Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Bağışlama Duası okunuşu ve Türkçe anlamı... Yasin Bağışlama Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

    Yasin suresi tamamlandıktan sonra duaların kabul edilmesi için okunan bağışlanma duası; günahların affedilmesi, işlerin kolaylaşması ve ruhun manevi anlamda doyuma ulaşması için okunur. Yasin suresinin tesirini güçlendirmek için Yasin suresinin ardından okunmalıdır. Bağışlanma duası anlamı nedir, Yasin bağışlama duası okunuşu nasıldır? Yasin bağışlama duası tefsiri ve Arapça okunuşu nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

    .png
    .png

    Bağışlama Duası Anlamı

    Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

    Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

    Ey karanlık kalpleri nuruyla aydınlatan, kainatın yegane sahibi olan ulu Allah’ım!

    REKLAM

    Ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen ulular ulusu mevla’ya. Bütün güzel isimlerinin ve Esma-i nebi hürmetine bizlerin günahlarını affeyle, şu anda okunmuş olan Yasin’i Şerifi, Tebareke, Amme, Fatiha ve diğer sureleri, Salatı Şerifleri eksikli, kusurlu veya yanlışlı oldu ise onları Meleklerinle tamam eyleyip kabul eyle yarabbi.

    .png
    .png

    Bunlardan hâsıl olan sevabı en evvel başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve Hz. Âdem’den beri gelmiş geçmiş Peygamberlerin (Aleyhimüsselam), Erenlerin, Evliyaların, Şehitlerin, Şühedaların, Ashabı kiramın ve dini İslam’a hizmet etmiş, Kur’an’ı Kerim’i elden ele, dilden dile ulaştıran üstat efendilerimize hediye ettik vasıl eyle yarabbi.

    Bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık haberdar eyle. Bu haneden gelmiş geçmiş vefat edenlere Rahmet eyle. Bakide kalanların ömürlerini uzun, rızıklarını bol, ticaretlerini kârlı ve kalplerinde bulunan iyi muratlarına nail eyle.

    .png
    .png

    Allah’ım! Okunan Kur’an’ı Kerim ve sureleri hürmetine, Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan insanları, Müslümanları zalimlerin zulmünden kurtar. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, musibetlerden ve düşmanların şerlerinden koru. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi ve polisimizi terör belasından ve teröristlerden muhafaza et. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme, sen yardımcımız ol.

    REKLAM
    .png
    .png

    Ya ilah-el âlemin. Yerlerin, göklerin ve tüm mevcudatın, senin varlığına ve birliğine şehadet etmelerinin hürmetine, sana açılan eller ve seni zikreden diller hürmetine, sabahlara kadar ALLAH ALLAH diyerek gözyaşları ile manevi kirlerini yıkayan âşıklar hürmetine günahlarımızı affeyle. Bizleri hasta yatıp kapılara baktırma, yatanı utandırma, bakanı usandırma. Yasin’in yarısını, üç aylardan birisini, ölümün hayırlısını sen nasip eyle yarabbi.

    Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma. Cümlemizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmediği yükü bizlere yükleme. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda ihsan eyle. Aş isteyene aş, iş isteyene iş, eş isteyene hayırlı eş ver yarabbi.

    .png
    .png

    Ey duaları kabul eden hafız Allah’ım!

    Çocuklarımızın kalplerine ALLAH ve PEYGAMBER sevgisi, ahiret kaygısı, İslam şuuru ve ibadet şevki ver. Yavrularımızı maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza et, onlara sağlıklı ömürler ihsan eyle, acılarını gösterme. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla ve hayale gelmez tüm kötülüklerden koru, ailelerimize huzur ve geçim ver yarabbi.

    Ya ilah-el âlemin. Senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik. Merhametine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, sen Gaffar sen Settar, Rahman ve Rahimsin. Biz nefsimize zulmettik, bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet, sana tövbe ediyoruz, bize lütfun ile muamele et yarabbi. Bizleri hicran ateşiyle yakma. İslam olarak getirdin İslam olarak götür. Kalp penceresini kapatma. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırız.

    .png
    .png
    REKLAM

    Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn

    YA FERD, YA HAYYU, YA KAYYÛM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÛS

    Dualarımızı Cuma günü ve mübarek geceler hürmetine, ESMA-UL HUSNA tabir edilen güzel isimlerin ve İSMİ AZAM hürmetine, mukaddes beldelerde (Mescidi Nebevi, Kâbe ve Arafat’ta) yapılan dualarla beraber kabul et. Uzaktan yakından duamıza iştirak eden ve amin diyenleri iki cihanda aziz eyle ve bütün ölmüşlerin ruhlarını da hissedar eyle Allah’ım!

    Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hısâb

    Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmin diyen dillerimizi narı Cehennemden azat eyle. Ömrümüz hitamında gözlerimiz perdelenmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan evvel, sağımızda Kur’an, kalplerimizde iman, dilimizde “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh” şehadet kelimesini cümlemize nasip eyle. Âmin.

    REKLAM

    Ve Selamün Alel-Mürselin. Vel-Hamdülillahi Rabbil-Alemin. El-Fatiha meas-salavat.

    .png
    .png

    Bir diğer bağışlama duası:

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Ya ilâhel âlemin vela hayran nasırin. Yarabbi okuduğumuz Yasinleri, Mülk Suresi’ni ve öteki surelerle beraber getirdiğimiz salavatları, tekbirleri dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle, Kuranı Kerim ile yolumuzu nurlandır. Kalbimizin ferahlaması sağla, cisminizi güzelleştir, bedenimizi şifa ver, zihnimizin aç ve günahlarımızı affet.

    Yarabbi yaptığımız iyiliklerin ve okuduklarımızın sevabını ahirette bizim karşımıza çıkar. Okuduğumuz ayeti kerimeler ile bize dünyada mutluluk, ahirette ise ebedi sürecek saadetler nasip eyle. Kabirlerimizi pirnur eyle, bizleri kabir sıkıntısı yaşatma. Yarabbim okumuş olduklarımızın sevabı için bizleri ve bütün müminatı nail eyle. Ya rabbel alemin okumuş olduklarımızın sevabından ilk olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v) ruhuna, bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler ve nebi ruhlarına, yıldızlar gibi parlayan sahabenin ruhlarına günah ve kirden arındırılmış ehli beytinin ruhlarına, aziz islam şehitlerinin ruhlarına ve evliyanın ruhlarına hediye ettik sen haberdar eyle Rabb’im.

    REKLAM

    Ya rabbel alemin onlardan hasıl olan sevabı kendi ruhlarımıza ve tüm ölenlerin, ahirete intikal eden anne, baba, kardeş, komşu ve akrabaların ruhlarına hediye ettik sen haberdar eyle. Rabbim günahlarını hasenatlarına tebdil eyle, kabirlerini pirnur, makamlarını cennet eyle.

    Ya Rabbim ayrıca magrib ile meşrık arasında isimleri unutulan, nesilleri kesilen, bir Fatiha hediyesine muhtaç olan ne kadar mümine mevta varsa hepsinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle. Yarabbi ayrıca bu kulundan razı ol, benim ve sevdiklerimin günahlarını hayırlara tebdil eyle. Cümlemizi nurlu Kur’anın gerçek mahiye üzerine hayat süren kullarından eyle. Yarabbi okuduğumuz Kur’an hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, öğrencilere zeka, hanelere bolluk ve bereket ihsan eyle.

    Yarabbi okuduğumuz hatimleri ve kelime-i tevhidleri mübarek günler hürmetine kabul ve makbul eyle.

    .png
    .png

    Ey Bağışlayan Rabbimiz…

    Bizlere Kur’anın emri üzerine yaşamayı nasip eyle. Yarabbi dünyada yaşadığımız müddetçe bizleri, evlatlarımızı ,ana babamızı, kardeşlerimizi islam yolunda ayağı sabit olanlardan kıl. Bizleri günaha girmekten koru, son nefesimize kadar müslüman olarak yaşamayı son nefeste müslümanlığımıza şahit olan şehadeti kelamı ”Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” diyerek ruhumuzu teslim etmeyi bize nasip eyle.

    REKLAM

    Yarabbi ölüm vaktinde kıyamet suresinde belirtiğin canlar köprücük kemiğine dayandığı ve kimdir kurtarıcı denildiği, ölüm meleği canları almak için gayb perdelerinin arkasından çıkıp ölümün yayından ayrılık okları fırlattığı, canlara tatmaları için anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sonulduğu ve buluşma gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmakda başka çare kalmadığı zaman Kur’an’la can verme üzüntüsünü, inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamallarını bizlere kolaylaştır.

    Yarabbi dünyadan ayrıldıktan sonra kabirlerini konaklayacağınız yerlerin en iyisi kıl. Kabirlerimizin dar oyununda yerlerimizi genişlet ve helak edici günahlarımız sebebiyle kıyamet günü bizleri rezil etme.

    .png
    .png

    Her şeyin sana sunulduğu gün Kur’an hürmetine yerimizin horluğuna acı, cehennem köprüsünün üzerinden geçerken köprü sallandığında ayaklarımızı sabit kıl, tekrar dirilmeden önce kabilerimizin karanlığını aydınlat. Bizleri kıyamet gününün şiddetli korkularından kurtar. Pişmanlık ve üzüntü gününde zalimlerin gözleri karardı zaman bizim yüzümüzü ağart. Yarabb’im bizlere okuduğumuz ayetleri anlama ve yaşama uğruna bilinç ver ibadetlerimize ibadet birinci ver. Evlatlarımızı islam yolunda hareket edenlerden kıl, okuduğumuz ayetler hürmetine bizleri saliha kullarından eyle. Ahirette Peygamber Efendimizin sancağı altında toplananlardan eyle. Yarabbi okuduklarımızı kabul eyle senin rızan için okuduk, senin rızana dâhil eyle.

    REKLAM

    Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Rabbic alnî mugımessalâti ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel duâ. Rabenağfirlî ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hısab. Birahmetike ya erhamerrahimin. Ve selâmün alel mürselin. Velham dülillahi rabbil âlemin El Fatiha mea sâlavat.

    .png
    .png

    Yasin Bağışlama Duası Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. (el fatiha)

    Yasin Bağışlama Duası Türkçe Anlamı

    "Ey Allah'ım okumuş olduğumuz Yasin suresi hürmetine dualarımızı kabul et. İhtiyaçlarımızı bizlere ver. Ey âlemlerin Rabbi! Yasin suresi hürmetine bizi cehennem ateşinden kabir azabının ve sualinin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur." (el fatiha)

    .png
    .png

    Yasin Bağışlama Duası Tefsiri

    Kuran-ı Kerimin kalbi olarak adlandırılan ve pek çok niteliği bulunan Yasin suresi okunduktan sonra dua edilerek bağışlanabilir. Bağışlama duasını okuyup bitirdikten sonra sevdiklerimizin isimlerini söyleyerek ruhlarına hediye eylendiğimizi belirtip duayı bitirebiliriz. Yasin suresini okuduktan sonra "Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. " duasını okumamız gerekir. Ardından ise bağışlamak istediğimiz kişilerin isimlerini belirtip fatiha suresiyle duamızı bitirebiliriz.

    Yasin suresini okuduktan sonra Türkçe olarak "Ey Allah'ım okumuş olduğum Yasin-i şerif hürmetine dualarımızı kabul eyle. İhtiyaçlarımızı bizlere ihsan eyle. Allah'ım! Yasin-i Şerif hürmetine bizi cehennem ateşinden, kabir azabının ve sualinin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah' a mahsustur." şeklinde de dua edilebilir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa