Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Tesbih duası nasıl yapılır?

    Tesbih duası, Müslümanlar arasında önemli bir ibadet ve zikir pratiği olarak kabul edilir. Bu manevi uygulama, Allah'ı anmanın, O'na dua etmenin ve içsel bir huzur bulmanın bir yolu olarak değerlendirilir. Tesbih, genellikle sayılan küçük boncuklar veya zikir çekme araçları kullanılarak yapılır. Tesbih duası, bireyin manevi derinliği artırması, Allah'a yakınlık hissi kazanması ve günlük hayatta huzurlu bir ruh haline ulaşması için uygulanan bir ritüeldir. Tesbih duası nasıl yapılır? Tüm bilgileri sizin için derledik…

    Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

    Tesbih duası, genellikle bir tesbihin inci veya boncukları arasında zikir yaparken okunan bir dua olarak bilinir. İşte tesbih duasının okunuşu ve anlamı:

    REKLAM

    "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim" diyerek tespih çekilir.

    Anlamı ise; "Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim, O'na hamd ederim. Allah, büyüklük ve yücelik noktasında noksan sıfatlardan tenzih edilmiştir."

    Bu dua, Allah'ın ululuk, yücelik ve noksanlıklardan münezzeh olma sıfatlarını ifade eder. Kişi, tesbih çekerken bu duayı okuyarak Allah'ın büyüklüğünü ve mükemmelliğini anmış olur. Tesbih çekmek, İslam geleneğinde zikir amacıyla yapılan bir ibadet şeklidir ve manevi bir huzur sağlama, günahları temizleme ve Allah'a yaklaşma amacını taşır.

    Tesbih Duası

    Tesbih Duası, İslam geleneğinde zikir amacıyla kullanılan ve Allah'ın yüceliğini ifade eden bir dua formülüdür. Bu dua, genellikle bir tesbihin inci veya boncukları arasında zikir esnasında okunur. İşte Tesbih Duası…

    "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Es'eluke ya Rabbi, tüb eileyke ve e'ûzü bike min şerri nefsi ve min şerri'l-havli ve'l-kavli ve min şerri kulli dâbbetin ente ġâlibun alâ hâdişihâ. Es'eluke hayra mâ fi hâzâ'l-yevmi ve hayra mâ ba'dehu ve es'eluke 'azîmete'l-fevzı ve'l-ğalâbete ve es'eluke ne'e-meteyi'd-de'ime ve's-sıhati ve's-selâmeti fî'd-dîn ve'd-dünyâ ve'l-âhireti. Allahümme zeyyinâ bi zîneti'l-îmâni, vecealnâ hudâten muhtedîn."

    REKLAM

    Anlamı:

    "Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim, O'na hamd ederim. Allah, büyüklük ve yücelik noktasında noksan sıfatlardan tenzih edilmiştir. Ey Rabbim, senden tövbe ve bağışlama dilerim. Nefsimin şerrinden, sözün ve fiilin şerrinden, bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Sen, kullarının işledikleri kötülüklerin üstesinden gelensin. Bu gün ve sonraki günlerde senden hayır dilerim, zafer ve galibiyetin büyüklüğünü senden isterim. Ayrıca sürekli nimet, sağlık ve dinî dünyada selamet isterim. Ey Allah'ım, imanın güzelliği ile süsle bizi ve bizi doğru yola iletenlerden eyle."

    Bu dua, Allah'a yönelmiş bir kulluğun, şükranın ve isteğin ifadesidir. İman, hidayet ve güzellik talepleri içermektedir. Tesbih Duası, Müslümanların dua ve zikir pratiğinde sıkça kullanılan güzel bir örnektir.

    REKLAM

    Tesbih Duası Okunuşu

    Tesbih Duası, zikir amacıyla kullanılan ve Allah'ın yüceliğini ifade eden bir dua formülüdür. İşte Tesbih Duası'nın okunuşu:

    "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Es'eluke ya Rabbi, tüb eileyke ve e'ûzü bike min şerri nefsi ve min şerri'l-havli ve'l-kavli ve min şerri kulli dâbbetin ente ġâlibun alâ hâdişihâ. Es'eluke hayra mâ fi hâzâ'l-yevmi ve hayra mâ ba'dehu ve es'eluke 'azîmete'l-fevzı ve'l-ğalâbete ve es'eluke ne'e-meteyi'd-de'ime ve's-sıhati ve's-selâmeti fî'd-dîn ve'd-dünyâ ve'l-âhireti. Allahümme zeyyinâ bi zîneti'l-îmâni, vecealnâ hudâten muhtedîn."

    Anlamı:

    "Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim, O'na hamd ederim. Allah, büyüklük ve yücelik noktasında noksan sıfatlardan tenzih edilmiştir. Ey Rabbim, senden tövbe ve bağışlama dilerim. Nefsimin şerrinden, sözün ve fiilin şerrinden, bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Sen, kullarının işledikleri kötülüklerin üstesinden gelensin. Bu gün ve sonraki günlerde senden hayır dilerim, zafer ve galibiyetin büyüklüğünü senden isterim. Ayrıca sürekli nimet, sağlık ve dinî dünyada selamet isterim. Ey Allah'ım, imanın güzelliği ile süsle bizi ve bizi doğru yola iletenlerden eyle."

    REKLAM

    Bu dua, Allah'a yönelmiş bir kulluğun, şükranın ve isteğin ifadesidir. İman, hidayet ve güzellik talepleri içermektedir. Tesbih Duası, Müslümanların dua ve zikir pratiğinde sıkça kullanılan güzel bir örnektir.

    Tesbih Duası Anlamı

    Tesbih duası, Müslümanlar arasında zikir ve ibadet amacıyla sıkça kullanılan bir dua formülüdür. Bu dua, Allah'ın yüceliği, kudreti ve mükemmelliği önünde kulların acziyetini ifade ederken, O'ndan bağışlama, rahmet ve hidayet dilemektedir. İşte Tesbih Duası'nın daha geniş anlamı:

    Tesbih Duası, "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Es'eluke ya Rabbi, tüb eileyke ve e'ûzü bike min şerri nefsi ve min şerri'l-havli ve'l-kavli ve min şerri kulli dâbbetin ente ġâlibun alâ hâdişihâ. Es'eluke hayra mâ fi hâzâ'l-yevmi ve hayra mâ ba'dehu ve es'eluke 'azîmete'l-fevzı ve'l-ğalâbete ve es'eluke ne'e-meteyi'd-de'ime ve's-sıhati ve's-selâmeti fî'd-dîn ve'd-dünyâ ve'l-âhireti. Allahümme zeyyinâ bi zîneti'l-îmâni, vecealnâ hudâten muhtedîn" şeklinde okunur.

    REKLAM

    Subhanallahi ve Bihamdihi: Tesbih duasının ilk kısmı, Allah'a olan hayranlığı ve yüceliği ifade eder. "Subhanallahi ve bihamdihi" ifadesiyle, Allah'ın her türlü noksanlıktan arındırıldığı ve O'na hamdin her zaman yerine getirildiği ifade edilir.

    Subhanallahil Azim: "Subhanallahil azim" ifadesiyle ise Allah'ın büyüklüğü ve eşsizliği vurgulanır. Bu, O'nun kudret ve azametinin insan aklının ötesinde olduğunu belirtir.

    Es'eluke Ya Rabbi: "Es'eluke ya Rabbi" kısmı, dua edenin Rabbinden istekte bulunduğu bölümdür. Bu, bir kulun Allah'a olan bağlılığını ve O'na olan ihtiyacını ifade eder.

    Tüb Eileyke ve E'ûzü Bike: "Tüb eileyke ve e'ûzü bike" ifadesi, dua edenin Allah'tan tövbe ve bağışlama dilediğini, aynı zamanda O'na sığınma talebinde bulunduğunu ifade eder. Kişi, günahlarından pişmanlık duyarak Rabbinden bağışlanma dilemektedir.

    Min Şerri Nefsi ve Min Şerri'l-Havli ve'l-Kavli: "Min şerri nefsi ve min şerri'l-havli ve'l-kavli" ifadesiyle, dua eden, kendi nefsinin kötülüklerinden, sözlerinin ve fiillerinin kötülüklerinden Allah'a sığınır. Bu, insanın kendi içsel zorluklarından, sözlerinin ve eylemlerinin kötülüklerinden korunma talebini içerir.

    REKLAM

    Min Şerri Kulli Dâbbetin Ente Ġâlibun Alâ Hâdişihâ: "Min şerri kulli dâbbetin ente ġâlibun alâ hâdişihâ" ifadesi, dua edenin Allah'a sığınarak, O'nun her canlı üzerinde üstün olduğunu ve tüm varlıkları kontrol ettiğini kabul etmesini ifade eder.

    Es'eluke Hayra Mâ Fi Hâzâ'l-Yevmi ve Hayra Mâ Ba'dehu: "Es'eluke hayra mâ fi hâzâ'l-yevmi ve hayra mâ ba'dehu" kısmı, dua edenin bugün ve gelecekte Allah'tan hayır dilediği bölümdür. İyi bir gün, iyi bir gelecek ve hayırlı sonuçlar talep edilir.

    Es'eluke 'Azîmete'l-Fevzı ve'l-Ġalâbete: "Es'eluke 'azîmete'l-fevzı ve'l-ğalâbete" ifadesi, dua edenin zafer ve üstünlük taleplerini içerir. Allah'tan başarı ve galibiyetin yanı sıra direnç ve üstünlük diler.

    Es'eluke Ne'e-Meteyi'd-De'ime ve's-Sıhati ve's-Selâmeti Fî'd-Dîn ve'd-Dünyâ ve'l-Âhireti:"Es'eluke ne'e-meteyi'd-de'ime ve's-sıhati ve's-selâmeti fî'd-dîn ve'd-dünyâ ve'l-âhireti" ifadesi, dua edenin Allah'tan sürekli nimet, sağlık, dinî ve dünyevi selamet dilediği bölümdür. Bu, kulluğun ve dua etmenin bir ifadesidir.

    REKLAM

    Tesbih duası, kulların Allah'a olan derin itaat ve teslimiyetini yansıtan, O'nun yüceliğine, kudretine, rahmetine ve bağışlayıcılığına yapılan bir övgüdür. Dua eden, kendi zayıflığını, günahlarını ve ihtiyaçlarını ifade ederek Allah'tan merhamet, hidayet, zafer, hayır, sürekli nimet, sağlık ve selamet talep eder. Bu dua, bir Müslüman'ın Allah'a olan inancını ve kulluk bilincini derinleştirmek, O'na yönelik samimi bir bağlılık kurmak amacıyla sıkça tekrarlanan ve zikredilen bir ibadet şeklidir.

    Tesbihat Nedir?

    Tesbihat, İslam kültüründe dua, zikir ve ibadet amacıyla kullanılan çeşitli duaların veya zikirlerin toplu olarak yapılması anlamına gelir. Tesbihat, Müslümanlar arasında yaygın olan bir ibadet şeklidir ve genellikle Allah'ı anmak, O'na dua etmek ve O'nun isimlerini zikretmek amacıyla gerçekleştirilir.

    Tesbihatın birkaç farklı biçimi bulunabilir. En yaygın olanı, bir tesbih (boncuklu veya incili bir ip) yardımıyla Allah'ın isimlerini veya belirli duaları belirli bir sayıda tekrarlamaktır. Bu, zikir amacıyla gerçekleştirilen ve özellikle tasavvufi geleneğe mensup olan Müslümanlar arasında sıkça yapılan bir uygulamadır.

    Tesbihat aynı zamanda sabah ve akşam duaları, namaz sonrası zikirler ve diğer özel duaları içerebilir. Bu dualar, genellikle gün içinde Allah'a yönelik sürekli bir bağlılık ve şükran ifadesi olarak kullanılır.

    Her ne kadar tesbihatın özel bir zamanı olmasa da, özellikle İslam'ın kutsal gün ve gecelerinde, oruç aylarında ve önemli dini günlerde bu ibadetin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği gözlemlenebilir.

    Tesbihat, Müslümanlar arasında manevi bir bağlılık oluşturmak, Allah'a yakınlaşmak ve gönül huzuru bulmak amacıyla yapılan bir ibadet türüdür. Ancak, bu uygulama, kişinin içtenliğine, samimiyetine ve niyetine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa