KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Atatürk

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ili olan Selanik’te dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanik’te Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi’nde sürdürdü. 1899’da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi’ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de 1905’te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Mustafa Kemal 1905 yılında Şam’da 5. Ordu’da, 1907’de Makedonya’daki 3. Ordu’da görevlendirildi. Manastır ve Selanik’te görevli iken 1909’da İstanbul’daki (31 Mart Vak’ası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu’nda görev yaptı. Arnavutluk isyanını bastırma harekâtına katıldı. 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’a asker çıkarması üzerine Tobruk’a gönderildi. Tobruk ve Derne’de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912–1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katıldı; Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev yaptı. 1913–1915 yıllarında Sofya’da ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı.

1916’da Doğu Cephesi’ne Kolordu Komutanı olarak atandı ve generalliğe yükseltildi. Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muş’u düşmandan geri aldı. 1917’de Filistin ve Suriye’de görevli 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti.

Alman Genel Karargâhı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918’de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a geldi. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas’ta bir kongre toplanacağını” bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir millî meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da tarihî görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

İtilaf Devletleri’nin yardımıyla İzmir’i işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921’de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. 23 Ağustos 1921’de yeniden saldıran Yunan Ordusu bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdı. 22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e ‘Mareşal’ rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildi. Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922’de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı’nda (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu’nun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938’deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Kemal’e, 24 Kasım 1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933’te Beş Yıllık Sanayi Planı’nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyeti’ne girilmesi (1932), Balkan Antantı’nın imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.

Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dâhi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldı.

Atatürk Haberleri

 • İkonik fotoğrafının hikâyesi

  Magazin, 15 Ocak 2023

  İkonik fotoğrafının hikâyesi

  Mustafa Kemal Atatürk’ün ikonik fotoğraflarından biri şüphesiz, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz sırasında Etem Tem tarafından çekildi. Tem, o gün orada çektiklerinin sonuçlarının nasıl olduğunu merak edip hemen tab etmeseydi, aralarında o ikonik olanının da yer aldığı birçok fotoğraf, 10 Eylül 1922’de İzmir’de yok olup gidecekti

 • Atatürk ile tanışma şansını kıl payı kaçırdı

  Kültür-Sanat, 22 Aralık 2022

  Atatürk ile tanışma şansını kıl payı kaçırdı

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2023, 'Âşık Veysel Yılı' olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Âşık Veysel'in, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan ettiğini hatırlattı Âşık Veysel, çok sevdiği Atatürk ile tanışmak, huzuruna çıkıp Cumhuriyet'in 10'uncu yılı vesilesiyle yazdığı 'Cumhuriyet Destanı'nı okumak için Sivas'ın Sivrialan Köyü'nden Ankara'ya 3 ay boyunca kara kışta yürüdü. Ne var ki Atatürk'e ulaşması mümkün olmadı. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda olduğu günlerin birinde Âşık Veysel'i radyodan dinleyen Atatürk, "Bu aşığı bulun getirin" şeklinde talimat verdi. Ne var ki Âşık Veysel, radyoya telefon edilmeden birkaç dakika önce binadan ayrılmıştı

 • Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı

  Gündem, 27 Aralık 2022

  Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı

  Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Ankaralı seğmenler, Simav'dan gelen zeybekler, Sandıklı'dan ve Çankırı'dan gelen yarenler de yöresel kıyafetleri ile katıldı

  'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde

  Kültür-Sanat, 24 Aralık 2022

  'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde

  Rahmi M. Koç Müzesi, Şişecam’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı 10 Kasım “Paramparça” filmindeki cam Atatürk portresini ziyaretçileriyle buluşturuyor. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar müzede sergilenecek.

  90 yıl önceydi

  Magazin, 11 Aralık 2022

  90 yıl önceydi

  Kurtuluş Savaşı konulu 'Bir Millet Uyanıyor'da Atatürk ile de çekimler gerçekleştirildi. Ne var ki o görüntüler bilinmeyen bir nedenle filme dâhil edilmedi. O çekimlerde elde edilen görüntülerin yerine Atatürk'ün başka görüntülerine yer verildi. Set çekimindekiler kullanılmamış olsa da 'Bir Millet Uyanıyor', Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı ilk sinema filmi olarak tarihe geçti. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği film aynı zamanda Türk sinemasının ilk Türkçe sesli filmi olma özelliğine sahip. 'Bir Millet Uyanıyor', 1966'da Ertem Eğilmez tarafından yeniden uyarlandı. İki uyarlaması arasında 34 yıl olan 'Bir Millet Uyanıyor'un özelliklerinden biri de Atıf Kaptan'ın her ikisinde de rol alması

 • O görüntüler erişime açıldı

  Magazin, 07 Aralık 2022

  O görüntüler erişime açıldı

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın erişime açtığı arşiv görüntüleri izleyenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. En eskisi 127 yıllık olan görüntüler, kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restore edildi

 • 'James Bond' ölecek mi?

  Kültür-Sanat, 21 Nisan 2019

  'James Bond' ölecek mi?

  'James Bond', dünyanın en çok para kazanan filmi... Ian Fleming, 'James Bond'u Atatürk'ü takip eden hangi ajandan esinlenerek yazdı? 'James Bond', ana vatanı İngiltere'den sonra neden en çok Türkiye'de çekildi? Alternatif 'James Bond' filmleri ortaya nasıl çıktı? 'James Bond' serisi kaç milyar $ hasılat elde etti? 'James Bond'u canlandıran oyuncuların özellikleri nelerdir? Yeni filmde 'James Bond' ölecek mi? 'Bond Kızları' nereli? Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Haftanın Portresi'nde James Bond'u derledi

 • Görkemli 10 Atatürk müzesi

  Kültür-Sanat, 10 Kasım 2022

  Görkemli 10 Atatürk müzesi

  Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün fikirleri, vizyonu ve mirası, ebedi hayata intikal etmesinin 84'üncü yıl dönümünde de Türkiye'de KKTC'de ve yurtdışı temsilciliklerimizde düzenlenen törenlerde zihinlerde tazelenirken yeni nesillere aktarılıyor. Atatürk müzeleri de bu konuda önemli bir misyona sahip. Aralarından derlediğimiz 10 Atatürk müzesinin yapısal özelliklerini ve sergilenen eşya ve materyallerin neler olduğunu haberimizde okuyacaksınız

  Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  Gündem, 09 Kasım 2022

  Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz.

  Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında yazdığı yazı deşifre edilip sergilendi

  Yaşam, 20 Ekim 2022

  Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında yazdığı yazı deşifre edilip sergilendi

  Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında, yarbay rütbesi ile el yazısıyla kaleme alıp, imzaladığı 19'uncu Fırka Emri deşifre edildi

 • Türkiye'ye 3 kez geldi

  Kültür-Sanat, 19 Nisan 2020

  Türkiye'ye 3 kez geldi

  Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe'nin öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu. Birleşik Krallık'ta bayraklar yarıya indirildi. Kraliçe II. Elizabeth, kraliçe olma şansını amcası VIII. Edward'ın krallığı bırakmasıyla yakaladı. Türkiye'yi 3 kez ziyaret eden kraliçe II. Elizabeth, Atatürk'ü çok yakışıklı bulduğunu söyledi

 • Şehit baba - oğul

  Kültür-Sanat, 30 Ağustos 2020

  Şehit baba - oğul

  Bugün, 30 Ağustos Zaferi'nin yaşandığı Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü. Kurtuluş Savaşı sırasında yürekleri yakan yaşanmışlıklardan biri de Çetmili Kara Ali ile oğlu Mehmet’e ait. Birbirlerini 10 yıldır görmeyen Çetmili Kara Ali ile oğlu Mehmet, cephede savaşırken tesadüfen karşılaştı. Ne yazık ki baba ile oğlunun bir arada geçirdiği günler fazla uzun sürmedi. Kara Ali, 31 Ağustos'ta İzmir yolunda, oğlu Mehmet ise 9 Eylül'de İzmir girişinde şehit düştü

 • Atatürk Müzeleri IX

  Kültür-Sanat, 18 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri IX

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

  Atatürk Müzeleri VII (Ankara)

  Kültür-Sanat, 16 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri VII (Ankara)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

  Atatürk Müzeleri VI (Antalya)

  Kültür-Sanat, 15 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri VI (Antalya)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

 • Atatürk Müzeleri V (Ankara)

  Kültür-Sanat, 14 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri V (Ankara)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

 • Atatürk Müzeleri IV (Ankara)

  Kültür-Sanat, 13 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri IV (Ankara)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

 • Atatürk Müzeleri III (Alagöz)

  Kültür-Sanat, 12 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri III (Alagöz)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız

  Atatürk Müzeleri VIII (Bursa)

  Kültür-Sanat, 17 Ağustos 2022

  Atatürk Müzeleri VIII (Bursa)

  Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız