Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Sınav duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Sınava girmeden önce hangi dualar okunur?

    Sınavlar, hayatımızın çeşitli dönemlerinde karşılaştığımız ve bizi farklı şekillerde zorlayabilen durumlardır. Özellikle öğrencilik hayatında sıkça karşılaşılan sınavlar, bazen büyük bir stres ve kaygı kaynağı olabilir. Bu zorlu süreçlerde, manevi destek arayışı içinde olan birçok kişi, sınav öncesi dualara yönelir. İslam inancına göre, dua; insanın Allah'a olan yakarışı, istek ve dileklerini sunmasıdır. Sınavdan önce yapılan dualar, kişinin iç huzurunu artırabilir, odaklanmasına ve motivasyonunu korumasına yardımcı olabilir. . İşte sınav öncesi rahatlamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olabilecek bazı dualar ve onların Türkçe anlamları…

    REKLAM

    Sınav Duası

    Sınavlarda başarı ve huzur arayışında olan öğrenciler ve bireyler için sıkça tercih edilen sınav duası, İslam inancında güçlü bir manevi destek olarak kabul edilir. Bu dua, sınav anında karşılaşılan stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir ve kişinin odaklanmasına destek olur. İşte sıkça başvurulan sınav duaları okunuşu ve anlamları:

    • "Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr." Türkçe Anlamı: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.
    • "Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."
    • Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîran). Türkçe Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.
    • Fetih Suresi: "İnna fatahna leke fethan mubina.". Türkçe Anlamı: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."
    REKLAM

    Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar

    Sınav öncesi okunabilecek dualar, kişisel tercih ve inançlara göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan, duanın içten ve samimi bir şekilde yapılmasıdır. Dualar, sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında bireye manevi destek sağlar ve zorluklar karşısında güç verir. Kalem Suresi de sınava girmeden önce okunacak dualar arasında yer almaktadır. Aşağıda Kalem Suresi okunuşu yer almaktadır.

    • Nun velkalemi ve ma yesturune.
    • Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
    • Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
    • Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.
    • Fesetubsıru ve yubsırune.
    • Bieyyikumulmeftunu.
    • İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
    • Fela tutı'ılmukezzibiyne
    • Veddu lev tudhinu feyudhinune.
    • Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
    • Hemmazin meşşain binemiymin.
    • Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
    • ‘utullin ba'de zalike zeniymen.
    • En kane za malin ve beniyne.
    • İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
    • Senesimuhu ‘alelhurtumi.
    • İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
    • Ve la yestesnune.
    • Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
    • Feasbehat kessariymi.
    • Fetenadev musbihıyne.
    • Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
    • Fentaleku ve hum yetehafetune.
    • En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
    • Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
    • Felemma reevha kalu inna ledallune.
    • Bel nahnu mahrumune.
    • Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
    • Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
    • Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.
    • Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
    • ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
    • Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
    • İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
    • Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
    • Ma lekum keyfe tahkumune.
    • Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
    • İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
    • Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
    • Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
    • Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
    • Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
    • Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
    • Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
    • Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
    • Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
    • Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
    • Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
    • Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
    • Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
    • Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
    • Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
    REKLAM

    Kalem Suresi Türkçe Anlamı

    1.Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,

    • Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
    • Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.
    • Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
    • (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler,
    • Hanginizde delilik olduğunu yakında .
    • Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur
    • O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme!
    • Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
    • Şunların hiçbirine itâat etme :yemin edip duran,aşağılık,
    • (Herkesi) kötüleğen,söz götürüp getiren,
    • Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar,
    • Kaba ve kötülükle damgalı,
    • Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (böyle yolunu şaşırmış)
    • Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o, "Öncekilerin masalları!" der.
    • Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz).
    • Biz, vaktiyle "bahçe sahipleri" ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi.
    • Onlar istisna da etmiyorlardı.
    • Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de,
    • Bahçe kapkara kesildi.
    • Sabah olurken birbirlerine seslendiler.
    • "Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin!" diye.
    • Derken yürüyorlardı; fısıldaşıyorlardı.
    • "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın"diye.
    • (Evet yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler.
    • Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler.
    • Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız!
    • İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size "Rabbinizi tesbih etsenize" dememiş miydim?
    • Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.
    • Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar.
    • (Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz.
    • Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz.
    • İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
    • Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.
    • Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
    • Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?
    • Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?
    • Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?
    • Yoksa, "Ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
    • Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak?
    • Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!
    • O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.
    • Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı).
    • (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.
    • Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır!
    • Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
    • Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?
    • Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.
    • Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
    • Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
    • O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
    • Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttü.
    REKLAM

    Sınavdan Önce Hangi Dualar Okunur?

    Sınavdan önce okunacak dualar sınava girecek kişiyi manevi olarak rahatlatmak ve motivasyonunu arttırmak üzerine kuruludur. Bu bağlamda sınavdan önce okunacak dualardan bazıları şöyledir:

    Salavatı Şerife Okunuşu:

    • “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tün­cînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa’l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi’s-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â’le’d-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemîi’l-hayrâti fi’l-hayâti ve bâ’de’l-memât. Âmin yâ mü­cîbe’t-da’vât ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.”

    Salavatı Şerife Türkçe Anlamı:

    REKLAM
    • “Allah’ım! Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah’ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

    Ayetel Kursi Okunuşu:

    • Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

    Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı:

    • Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.

    Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

    Bu sınav duaları, sadece sınavlarda değil, hayatın herhangi bir zorlu anında veya yeni bir başlangıç yaparken de okunabilir. Önemli olan, duanın kalpten gelmesi ve samimi bir şekilde Allah'a yöneltilmesidir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa