Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Nebe suresi okunuşu, Amme suresi anlamı

    Kur'an-ı Kerim, müslümanlar için rehberlik edici bir kaynak olarak kabul edilen kutsal bir kitaptır. İçerisinde insan hayatını yönlendiren, ahlaki prensipler sunan ve manevi derinlikleriyle tefekküre davet eden pek çok sure barındırmaktadır. Bu surelerden biri olan Nebe Suresi, Allah'ın yaratılışındaki kudretini vurgulayarak insanları düşünmeye ve O'na imana çağırır. Amme Suresi ise, Kur'an'ın kısa sureleri arasında yer alarak insanın yaratılışından ahiret gününe kadar olan temel gerçekleri özlü bir şekilde sunar. İşte; Nebe Suresi okunuşu, Amme Suresi anlamı…

    Nebe Suresi

    Nebe Suresi, Kuran-ı Kerim'in 78. suresidir ve toplamda 40 ayetten oluşur. Surenin tam adı "Anka Kuşu" veya "Harika Haber" olarak çevrilebilir. Bu sure, Allah'ın kudretini ve yaratılışındaki mucizeleri anlatarak insanlara düşünmelerini, iman etmelerini ve Allah'ın birliğine inanmalarını hatırlatır.

    REKLAM

    Surenin başında "Amma yılun feleku" ifadesiyle bir olayın ardından meydana gelen büyük bir olaya vurgu yapılır. Ayetlerde gökyüzünün sarsılacağı, yıldızların döküleceği ve denizlerin kaynamaya başlayacağı büyük kıyamet anlatılmaktadır. Bu olaylar, Allah'ın kudretinin ve yaratma gücünün bir göstergesi olarak sunulur. Surenin devamında, insanların bu ayetlere kulak verip düşünmeleri, Allah'ın birliğine inanmaları ve O'na ibadet etmeleri gerektiği vurgulanır.

    Nebe Suresi, insanları yaratılışlarına, çevrelerine ve kâinattaki düzen ve dengeye dikkat çekerek Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine iman etmeye çağırır. Surenin anlamı, Allah'ın büyüklüğünü ve yaratma sanatını gözler önüne sererek insanlara düşünme ve ibadet etme sorumluluğunu hatırlatır.

    Amme Suresi

    Amme Suresi, Kuran-ı Kerim'in 30. cüzüne ait ve 78. sure olarak bilinen bir suredir. Surenin tam adı "Amme Yetesa'elun" olarak çevrilebilir, bu ifade surenin başındaki ayetlerde geçer ve "Onlar, birbirine ne zaman toplandıklarını sorarlar." şeklinde çevrilebilir. Toplantı, Kıyamet gününü ifade eder ve sure, insanların ahiret gününde hesaba çekileceği, amellerinin tartılacağı ve cennet veya cehennemlik olacaklarına dair bilgiler içerir.

    Amme Suresi, Kuran'ın mesajını ve kıyamet gününün hakikatini vurgulayarak insanları düşünmeye ve sorumluluklarına odaklanmaya davet eder. İnsanlar, ölüm sonrası hayatlarındaki sorumluluklarına ve Allah'a karşı yapmış oldukları işlere dikkat çekilir. Surenin ayetleri, insanların yaşantıları ve seçimleri doğrultusunda nasıl bir sonuca ulaşacaklarına dair bir uyarı ve bilgilendirme sunar.

    REKLAM

    Amme Suresi, Kuran'ın temel öğretilerini vurgular ve insanları dünya hayatının geçici olduğu, gerçek mutluluğun ahirette olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye çağırır. Aynı zamanda, insanlara öğüt ve uyarıda bulunarak, Kuran'ın mesajına uygun bir şekilde yaşamalarını teşvik eder.

    Nebe Suresi Okunuşu

    Kur'an'da geçen ismi ile Nebe Suresi fakat halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi ile Amme Suresi, Mekke döneminin sonlarında nazil olmuştur. 40 ayettir. İsmini, ikinci ayette geçen “mühim haber” manasına gelen (nebe) kelimesinden alır. (Amme), (Tesaül) (Mu‘sırat) isimleriyle de anılır. Bu sureyle başlayan Kur’an-ı Kerim’in son cüzü, “Amme cüzü” olarak bilinir. Mushaf tertibine göre 78, iniş sırasına göre ise 80. suredir.

    Nebe Suresi olarak bilinen Amme Suresi’nin okunuşu şu şekildedir;

    Bismillahirrahmanirrahim

    1.Amme yetesâelûn(yetesâelûne). 2. Anin nebeil azîm(azîmi). 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne) 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden). 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten). 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen). 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen). 12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen). 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen). 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten). 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen). 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten). 18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen). 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben). 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben). 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben). 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

    • İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan). 26. Cezâen vifâkâ(vifâkan). 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben). 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen). 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben). 33. Ve kevâ’ibe etrâbâ(n). 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan). 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben). 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben). 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben). 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

    Nebe Suresi Anlamı

    Nebe Suresi’nin anlamı şu şekildedir.

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

    • Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar? 2. O büyük haberi mi? 3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. 4. Hayır; yakında bileceklerdir. 5. Yine hayır; yakında bileceklerdir. 6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? 7. Dağları da birer kazık? 8. Sizi çift çift yarattık. 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. 10. Geceyi bir örtü yaptık. 11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık. 12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik. 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık. 14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik. 15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye. 16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de. 17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir. 18. Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz. 19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir. 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. 22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir. 23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. 24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.
    • Kaynar sudan ve irinden başka. 26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak, 27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. 28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı. 29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır. 30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız; 31. Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır. 32. Nice bahçeler ve üzüm bağları. 33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar. 34. Dopdolu kadehler. 35. İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan. 36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu). 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler. 38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir. 39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin. 40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Şurada Paylaş!
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa