Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Celcelutiye duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Celcelutiye duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

    Celcelutiye duası Hz. Muhammed’e (SAV) Cebrail (AS) tarafından indirilen bir duadır. Bu duanın bir zımmi vahiy olduğu rivayet edilir. Bu dua, Allah'a yakınlaşma niyetiyle okunur ve pek çok farklı durumda manevi destek arayanların sığınağı olmuştur. Bu yazımızda, Celcelutiye duasının anlamını, önemini, ne zaman okunması gerektiğini ve Arapça okunuşunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Böylece, bu güçlü duanın manevi dünyamızdaki yerini daha iyi anlayabileceğiz.

    Celcelutiye Duası Anlamı

    Celcelutiye duası İslam dünyasında manevi derinliği ve etkileyici anlamıyla bilinir. Celcelutiye duasını düzenli olarak okuyan kimsenin hem dünya hem de ahiret hayatının kolaylaşacağı müjdelenmiştir. Bu duanın içerisinde Allah’ın büyük ve yüce ismi olarak kabul edilen İsm-i Azam gizlenmiştir. Hz. Ali tarafından kaside haline getirilen Celcelutiye duasının içerisinde Süryanice kelimeler de bulunmaktadır. Celcelutiye duasının anlamı temelde Allah’a, O’nun güzel isimleri olan Esma-i Hüsnası ve Kur’an surelerinin isimleriyle yapılan bir münacat bir diğer ifadeyle Allah’a (CC) yakarıştır. İçerisinde İsm-i Azam olan bu duanın gelecekten bazı haberlerin şifrelerini taşıdığına inanılır.

    #habericireklam#300x250#110#right

    Celcelutiye Duası Ne Anlama Gelir?

    İsimler hazinesi olarak kabul edilen Celcelutiye duası Cebrail (AS) tarafından Hz. Peygamber’e hediye olarak müjdelenmiştir. "Yüce Rabbin, sana selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor.” Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen Celcelutiye duasının zımmi vahiy olduğu kabul görmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması Peygamber Efendimize bırakılmış olup, kaside haline getiren kişi ise Peygamber Efendimize hürmeten Hz. Ali’dir. Şimdi Celcelutiye duasının Türkçe anlamını inceleyelim:

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

    1- Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.

    2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed (SAV)’e salâvat getiririm.

    3- İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.

    REKLAM

    4- Kadri muazzam olan İsm-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya İlahi, işlerimi kolaylaştır

    5- Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.

    6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.

    7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.

    8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.

    9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.

    10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.

    11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.

    REKLAM

    12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allah’ım.

    13- Allah’ım bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.

    14- Yüce ismi azamın ve Kur’an’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine.

    15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.

    16- Ne olur İsm-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

    17- Kadri yüce, Kadir, Selam, Aziz ve Celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.

    18- Allah’ım Celal, Celil, Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.

    19- Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy İsm-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.

    REKLAM

    20- Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.

    21- Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.

    22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

    23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.

    24- Karanlıklar ve tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

    25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitseler de âlemlerin ümidi yalnız sensin.

    26- Ey Celal sahibi Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.

    REKLAM

    27- Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber her şeyi, kuşatan İsm-i Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.

    28- Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunle çevir ve Fettah İsm-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.

    29- Ya ilahi Ali, Ala ve Selam İsm-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır

    30- Üzerimize af ve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

    31- Allah’ım “Hu” ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.

    32-Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn, rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.

    REKLAM

    33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.

    34- Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (SAV) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.

    35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

    36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.

    37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.

    38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden “Nur” İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.

    39- Ey Ehad, Bedi, Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.

    40- Ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.

    REKLAM

    41- Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.

    42- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

    43- Ma’bud-u Bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

    44- Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.

    45-Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.

    46- Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.

    47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.

    REKLAM

    48- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

    49- Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım. Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.

    50- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

    51- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.

    52- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.

    53- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.

    54- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.

    REKLAM

    55- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…

    56- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

    57- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

    58-Kuran-i Hâkim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.

    59- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve's-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine

    60- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize'ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…

    61- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

    62- Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur'an sureleri hakkı için.

    63- Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.

    REKLAM

    64-Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.

    65-Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb âlemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.

    66-Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.

    67- Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişan halden kurtar.

    68- Bu harfler “nur harfleri” dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.

    69- Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.

    70- Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.

    REKLAM

    71- Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.

    72- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

    73- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.

    74- Ümmü'l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.

    75- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle İsm-i Azam’ınla Sana yalvarıyorum.

    76- İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.

    77- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.

    78- Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)'i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.

    REKLAM

    79- Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamele et.

    80- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.

    81- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.

    82- Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.

    83- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.

    84- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.

    85- Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.

    86- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.

    87- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

    REKLAM

    88- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

    89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.

    90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (SAV) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

    91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

    92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.

    93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.

    94- O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.

    REKLAM

    95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

    96- Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

    97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

    98- Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.

    99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.

    100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.

    Celcelutiye Duası Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim

    Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî

    REKLAM

    Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

    İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen

    Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

    Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû

    Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

    Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen

    Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

    Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın

    Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

    Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin

    Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

    Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî

    Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

    Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî

    Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

    Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin

    REKLAM

    Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

    Ehâtat biyel envâru min külli cânibin

    Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

    Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin

    Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

    Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi

    Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

    Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî

    Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

    Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın

    Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

    Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten

    Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet

    Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin

    Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

    Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

    Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

    REKLAM

    Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî

    Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

    Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen

    Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

    Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten

    Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

    Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin

    Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

    Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün

    Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

    Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ

    Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

    Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin

    Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

    Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena

    Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

    REKLAM

    Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin

    Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

    Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ

    Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

    Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ

    Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

    Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ

    Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

    Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ

    Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

    Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın

    Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

    Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin

    Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet

    Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men

    İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

    REKLAM

    Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî

    Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

    Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm

    Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

    Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta

    Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet

    Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten

    Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

    Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin

    Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

    Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin

    Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

    Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten

    Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

    Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

    Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

    REKLAM

    Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen

    Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

    Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın

    Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

    Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet

    Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

    Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ

    Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

    Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ

    Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

    Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy

    Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat

    Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ

    Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

    Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ

    REKLAM

    Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

    Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ

    Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

    Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ

    Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

    Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ

    Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

    Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ

    Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

    Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ

    Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat

    Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ

    Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

    Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ

    İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

    REKLAM

    Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ

    Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

    Bi amme abese ven nâziâti ve târikın

    Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

    Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin

    Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

    Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ

    Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

    Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten

    Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

    Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî

    Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

    Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin

    Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

    Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin

    REKLAM

    Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat

    Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî

    Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

    Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena

    Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

    Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat

    Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

    Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ

    Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

    Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet

    Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

    Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî

    Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet

    Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ

    Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

    Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan

    REKLAM

    Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

    Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni

    Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

    Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî

    Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat

    İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti

    Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

    Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî

    İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

    Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ

    Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

    Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin

    Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

    Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ

    Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

    Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ

    REKLAM

    Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

    Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî

    Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet

    Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen

    Vahminî min harri nârin ve mâ havet

    Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû

    Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet

    Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ

    Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

    Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin

    Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

    Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü

    Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

    Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ

    Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat

    Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün

    REKLAM

    Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet

    Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün

    Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

    Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten

    Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

    Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu

    Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

    Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ

    İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

    Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû

    Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

    Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih

    Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

    Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd

    Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet

    Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ

    REKLAM

    Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

    Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ

    Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet

    Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin

    Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

    Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben

    Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

    Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan

    Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

    Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ

    Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet

    Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû

    Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat

    Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin

    Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

    REKLAM

    Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben

    Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet

    Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû

    Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

    Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf

    Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

    Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ

    Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet

    Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin

    Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

    Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ

    Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

    Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn

    Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

    Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin

    Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

    REKLAM

    Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin

    Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

    Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim

    Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

    Ve salli salâten temleül erda ves semâe

    Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet

    Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî

    Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

    Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen

    Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

    Ve sellim alel athâri min âli hâşimin

    Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

    Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera

    Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

    Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm

    Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

    Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin

    REKLAM

    Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

    Celcelutiye Duası Ne Zaman Okunur?

    Celcelutiye duasını Arapça okumanın daha iyi ve etkili olduğu rivayet edilir. Yukarıda hem Türkçe hem de Arapça okunuşu bulunmaktadır. Şifalı olduğu kabul edilen dualardan olan Celcelutiye duası sıkıntılı ve huzursuz olduğunuz ve ruhen rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda okunmalıdır. Şimdi ayrıntılı olarak Celcelutiye duasının faziletlerini ve nasıl okunacağını inceleyelim:

    • Korkulardan arınmak ve üzerinizdeki kötülükleri yok etmek için Pazar sabahı Vefk vaktinde bu duayı okumalı ve üzerinizde taşımalısınız.
    • Hastalığa yakalandığınızda bu hastalıktan biran önce kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve mümkünse üzerinizde taşımalısınız.
    • Yangın gibi durumlara karşı korku ve kaygılarını varsa rahatlamak için yine Celcelutiye duası okunabilir.
    • Gebelik döneminde bu dua okunarak rahat bir hamilelik dönemi geçirmesi sağlanabileceği gibi doğumun da kolay geçeceğine inanılır.
    • Aile ve iş hayatınızda huzuru bulmak ve bu huzuru korumak için Celcelutiye duası Pazartesi günleri gülsuyu, misk ve safra ile yazılarak okunup, eğer mümkünse üzerinizde taşınmalı.
    • Kuraklık için bu Celcelutiye duasının 31 kez okunması rivayet edilir.

    Celcelutiye Duası Faziletleri

    Celcelutiye duası çeşitli faziletlere sahip önemli bir duadır. İnanarak okunduğu takdirde birçok rahatsızlığa ve sıkıntıya iyi geldiği rivayet edilir. Şimdi bu faziletleri inceleyelim:

    • Ev ve işyerlerinize bolluk ve bereket getirir.
    • Çeşitli bela ve musibetlerden korur.
    • Manevi sıkıntıları uzaklaştırır ve rahatlatır.
    • Korku ve kaygıların giderilmesinde Celcelutiye duası etkilidir. Ferahlık verir ve huzur bulmanızı sağlar.
    • Başınıza sürekli gelen ve sizi ruhsal olarak sıkıntıya sokan durumlardan arındırır.
    • Tüm dilek ve isteklerinizin kısa sürede gerçekleşmesini sağlar.
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa