bir ateşe girecektir.

    4- Karısı da, odun hamalı (ve),

    5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

    Tebbet Suresi Tefsiri (Kur'an Yolu)

    1-5. Ayet Tefsiri

    Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdülüzzâ olup parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine “alev gibi, çok parlak” anlamına gelmek üzere Ebû Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed’i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber, insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resûlullah panayırda dolaşarak insanları İslâm’a davet ederken Ebû Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi (Kurtubî, XX, 236). Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicretin 2. yılında çiçek hastalığına yakalandığı için müslümanlara karşı Bedir Savaşı’na katılamamış, fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere malî destekte bulunmuştur. Kureyş’in Bedir’deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığının kendilerine de bulaşacağı korkusuyla ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılar’a defnettirdikleri rivayet edilir. Ebû Leheb’in kızı müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalib de Mekke’nin fethinden sonra İslâm’a girmişlerdir (fazla bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, X, 178-179).

    REKLAM
    .png
    .png

    “Ebû Leheb’in elleri kurusun!” meâlindeki 1. âyet mecazi bir ifade olup, “Kahrolası!” anlamında bir bedduadır. Devamındaki “tebbe” fiili, bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder. Yine, bu ifadenin mecaz olduğu ve “işinde zarar etsin, işleri kötüye gitsin” anlamına geldiği şeklinde yaygın bir yorum daha vardır; nitekim öyle de olmuştur. İlk “kuruma”yı işlerinin kötü gitmesi için beddua, ikinci “kuruma”yı ise kendi şahsının (nefs) perişan olduğu yönünde bir haber ve bilgi verme olarak açıklayanlar da olmuştur (meselâ bk. Tüsterî, s. 209). Müfessirler 2. âyette Ebû Leheb’in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, bunların hiçbirinin kendisini dünyadaki kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. “Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı” diye çevirdiğimiz 2. âyete, “Malı ona ne fayda sağladı, o ne kazandı?” diye soru şeklinde de mâna verilmiştir (Şevkânî, V, 606-607).

    Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

    Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. “Dedikodu yapıp söz taşıyan...” diye çevirdiğimiz 4. âyeti, Hz. Peygamber’e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için “odun taşıyan” diye çevirenler de vardır. Biz meâlde, insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber’i maddî sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle (hammâlete’l-hatab) nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberî, her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 338-339). Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı cehennem için kendi odununu kendisi taşıyan” olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır (bk. Şevkânî, V, 607-608). Aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. âyet, “Dünyadaki gerdanlık yerine âhirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır” şeklinde yorumlanmıştır (bk. Kurtubî, XX, 242).

    REKLAM

    Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 710-712

    Tebbet Suresinin Fazileti Ve Yararları

    Fayda ve yararları oldukça fazla olan surelerden biridir. 7 kez okunduğu takdirde hastalıkların her türlüsünden kurtulmaya yardımcı olur. Nazar değen kişilere de okunabilir. Düşmana karşı 1000 kez okunması halinde düşmanın helak olacağı belirtilmektedir. Haksız duruma geçen kişilerin bu sureyi okumaları haklarına sahip olmalarına yardımcı olur. Kötü niyetli kimselerin emellerine ulaşmasına mani olur. Kötü işlerden ve alışkanlıklardan uzak durulmasına yardımcı olur. Kişinin her türlü zarardan ve hastalıktan korunmasına yarar sağladığı ifade edilir.

    Tebbet Suresi Arapça Okunuşu

    .png
    .png
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa