SIRADAKİ HABER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, genel başvuru şartları arasında yer alıyor. Peki, son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler?

01
02
03
04
05
06
07
08

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF SUBAY ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

(1) Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak
çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri
başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır
(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. Kimlik Numarası ve ad/soyad bilgileri girilmek
suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Başvuru için tıklayınız

 

 

ÖN BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (sınavlarda başarılı olarak eğitimlere başlamış olsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve adaylıkları iptal edilecektir.
(2) Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayanların
ön başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar kayıt-kabul aşamasında
kontrol edilecektir.
(3) Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümleri
tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.
d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak
İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)
(1) Başvurusu kabul edilen askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama
kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp
almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–4, TABLO–5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu
görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar
kayıt-kabul aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus
cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

(b)Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte yer alan diğer şartları sağlamak.

EĞİTİM İLE İLGİLİ ŞARTLAR

(a) En az 4 yıl süreli eğitim veren Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul
programlarından mezun olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde Tablo-1’de
belirtilen fakülte ve yüksekokul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
onaylanmış belge sahibi olmak,(Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.)
(c) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile gelecekte sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

YAŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.

SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR VE İŞLEMLER

(a) Tüm sınav aşamalarında başarılı olan adaylar mülakatı müteakip, MSB
tarafından Ankara’da (Merkez) belirlenecek hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” ve “Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

(a) Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak,
(Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)
(b) Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,
(c) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(ç) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı
olmak,
(d) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman
jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,(e) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er
eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
(f) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden,
örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur”nitelik belgesini almış olmak,
(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,
(h) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

 

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!