Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı
    Sesli Dinle
    0:00 / 0:00

    Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Mahalli idareler ve yerel yönetimleri belirlemek için 81 ilde yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yarın yapılacak seçimler için güvenlik tedbirlerini açıkladı.

    Mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü de seçim güvenliği için alınan tedbirleri açıkladı. O tedbirler şöyle:

    Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü

    yapılacak olup; seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi ile seçmen iradesinin sağlıklı

    şekilde sandığa yansımasının temini için alınacak emniyet tedbirlerine esas olacak şekilde, seçim günü ve sonrasında meydana gelebilecek veya meydana gelmesi muhtemel asayişe müessir olayların önlenmesi amacıyla;

    REKLAM

    A. Sandık Alanlarında Görevli Personelin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

    1. Malzeme torbalarının, oy toplama merkezlerinden bina sorumluları tarafından teslim alınması ile,

    görevli kurye personellerimizce daha önceden ilçe seçim kurullarının belirlediği nakil araçları ile

    sandık alanlarına sevkinin sağlanması,

    2. Sandık alanı ve çevresinde vaktinde görev alınmasının sağlanması,

    3. Sandık alanlarında görevli sandık kurullarının zamanında görev alıp almadığının kontrol edilmesi,

    4. Personelin can güvenliğine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmasının sağlanması,

    5. Sandık alanlarındaki sandıkların oy kullanma işleminin başlaması ve zamanında sonlanması

    sağlanması,

    6. Sandık alanı ve çevresinde görev alır almaz şüpheli paketlere karşı arama ve kontrollerin yapılarak tutanağa bağlanması,

    7. Sandık alanlarından sorumlu amirlerce oy kullanılacak binalarda, yaptırılan kontrollerde herhangi bir siyasi partiye ait afiş, pankart, sticker, el ilanı vb. materyallerin görülmesi halinde bina

    sorumlularıyla iletişime geçilerek kaldırılmasının sağlanması,

    REKLAM

    8. Bina bahçesinde oy torbaları nakil aracı için konumlandırma yapılarak güvenlik tedbirleri

    alınması, araç sorumlularının irtibatları alınarak koordine sağlanması,

    9. Muhtemel elektrik kesintilerine karşı yetkililere ulaşım sağlayacak irtibat bilgilerinin temin

    edilmesi, elektrik kesintisine karşı bakım ve tamir ekiplerinin hazır bulundurulması konusunda

    gerekli koordinasyonun sağlanması,

    10. Görevli personelin, bina sorumlularına ve sandık kurulu başkanlarına kendilerini tanıtarak iletişim bilgilerini vermesi, güvenlik güçlerinden yardım isteyebilecekleri hususunda bilgilendirilmesinin sağlanması,

    11. Bina içerisindeki kullanılmayan tüm odaların kilitli tutulması için bina sorumluları ile iletişime

    geçilmesi,

    12. Kantin önündeki sandalye ve masaların kullanılmaması için kontrollerin yapılması,

    13. Bina önündeki alanlarda araç park edilmesini engellemeye yönelik çalışma yapılması, sandık

    alanlarına girişlerin tek bir yerden olması, sandık alanı çevresinde plakasız araç

    bulundurulmaması, seçim güvenliğine gölge düşürecek hususlarda gerekli kontroller sık sık

    yapılması,

    REKLAM

    14. Sandık alanı ve çevresini gösteren güvenlik kameralarının çalışır halde olması için ilgililerle

    irtibata geçilmesi,

    15. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve TBMM Başkanımız olmak üzere bakanlarımız, siyasi

    partilerin genel başkanları ve adaylar, üst düzey askeri ve mülki erkan, yüksek mahkeme

    başkanları gibi devlet büyükleri ve siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel kimlikleri bulunan

    kişilerin oy kullanacağı binalarda gerekli güvenlik tedbirlerin alınmasının sağlanması,

    16. Personel ve görev alanı sıklıkla kontrol edilerek olası olabilecek eksikliklerin giderilmesi,

    17. Sandık çevresinde alınacak tedbirlerde seçmenin sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların

    müştemilatına serbestçe girmesini engelleyici nitelikte olmamasının sağlanması,

    18. Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan üyeleri, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları çağrı ya da şahsen yapılan ihbar

    üzerine gelen görevli kolluk kuvveti dışında kimsenin bulunamayacağı hususlarının personele

    bilgilendirilmesinin sağlanması,

    REKLAM

    19. Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel teşkil etmeyecek şekilde haber amacıyla

    görüntü ve bilgi elde etmelerinin serbest olduğu hususu personele aktarılmasının sağlanması,

    20. Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilcilerin seçim

    kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilecekleri hususunda

    personelin bilgilendirilmesinin sağlanması,

    21. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları

    çerçevesinde seçim günü sandık alanlarında uyulması gereken hususlarda gerekli kontrollerin

    yapılması;

     Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve

    belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan

    kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler,

     Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının

    görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler

    ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda

    yapamaz.

    REKLAM

    22. Oy vermeye gelenlerin oyunu etkilemeye yönelik bireysel ve toplu olarak propaganda ve sindirme tarzı konulara ilişkin gerekli kontrol ve çalışmaların yapılması,

    23. Oy kullanılacak binaların bahçesine araç ve seyyar satıcı alınmaması konusunda personelin

    uyarılmasının sağlanması,

    24. 298 Sayılı Kanunun Seçim Suçları ve Cezaları başlıklı 7’inci bölümünde yer verilen suçlara karşı

    gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

    25. Sandık çevresinde seçim suçuna ilişkin bir olay yaşandığında, çağrı veya seçmenlerin şahsen

    yaptığı ihbar olduğunda derhal müdahale edilmesi ve çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalktıktan

    sonra personelin sandık çevresinden ayrılması gerektiği hususlarının aktarılmasının sağlanması,

    26. Tüm ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek konu hakkında çağrı veya ihbar yapan şahsa

    da imzalatılarak tutanak tanzim edilmesi, tutulan tutanakların Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne

    bildirilmesi bunların envanterinin tutulmasının sağlanması,

    REKLAM

    27. Sandık kurulunun güvenlikle ilgili talepleri ivedilikle yerine getirilerek gerekli yasal işlemlerin

    yapılması,

    28. Sandık alanı çıkış noktasında görev alan personelin, oy torbalarının hangi araca konulduğu çıkış

    saati vb. bilgileri sorumlu personele bildirmesi,

    29. İlçe Seçim kurullarının tahsis ettiği araçlar ile oy torbalarının oy toplama merkezlerine nakli

    esnasında personelin eşlik etmesinin kontrolünün sağlanması, güzergâh tedbirleri başta olmak

    üzere tüm tedbirler aldırılmasının sağlanması,

    B. Oy Toplama Merkezlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

    1. Oy toplama merkezleri içerisi ve çevresinde güvenlik tedbirleri ile ilgili personelin zamanında

    görev almasının sağlanması,

    2. Oy toplama merkezi ve çevresinde şüpheli paket vs. araması yaptırılarak yapılan işlerle ilgili

    tutanak tutulmasının sağlanması,

    3. Oy toplama merkezi çevresindeki cadde ve sokaklar kontrol edilerek plakasız araç vb. seçim

    güvenliğine gölge düşürecek hususların kontrolünün sağlanması,

    REKLAM

    4. Oy toplama merkezlerine gelecek nakil araçlarının kontrollü girişi için bariyerlime yapılarak tek

    giriş ve tek çıkış olacak şekilde tedbir alınmasının sağlanması,

    5. Oy toplama merkezine gelen sandık kurulu başkanlarına numaratör marifetiyle sıra numarası

    verilerek işleyiş düzenlenmesi, Oy toplama merkezi bahçesine giriş yapan sevk araçlarının

    sandık kurulu başkanlarını indirme sırası gelene kadar kapılarının kapalı vaziyette bekletilmesi

    ve sırası geldikten sonra getirdikleri görevlileri bırakarak alandan çıkışının sağlanması,

    6. Oy toplama merkezlerine girecek siyasi partililerin sayısının asgari düzeyde tutularak

    oluşabilecek tartışma gibi olumsuzlukların engellenmesinin sağlanması,

    7. Oy torbalarının nakli için alternatif yol güzergahlarının belirlenmesinin sağlanması,

    8. Oy toplama merkezlerinde çevre aydınlatmalarının yeterli ve bina kameralarının çalışır vaziyette

    olduğunun kontrol edilmesinin sağlanması,

    9. Görevli olmayan kişilerin oy toplama merkezi içerisine girişlerine müsaade edilmemesi ve

    sandık görevlilerinin oy torbalarını teslim etmeden çıkış yapmalarına engel olunmasının

    sağlanması,

    REKLAM

    10. Sandık alanlarından gelen oy torbalarının numaraları ile gerekli sağlamayı yaparak eksik olan

    veya gelmeyen oy torbalarının tespit edilmesinin sağlanması,

    11. Oy toplama merkezi önünde toplanmaların olması halinde karşıt siyasi görüşlü grupların

    bekletilmesi için alanların belirlenmesi,

    12. Oy toplama merkezlerinde sayım, döküm ve birleştirme tutanaklarının yapılması işlemlerinin

    bitimine kadar tedbirlerde zafiyet yaşanmamasının sağlanması.

    C. Diğer Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

    1. Seçim bürolarına asılı olan ilan ve reklam malzemelerinin YSK-2023/1561 sayılı kararı uyarınca

    30 Mart 2024 Cumartesi günü en geç saat 18:00’de kaldırılması gerektiği, seçim bürolarının

    faaliyetlerinin de aynı tarih ve saatte son bulacağı hususları ile ilgili gerekli kontrollerin

    yapılması,

    2. Seçim propaganda gününün son günü olan 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18:00’den sonra

    ilan ve reklam malzemelerinin siyasi parti il, ilçe ve belde binaları haricinde asılmasının,

    yapıştırılmasının ve teşhirinin yasak olduğu 2023/1561 sayılı YSK kararınca bildirilmiş

    olduğundan, gerekli kontrollerin yapılarak, aynı kararda geçen belediyelerin, yetkili mercilerin

    istemi üzerine bu karar hükümlerine aykırılıkların giderilmesi için araç, gereç ve personeli

    sağlamakla yükümlü bulunduğu ibaresinden hareketle ilgili koordinenin sağlanması,

    REKLAM

    3. 298 Sayılı Kanun’un 79. Maddesinde geçen “Oy verme günü, her ne surette olursa olsun,

    ispirtolu içki satılması, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması,

    verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri, oy verme süresince

    kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü,

    emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse köy, kasaba, şehirlerde silah

    taşıyamaz.” hükümleri doğrultusunda gerekli kontrollerin yapılmasının sağlanması,

    4. Vatandaşlarımızın kolaylıkla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlamak için telefon ve iletişim

    bilgilerinin duyurulmasına yönelik çalışmaların yapılmasının sağlanması,

    5. Haber merkezi veya diğer iletişim araçlarıyla intikal eden ihbarların doğruluğu anlaşıldıktan

    sonra yeteri kadar ekip ile koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikal ettirilmesinin

    sağlanması,

    6. Sandık alanlarından sorumlu personellerce daha önce verilen eğitimler doğrultusunda seçim ve

    sandık güvenliğine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müzce hazırlanan POLSEÇ sistemine

    veri girişlerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasının sağlanması, 2972 sayılı Mahali İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları doğrultusunda, belirtilen hususlarla ilgili ilimiz sınırları içerisinde gerçekleşecek olan seçimlerde alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilmesi, alınması gereken tedbirlerin tekrar gözden geçirilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa