Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Kadir gecesi duası okunuşu ve türkçe anlamı... Kadir gecesinde hangi dualar okunur, anlamı gelir?

    Allah, kulunun kendisine dua etmesini sevdiğinden, Kadir Gecesi'nde dua etmek faziletli amellerden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda Kadir Gecesi'nin en güzel amellerinden biri olan sadaka ise, Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürür. Resûlullah S.A.V gizli sadakanın Rabbinin gazabını söndürdüğünü bildirmiştir. Peki, Kadir Gecesinde hangi dualar okunur?

    Kadir Gecesi Duası

    Kadir Gecesi’nde okunacak dualar arasında bu dua yer almaktadır: “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.'

    Peygamber Efendimiz Kadir gecesinde bu duâyı okumuştur. 'Allâhümme inneke afüvvün kerîmün’ demek, 'Yâ Rabbî, sen affedicisin, kerîmsin.' demektir. Duânın ikinci bölümü ise; 'Affı seversin, beni de affeyle' anlamına gelir.

    REKLAM

    Kadir Gecesi'nden pek çok fazilet doğar. Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak en büyük sevaplardan biridir. Hidayete erdirmek ve kalplerde takvayı sağlamak için okunması tavsiye edilmiştir. Kadir Gecesini ihya etmek bin aydan daha hayırlıdır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: (Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır) Kadir Gecesini ibadetlerle anmak, sahih olduğu üzere, sahihtir. Sahih'te Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

    Kim, iman ederek ve sevabını umarak geceyi ibadetle geçirirse, onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu sırada çok dua etmek müstehaptır. Mü'minlerin annesi Aişe validemizin dediğine göre Ey Allah'ın Resulü, ne dersin, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilseydim, o gece hakkında ne derdim? De ki: Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.

    Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın yeryüzünü meleklerin inmesiyle bereketlendirdiği bir huzur gecesidir. İyilik, huzur ve merhamet hakim olsun. Bunda mü'min kendini güvende ve huzur içinde hisseder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: (Selam, fecrin başlangıcına kadardır)Barışçıl olarak tanımlandı; İnsanları azaptan korumak için; Allah'a itaat etmeleri sayesinde.

    Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesidir. Ayırt edilmesinin nedeni, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e indirdiği gece olması ve Allah'a ibadet ve itaat konusunda onu kabul eden kimse için büyük bir fazilet ve büyük bir sevap içermesidir.

    REKLAM

    Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önem ve anlamını anlatan Kadir Suresi, bu mübarek gecede mutlaka okunmalı.

    Okunuşu

    • Bismillâhirrahmânirrâhîm.
    • İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
    • Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
    • Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
    • Tenezzelülmelâiketü verrûhu
    • fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
    • Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

    Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

    Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

    Ey Rabbimiz! Sen, amellerimizi lütfun ve kereminle kabul buyur. Şüphesiz ki, dualarımızı daima işiten, niyetlerimizi bilen yalnız Sensin."

    REKLAM

    "Ey Rabbimiz! Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azabından koru."

    "Ey Rabbimiz! Bu beldeyi tüm afetlerden koru. İçindeki insanlardan, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşitli meyve ve mahsullerle rızıklandır."

    "Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola iletten sonra, kalbimizi saptırma. Bize kendi lütfunla merhamet et. Çünkü herkesin muradını veren ancak Sensin."

    "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam kıl; kâfirlere karşı bize yardım et."

    "Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster ve onunla yürümeyi bize nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster. Ona yönelmemizi engelle."

    "İlahi! Bana sağlık, iffet, güvenlik, güzel ahlak ver. Kötü huylardan, kötü isteklerden, din ve dünyaya zarar verecek her türlü şeyden Sana sığınırım. Beni onlardan uzaklaştır."

    "İlahi! Gelecekte korkulan herhangi bir musibetin kaygısından, zarardan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım."

    REKLAM

    "İlahi! Tüm işlerimizi hayırla sonuçlandır. Dünya musibetlerinden ve ahiret azabından bizi koru."

    Kadir Gecesi Duası

    “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

    Manası

    “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle.

    REKLAM

    Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

    Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

    Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

    Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve onun ailesine ve Ashabına salat ve selam eyle.

    Allah'ım! Ramazan'ın gecelerinde özellikle Kadir Gecesi'nde yapılan duaları geri çevirmeyeceğini biliyoruz. Bizim de dualarımızı kabul eyle. Duaları geri çevrilmeyen, anında kabul edilen ve nazlı niyazlı kullarından eyle bizi.

    REKLAM

    Allah'ım! Beni, ailemi ve çocuklarımı Berat Gecesi'nde bağışladığın kulların arasına kat.

    Allah'ım! Kur'an'ın hürmetine beni, ailemi ve çocuklarımı Ramazan ayına kavuştur, bereketlenen, nurlanan, huzur ve mutluluğa kavuşan, rahmetinden ve marifetinden nasibini alan, cehennemden kurtulan kulların zümresine kat.

    Allah'ım! İnsanlık aleminin kurtuluşu için gönderdiğin son mesaj, son kitap olan Kur'an'ı okumaya ve yaşamaya beni, ailemi ve çocuklarımı muvaffak kıl.

    Allah'ım! Kadir Gecesi olduğuna inandığımız bu gecede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'ne benzer bir gece eyle.

    Allah'ım! Hakkında ayrı bir sure indirdiğin ve 1000 aydan daha hayırlı olduğunu ilan ettiğin Kadir Gecesi'ne kavuşup 1000 aylık mükafatı hak eden kullarından eyle bizi.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa