Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı İstanbul Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak! - Sosyal Güvenlik Haberleri

    İstanbul Üniversitesi Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sürekli işçi alımı yapacak. İlana göre; 11 hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak ve başvurular 6 Kasım Cuma günü sona erecek. İşte başvuru şartları ve İŞKUR başvuru ekranı...

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

    BAŞVURU ŞARTLARI

    1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

    REKLAM

    2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

    3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

    4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

    5- İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

    6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

    REKLAM

    Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilecektir.

    7- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

    8- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

    9- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem yapma hakları saklıdır.

    REKLAM
    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

    ÖZEL HUSULAR

    1- Türk vatandaşı olmak.

    2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

    3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

    4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    REKLAM

    7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir.

    8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına Hastane Hizmetlisi (Hasta, Yaşlı Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

    9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6’ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.

    10- Haftalık 45 saati aşmayacak şekilde ilgili birim yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak

    REKLAM

    11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

    12- Alınacak sürekli işçi kadroları:

    Kişi hastane hizmetlisi (hasta ve yaşlı bakım elemanı) için aranan özellikler

    1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.

    2. 35 yaşını doldurmamış olmak.

    KURA TARİHİ VE YERİ

    1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Geçici 6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenir. Bu durumda, öncelikler dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

    REKLAM

    2. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 12.11.2020 Perşembe günü (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr ) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

    3. Noter huzurunda kura çekimi 18.11.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

    4. Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek İsteyen adaylar 12.11.2020 Perşembe günü (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr ) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olan linkde yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

    Kura sonuçları takip eden günlerde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    ATANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

    1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

    REKLAM

    2. 6 Adet Vesikalık fotoğraf.

    3. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

    4. Sağlık Raporu,

    5. SGK'dan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespit Belgesi (Barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınabilir) (Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlarda kayıt sorgulamasını barkodlu boş sayfa olarak temin etmeleri gerekmektedir)

    6. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (BARKODLU e-devlet çıktısı kabul edilir.)

    7. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (BARKODLU e-devlet çıktısı kabul edilir.)

    GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

    Kura çekimi sonucu, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, 4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

    Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

    Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa