SIRADAKİ HABER

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle uygulanmaya başlanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ümit ediyor ve inanıyorum ki ülkemizde belirsizliklerin, pazarlıkların ortadan kalktığı istikrarlı bir dönem başlayacaktır." dedi.

Kahraman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 26. dönem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Bir dönemi kapatıp, yeni bir dönemi açmaya hazırlanıyoruz. 40 gün sonra milletçe sandığa gidip, ülkemiz ve milletimiz için yeni bir dönem başlatacağız." ifadesini kullanan Kahraman,  seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Meclis-i Mebusan’dan günümüze kadar arada kesintileri de dahil edilirse 1876’da başlayan 142 yıllık Meclis geleneği bulunduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"TBMM, milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Açıldığı günden bu yana milletimizin istikbalini ilgilendiren kanun ve kararlara imza atıp, ülkemizin karşılaştığı meselelerin çare ve çözüm merkezi olmuştur. Kuruluş ve Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllardan günümüze kadar millet ve devlet düşmanları boş durmamışlardır. Önceki darbe teşebbüslerinden daha vahim bir şekilde ülkemiz, emperyalist güçlerin kuklası olan hain ve lain FETÖ terör örgütünün eliyle 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi bir darbe teşebbüsüne maruz kalmıştır. Darbe teşebbüsünde bulunanların saldırı gerçekleştirdikleri hedeflerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur."

Kahraman, menfur darbe girişimine karşı Meclisin kararlı bir duruş sergilediğini ve hainlere karşı korkusuzca, örnek direnişiyle ikinci kez 'Gazi' unvanını almayı hak ettiğini vurguladı.

Türkiye’yi kaosa sürüklemek, bölmek ve parçalamak isteyen darbenin önlenmesinin halkın bir bütün olarak demokrasiye sahip çıkması, darbeyi reddetmesi sayesinde olduğuna işaret eden Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızı meydanlara inip direnişe çağırması ve milletimizin bu çağrıya birlik, bütünlük içinde uymasıyla darbe girişimi 16 saat içinde önlenmiştir. 16 saat gibi kısa bir zamanda da hayat normale dönmüştür. Parti farkı gözetmeksizin bütün milletimizin gösterdiği duruş, Türkiye tarihimizdeki darbeler dönemini sona erdirmiştir. İstiklal ve hürriyetimizi, birlik ve bütünlüğümüzü korumak için sokaklara çıkarak şanlı direnişin bir neferi olan herkese, Büyük Millet Meclisimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

O gece kendi kararımla saat 23.38’de Meclise geldim ve açtım. İçtüzüğün verdiği yetkiye dayanarak 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14.00’te Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdım. Davet ve ilan metinlerini hazırladık ve Çankaya’ya Başbakanlığa gittim. Meclisimizde bulunan dört siyasi parti grubu bu toplantıya katıldı ve gece hazırladığımız ortak bildiri Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin imzasıyla kamuoyuna açıklandı. 16 Temmuz 2106 Cumartesi günü de örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece üç partinin hazırladığı bildiriyi, Meclis’te görüşmelerde bulunan dört partinin imzası ile kamuoyuna açıkladık."

O gece 18’i kadın olmak üzere 81’i AK Parti'den, 16’sı CHP'den, 10’u da MHP'den Genel Kurul Salonunda bulunan 107 milletvekili ile önceki dönemlerde milletvekilliği yapanlar, milletvekili yakınları, Meclis çalışanları ve basın mensuplarına "silah arkadaşım" dediğini belirten Kahraman, "AK Parti'den 18 kadın milletvekilimiz birer Nene Hatun’dular, kahramanlık timsaliydiler. Onlara tekraren tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Partisinin adı ne olursa olsun, ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşen, darbeye karşı demokrasinin yanında yer alan necip milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, ordumuzun gerçek mensuplarına, güvenlik güçlerimize ve özellikle basınımıza TBMM adına şükranlarımı sunuyorum. 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

TBMM BAKIM ÇALIŞMALARI

Kahraman, 22 ay önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminde TBMM'nin ölçülemeyecek ölçüde manevi zararın yanında, maddi olarak da büyük hasar gördüğünü aktararak, emperyalistlerin işbirlikçisi teröristlerin uçaklardan attıkları bombalar, helikopterle açtıkları ateş sebebiyle Meclis ana binasının kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Halkla İlişkiler Binasında da büyük tahribat olduğunu, Meclis genelinde büyük bir tamirat ve tadilat çalışması başlatıldığını belirten Kahraman, Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından “Milletin Meclisini Millet Yapar” sloganı ile Meclisteki tamirat ve tadilat işlerinin üstlenildiğini, desteklerinden dolayı GYODER üyelerine teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kahraman, 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren cuntacıların 1961 yılında açılışını yaptıkları TBMM binasının, ilk defa böylesine kapsamlı bir bakıma alındığını belirterek, Genel Kurul Salonu’nun altında sığınak diye bilinen yerler başta olmak üzere TBMM külliyesinin tümüyle elden geçirilip kullanılabilir hale getirildiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Kahraman, 26. yasama döneminin siyasi tarihte apayrı ve saygın bir yer edindiğini bildirdi. Kahraman, "Türkiye’nin bir daha darbelere maruz kalmaması, ekonomik ve sosyal istikrarımızı bozmak isteyenlere meydan verilmemesi için bu dönemde köklü değişikliklere imza atılmıştır. Ülkemizin istikbalinin daha parlak olmasını temin etmek ve darbe girişiminin yaralarını sarmak gayesiyle bu dönem yoğun bir mesai sarf edildi. Bu süreçte yaptığımız Anayasanın 70 maddesindeki değişiklik en mühim çalışmadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, TBMM’nin görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını ve güçlendirildiğini belirten Kahraman, böylece TBMM'nin yasamaya odaklanacağını ve denetleme görevini daha güçlü bir şekilde yapacağını vurguladı.

Kahraman, "Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, kanun teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek ve milletvekillerinin yasama faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır. Sistemin en önemli gayelerinden biri de yasama-yürütme-yargı erklerinin yetki ve sorumluluklarını netleştirerek, yönetimde istikrarı tesis etmektir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle uygulanmaya başlanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ümit ediyor ve inanıyorum ki ülkemizde belirsizliklerin, pazarlıkların ortadan kalktığı istikrarlı bir dönem başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yakın tarihe bakıldığında, TBMM'nin açılışından bugüne kadar geçen 98 yıllık sürede 65 hükümet kurulduğuna ve bir hükümetin ömrünün ortalama 1,5 yıl olduğuna değinen Kahraman, "Siyasi tarihimizde 2 aylık hatta 28 günlük hükümetler de gördük." dedi.

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın "siyasi istikrara" dayandığını; Türkiye'nin ekonomik ve sosyal atılımlarının demokrasinin rahatça işlediği uzun soluklu hükümetler döneminde gerçekleştirildiğini aktaran Kahraman, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, koalisyon pazarlıklarının yapılmadığı, bakanlıkların paylaşılmadığı istikrarlı bir döneme gireceğiz. Yapılan çalışmaların hayırlı neticeleri önümüzdeki aylardan itibaren görülecektir." diye konuştu.

"SİYASİ TARİHİMİZDE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Kahraman, şu görüşlere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere dönem başında bütün partilerin seçim beyannamelerine koydukları 'yeni bir anayasa yapma' taahhüdünü yerine getirmek için Mecliste grubu bulunan dört partiden üçer üyenin yer aldığı bir komisyon oluşturmuştuk. Komisyon ilk toplantısını 4 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmişti. 15 gün içinde üç toplantı gerçekleştiren Anayasa Mutabakat Komisyonunun hedefi, takip edilecek usul ve komisyonun ismi hususunda mutabakata varılamadı. Böylelikle bütün partilerin müşterek bir anayasa önerisi ortaya koyamayacağı anlaşılınca 16 Şubat 2016 tarihinde çalışmalar sona erdirildi. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi durumunda, üzerinde mutabık kalınacak bir metin oluşturma ihtimali de yoktu. Komisyonun devam etmesi, Türkiye’yi oyalamaktan başka bir mana ifade etmeyecekti.

26. Dönemde yaptığımız çalışmalardan biri de TBMM içtüzüğünde değişiklik yapmak olmuştur. 27 Temmuz 2017 tarihinde yaptığımız değişiklik ile Genel Kurulun çalışma usul ve esasları yeniden belirlenerek yasama faaliyetlerine hız ve nitelik kazandırılmıştır."

Kahraman, yapılan diğer bir değişiklik de yıllardır tartışılan fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen Seçim Kanunundaki düzenlemeler olduğunu bildirdi. Kahraman, partilerin birbirleriyle ittifak yaparak seçimlere girmesine izin verildiğini anımsatarak, "Kararlar ve kanunlar, demokratik gereklere ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilir. Atılan adımların neticelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

27. Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclisi olacak ve siyasi tarihimizde yeni bir dönem başlayacaktır. 27’nci Dönemde daha başarılı çalışmalara imza atılmasını temenni ediyorum. Kaba, yaralayıcı sözlerden ve kavga görüntülerinden arınmış bir dönem olmasını ümit ediyorum.
Milli birlik, beraberlik ve barış içinde daha ötelere yürümek hedefimizdir. Tek Millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sloganı daima ilkemiz olmalı. TBMM, inşallah bu ana istikamette yürüyüşünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Misakımilli'yi kabul eden Meclis-i Mebusan’ın devamı bir Meclisin var olduğunu belirten Kahraman, Misakımilli ile belirlenen sınırların güvenliği ve milletin huzurunun en öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Kahraman, "Bu yasama döneminde devletimize yönelik dışardan gelecek tehditleri önlemek gayesiyle Meclisimizce hükümete verilen yetkiye dayalı olarak şanlı ordumuz sınırlarımız dışında da faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetlerin en kapsamlısı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları olmuştur. Ülkemize güney sınırlarımızdan yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan her iki harekâtta büyük başarı elde edilmiştir. Buradan sınırlarımızın güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimizden Allah razı olsun." dedi.

Kahraman, 26. Yasama Dönemi’nde görev alan milletvekillerine, siyasi partilerin genel başkanlarına, mensupların, partilerin grup yöneticilerine, komisyon ve kurullarda görev almış başkan ve üyelerine teşekkür etti.

Kahraman, ahirete irtihal eden Gaziantep milletvekili Abdülkadir Yüksel’e de rahmet diledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(5)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir 2018-05-15 14:53:26 MİLLET AÇ PERİŞAN HABERİN VARMI.
  • Misafir 2018-05-15 14:53:03 SİZDEN BU MİLLETE HAYIR GELMEZ.
  • Misafir 2018-05-15 14:52:09 ülkeyi mahfettiniz.
TÜM YORUMLARI GÖSTER!(5)