Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Tövbe duası nedir, tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır?

    Peygamber SAV iki rekatta belirli bir kıraati belirtmesi ve tavsiye etmesi, böylece namaz kılanın caiz olması, dilediği ayeti okuyabilmesi ve bu namazın kılınabilmesidir. Tövbe edenin, günahı işledikten hemen sonra veya bir süre sonra bu namazı kılması caizdir.

    Dört mezhebin ittifakına göre tövbe namazının müstehap olduğunu, bu nedenle bir Müslümanın günaha düşerse abdest alması ve güzelce abdest almasının ardından iki rekât namaz kılmasının tavsiye edildiğini söylenmiştir. Tövbe duası Peygamberimiz tarafından ümmetine öğretilmiştir.

    Ebubekir (Allah ondan razı olsun)'dan rivayet edilen şu sözlere de değindi: "Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i şöyle derken işittim: (Allah ondan razı olsun) Günah işleyen, sonra kalkıp temizlenen, sonra dua eden, sonra Allah'tan af dileyen, ancak Allah'ın kendisini bağışladığı kimse. Sonra şu ayeti okudu: {Ve onlar, bir ahlaksızlık işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlarlar. Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileyin} Tirmizi bunu Sünen'ine dahil etti ve bunun güzel ve sahih olduğunu söyledi.

    REKLAM

    bu hadisin tövbe duasının İslam'da meşru bir dua olduğuna işaret ettiğini açıklayarak , dört mezhep tarafından da bu duanın geçerliliği konusunda görüş birliğine varıldığına işaret etti. Dar Al-Iftaa, şunları söyledi: Eğer bir günaha düşerse, abdest almak ve güzelce abdest almak için, o zaman iki rek'at namaz kıl ki, bunda kalbini celbetmeye çalışsın." Ve alçak gönüllü olur, sonra Allah'tan bağışlanma diler, Allah da affeder."

    Dârü'l-İftâ, tövbe namazının, kulun tek başına iki rekat namaz kılmasıyla kılındığını, bunun sebebinin tövbe namazının nafile namazlardan olması, yani cemaatle kılınmaması ve farz kılınmasıdır. Namaz kılan kişinin Allah'ın yüce ayetlerinden dilediğini okuması caizdir ve aynı zamanda herhangi bir zamanda kılınır ve belirli bir zamana bağlı değildir.

    Tövbe duası nedir?

    Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

    Anlamı:

    Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi.

    REKLAM

    Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.”

    Tirmizi, Ebu Bekir'den rivayet etti, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Duydum Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Günah işledikten sonra kalkıp temizlenen hiç kimse yoktur." Sonra dua eder, Allah'tan bağışlanma diler." Sonra şu ayeti okudu: "Onlar, bir ahlaksızlık yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler" dört mezhebin ittifakına göre tövbe namazının müstehap olduğunu, bu nedenle bir Müslümanın günaha düşerse abdest alması ve güzelce abdest almasının ardından iki rekât namaz kılmasının tavsiye edildiğini söyledi.

    İslam âlimleri, kutsal metinlerde yer alan âyetler ve hadisler ışığında tövbenin geçerli olabilmesi için belirli şartları ortaya koymuştur. Bu şartlar, bir kişinin günahlarından tövbe ederken yerine getirmesi gereken adımları içermektedir.

    REKLAM

    Makbul bir tövbe için şu şartlar öne çıkar:

    • Günahı Terk Etmek: Birey, işlediği günahı derhal terk etmeli ve bu davranışı bir daha tekrarlamamaya karar vermelidir.
    • Pişmanlık Duymak: Günah işlediğine gerçekten pişmanlık duymak, tövbenin samimiyetini ifade eder.
    • Azim ve Kararlılık: Günahı bir daha işlememeye azmetmek ve bu konuda kararlılık göstermek, tövbenin devamlılığı için önemlidir.
    • Kul Hakkı Var İse Helalleşmek: Eğer işlenen günah, başkalarının haklarına zarar vermişse, bu durumda ilgili kişi veya kişilerle helalleşmek gerekir. Hak sahibinden veya varislerinden af dilemek, bu adımda önemlidir.
    • Allah'tan Af Dilemek: Tövbe eden kişi, günahlarından dolayı Allah'tan af dilemelidir. Samimi bir şekilde dua etmek, tövbenin kabulü için önemlidir.

    Kul hakkından kurtulmak için ihlal edilen hakları geri iade etmek, affını istemek veya helalleşmek, tövbenin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlar. İslam'a göre, bu şartlar yerine getirildiğinde Allah'ın bağışlayıcı ve merhametli olduğuna inanılır ve tövbe kabul edilir.

    REKLAM

    Tövbe namazı, günah işlemiş bir kişinin pişmanlık duyarak abdest alıp, ardından kılacağı iki rekât namazdır. Bu özel namaz, kişinin işlediği günahlar nedeniyle Allah'a yönelerek tövbe etmesini ifade eder. Tövbe namazı, samimi bir pişmanlık ve istiğfar içerir.

    Bu namazın temel unsurları şu şekildedir:

    Abdest Almak: Tövbe namazı için abdest almak, temizlenmek ve ibadete hazırlanmak anlamına gelir.

    İki Rekât Kılmak: Namaz, iki rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta da kişi, işlediği günahlardan olayı Allah'a yönelerek tövbe etmek için dua eder.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa