Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Abdestsiz Ayetel Kürsi Okunur Mu? Abdest Almadan Telefondan Ve Ezberden Ayetel Kürsi Okunur Mu?

    Surenin okunmasıyla şeytanın hemen oradan uzaklaşacağı ve gece uykudan önce okunduğunda kişinin şeytanın şerrinden muhafaza olunduğu hadislerde belirtilmektedir. Kılınan namazların da ardından okunan Ayetül Kürsi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ayetel Kürsi adetken ve abdetsizken okunur mu, Ayetel Kürsi ezbere abdestsiz okunur mu? Gusül abdestsiz Ayetel Kürsi okunur mu, abdestsiz telefondan Ayetel Kürsi okunur mu? İşte, merak edilen soruların cevapları.

    Ayetel Kürsi Adetken Ve Abdetsizken Okunur Mu?

    Adet döneminde Ayetel Kürsi'nin hem ezberden hem de Kuran'dan okunması caiz değildir. Ayet halinin sonra ermesi ve gusül alınması gerekir. Gusül alındıktan sonra okunabilir.

    REKLAM

    Öyle ki gusül abdesti gerektiren adet hallerinde Kuran'a el sürmek ve yüzünden okumak haramdır. Kimi âlimlere göre bu durumlarda ezberden bile okunmaması gerekir.

    Din İşleri Yüksek Kurulu’nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’ân okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98 [131]; İbn Mâce, Tahâret, 105 [595-596]) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’ân okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 88 [229]; Nesâî, Tahâret, 171 [266]; İbn Mâce, Tahâret, 105 [594]) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’ân okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111 [146]) dediği rivâyet edilmiştir.

    REKLAM
    .png
    .png

    Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı ictihadlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren âyetlerin cünüp, âdet ya da lohusalık hâlinde okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’ân okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirlerin okunabileceğini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, 3/152; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/106; Şirbînî, Muğni’l-muhtac, 1/290).

    Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellab, et-Tefrî‘, 1/39; Karâfî, ez-Zehîra, 1/379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet hâlindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’ân-ı Kerîm’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, 1/174; Ezherî, Cevâhir, 1/32).

    Günümüzde Kur’ân eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’ân eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için âdet ve lohusalık dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da kayıttan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashih-i hurufa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

    REKLAM

    Abdetsizken Okunur Mu?

    Şayet Kuran'ı Kerim'i tutmadan okumak isterseniz -ezbere- abdestsizken de okuyabilirsiniz. Bilindiği üzere Ayetül Kürsi Kuran'da yer almaktadır. Kuran'ı Kerim de ancak abdest ve gusül alındıktan sonra okunabilmektedir.

    Ayetel Kürsi Ezbere Abdestsiz Okunur Mu?

    Namaz abdesti yokken -Kuran'ı Kerim'e dokunmadan- Ayetel Kürsi'yi ezberden okunmanın herhangi bir sakıncası yoktur.

    Gusül Abdestsiz Ayetel Kürsi Okunur Mu?

    Gusül abdesti alması gereken bayan ve erkek, ezbere dahi olsa Kur'an'dan bir parça okuyamaz. Ancak dua maksadıyla bazı ayetleri okuyabilirler. (bk. İbn Abidin, Reddü’l-muhtar –Şamile- , 1/293)

    Cünüp bir kimsenin veya hayız ve nifâs hâlindeki bir kadının, bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:

    - Namaz kılmak;

    - Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (Ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehâdet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur);

    REKLAM

    - Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (Fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir);

    - Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek;

    - Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer birşeyi tutmak.

    Gusletmeleri farz olanların, gusülsüz olarak yapmaları caiz olan hususlar da şunlardır:

    - Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek;

    - Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek;

    - Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak,

    - Kelime-i şehâdet getirmek;

    - Kur'an'a bakmak; bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak;

    -Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir).

    - Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman, elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir.

    - Bunların yanı sıra, Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.

    Kaynak: Sorularla İslamiyet

    Abdestsiz Telefondan Ayetel Kürsi Okunur Mu?

    Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik cihazlarda yer alan Kur’ân metinleri ve kayıtları, bizatihi Mushaf hükmünde değildir. Bu nedenle içinde Kur’ân yüklü olan bu tür cihazlara abdestsiz olarak dokunulabilir ve bu şekilde Kur’ân-ı Kerîm okunabilir. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’i abdestli olarak okumak daha faziletli olduğu için elektronik cihazlardan Kur’ân okurken de abdestli olunması tavsiye edilir.

    Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa