Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Kalem suresi okunuşu ve türkçe anlamı… Kalem suresi tefsiri, arapça yazılışı ve fazileti

    Kalem Suresi'nin indirilmesinin temel nedeni, Allah'ın hakikatini, Allah'ın elçisine (s.a.v.) mesaj gönderdiğini, Allah'ın elçisini inkar etmemelerini ve O'na icabet etmelerini vurgulamaktır. Cenâb-ı Hak buyurdu ki: "Ve sen gerçekten büyük ahlâklısın." Aişe'den rivayetle şöyle dedi: "Kimse Resûlullah'tan daha güzel ahlâka sahip değildir.

    .png
    .png

    Kalem Suresi Okunuşu

    • Nun velkalemi ve ma yesturune.
    • Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
    • Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
    • Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.
    • Fesetubsıru ve yubsırune.
    • Bieyyikumulmeftunu.
    • İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
    • Fela tutı'ılmukezzibiyne
    • Veddu lev tudhinu feyudhinune.
    • Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
    • Hemmazin meşşain binemiymin.
    • Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
    • ‘utullin ba'de zalike zeniymen.
    • En kane za malin ve beniyne.
    • İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
    • Senesimuhu ‘alelhurtumi.
    • İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
    • Ve la yestesnune.
    • Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
    • Feasbehat kessariymi.
    • Fetenadev musbihıyne.
    • Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
    • Fentaleku ve hum yetehafetune.
    • En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
    • Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
    • Felemma reevha kalu inna ledallune.
    • Bel nahnu mahrumune.
    • Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
    • Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
    • Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.
    • Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
    • ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
    • Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
    • İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
    • Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
    • Ma lekum keyfe tahkumune.
    • Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
    • İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
    • Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
    • Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
    • Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
    • Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
    • Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
    • Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
    • Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
    • Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
    • Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
    • Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
    • Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
    • Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
    • Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
    • Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne
    .png
    .png
    REKLAM

    Kalem Suresi Anlamı

    Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.

    Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

    Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

    Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

    Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.

    O halde yalanlayanlara boyun eğme.

    .png
    .png

    İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.

    Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

    Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.

    REKLAM

    Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

    Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

    .png
    .png

    (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)

    Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

    Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

    .png
    .png
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa