• Adalet Bakanı, gelen son haberlere göre 230 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı için başvurular 30 Eylül tarihinde başlamıştı. Konu hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

 • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

  30 Eylül'de başlayan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 14 Ekim 17.30'da son bulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için e-Devlet - Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adımları izlenecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

  Sözlü sınav ile 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist ve 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi olmak üzere toplam 230 personel alımı yapılacak.

  E DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

 • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Adalet Bakanlığı 230 personel alımı için başvuru şartları belli oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekecek,

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)