CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''CHP olarak, milletvekili arkadaşlarımız bugün görev yapmakta olan Sayın Köksal Toptan'ın önümüzdeki dönemde de Meclis Başkanı olarak seçilmesine anlayışla yaklaşmaktadırlar'' dedi.

Baykal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Deniz Baykal, şunları söyledi:

''CHP olarak milletvekili arkadaşlarımız bugün görev yapmakta olan Sayın Köksal Toptan'ın önümüzdeki dönemde de Meclis Başkanı olarak seçilmesine anlayışla yaklaşmaktadırlar. Bunu aldığım bir temel izlenim olarak sizlere ifade edebilirim.

Köksal Toptan, içinde bulunduğumuz koşullarda kabul edilebilir bir yaklaşım içinde Meclis Başkanlığını sorumlulukla yerine getirmiştir. Şimdi bu dönemde de onun tekrar sorumluluk üstlenmesinde yadırganacak bir şey yoktur. Doğal olanı da budur. Partiler arası ilişki bakımından Sayın Köksal Toptan'ın değiştirilmesini gerektirecek bir nedeni biz görmüş değiliz ve bu konuya da elbette partiler arası ilişkiler bakımından yaklaşmak lazımdır.''

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM Başkanının ''uzlaşma ile seçilmesinin bir temel ihtiyaç olduğunu'' ifade ederek, ''CHP'li milletvekilleri olarak önümüzdeki dönemde eğer Köksal Toptan aday olursa, bu konuda, diğer partilerle de bir uzlaşma anlayışı sergilemesi sağlanır ise ve AKP Sayın Toptan'ın meclis başkanlığına destek verme yaklaşımı içinde olursa, bundan büyük memnuniyet duyarız'' dedi.

Baykal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Meclis Başkanlığının ''olağanüstü önemli ve temsili niteliği ağır basan ve devlet düzeni içinde büyük önem taşıyan bir makam olduğunu'' ifade eden Baykal, TBMM Başkanlığı için 4 Ağustosta olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini hatırlattı.

''TBMM Başkanlığı seçimi konusunun partiler arasında ortak ilgi konusu olarak ele alınmadığı'' görüşünü dile getiren Baykal, Meclis başkanlığının hem TBMM'nin yönetimi hem de Cumhurbaşkanlığına vekalet etme yetkisi açısından önem taşıdığını söyledi.

''TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın uzlaşma sürecinin sonunda bu göreve getirildiğini'' anlatan Baykal, şunları kaydetti:

''Şimdi, yeni bir seçim noktasına gelinmiştir. Bu seçiminde aynı şekilde partiler arasında temas, uzlaşma ve uyum içinde gerçekleşmesi pek çok açıdan yararlıdır. Hem makamın niteliğiyle bağdaşan yaklaşım budur hem de... Ayrıca şu sırada Türkiye'de yaşanmakta olan gerilimlerin, sürtüşmelerin ve çatışmaların ortadan kaldırılması bakımından böylesi önemli bir noktaya gelecek olan kişinin bütün partiler arasında bir anlayış birliği ile getirilmesi konusunda iyiniyetli bir gayret gösterilmesi yararlıdır. Böyle bir gayret çabasını görmüyoruz. Böyle bir eğilim kendisini göstermiyor. Buna dikkati çekmek istiyorum.

Meclis Başkanı önemli oturumlarda Meclis'i yönetecektir. Orada bulunacak olan kişinin bütün partilerin desteğini kazanmış bir kişi olması, o gerilimli toplantıları daha uygun şekilde gerçekleştirme şansını sağlar.

O bakımdan, Meclis Başkanlığının uzlaşma ile seçilmesi bir temel ihtiyaçtır. Maalesef şu ana kadar bu konuya yönelik iktidar yaklaşımı, konunun parti içi bir mesele olduğu AKP'nin kendi içinde yapacağı çalışmalarla, temaslarla, Başbakan'ın uygun göreceği açıklamayı ifade etmesi ile sonuçlandırılmasının doğru olacağı anlayışı yürürlülüğe konulmuştur. Bunu yadırgadığımızı, üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Seçilecek olan AKP'nin Grup Başkan Vekili değildir. Seçilecek olan kişi TBMM Başkanıdır. TBMM içinde 3 tane ayrı grup vardır, bağımsız milletvekilleri vardır. Nezaketen hiç olmazsa, bütün bunlar içinde istişare ihtiyacı, dayanışma ihtiyacı, uzlaşma arayışı beklenir. Ama konuya bu açıdan yaklaşılmadığını üzüntüyle görüyorum.''-TOPTAN'IN BAŞKANLIĞI-''AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı seçimine kendi iç meselesi gibi yaklaştığını'' öne süren Baykal, ''Bunu Anayasamıza da, demokratik geleneklere de, partiler arası nezaket anlayışına da uygun görmediğimi ifade etmek isterim. Bu AKP'nin iç meselesi değildir, bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım'' diye konuştu.

''Köksal Toptan'ın Meclis Başkanlığına yönelik şikayetlerinin ve eleştirilerinin demokratik yaşam içinde çok doğal olduğu'' anlatan Baykal, ''Toptan'ın iyiniyetle Meclis Başkanlığı gerçekleştirme gayreti içinde olduğundan kuşku duymadıklarını'' söyledi.

Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Toptan'ın hem iyiniyeti hem partiler arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurması konusundaki çabası ve gayreti, uyumlu kişiliği... Ve ayrıca Anayasamızın temel ilkelerine olan inancı, bu dönemdeki Meclis Başkanlığını Türkiye bakımından bir sorun kaynağı olmaktan çıkarmıştır ve kabul edilebilir, uygun bir Meclis Başkanlığı dönemini geride bıraktığımız dönemi de yaşamışızdır. Şimdi bu deneyim ortada duruyor. AKP'nin daha böyle militan, daha partizan, daha Başbakan'ın sözünden çıkmayacak, Başbakan'ın vesayet anlayışına ayak uyduracak birisini getirme arayışı içine girmesi, demokrasimiz bakımından üzüntü verici olur.''

Baykal, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Başkanlık seçimini parti içi bir değerlendirme anlayışı içinde ele almasının Meclis Başkanlığı makamının saygınlığına uygun düşmeyeceği'' görüşün aktardı. Deniz Baykal, ''CHP'li milletvekilleri olarak önümüzdeki dönemde eğer Köksal Toptan aday olursa, bu konuda, diğer partilerin de bir uzlaşma anlayışı sergilemesi sağlanır ise... Ve AKP, Sayın Toptan'ın meclis başkanlığına destek verme yaklaşımı içinde olursa, bundan büyük memnuniyet duyarız. Hem Meclis Başkanının şahsının kim olacağı belli bir önem taşıdığı için hem de böyle bir uzlaşmayla Meclis Başkanlığının seçilmesi gerektiğine inandığımız için bu sürece katkı yaparız'' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak, ''AKP bunu bir parti içi mesele gibi anlayıp, kendi siyasi kriterlerini, AKP kriterlerini, Tayyip Erdoğan kriterlerini Meclis Başkanlığı seçimine dayatmaya yönelecek olursa elbette biz de bu konuda diğer partilerle istişare ederek bir CHP'li arkadaşımızı Meclis Başkan adayı olarak önermeyi düşünürüz'' dedi.

Baykal, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı seçiminde ''bir dayatma sürecine katkı vermeyeceklerini, alet olmayacaklarını'' ifade ederek şunları kaydetti:

''AKP, bunu bir parti içi mesele gibi anlayıp, kendi siyasi kriterlerini, AKP kriterlerini, Tayyip Erdoğan kriterlerini Meclis Başkanlığı seçimine dayatmaya yönelecek olursa elbette biz de bu konuda diğer partilerle istişare ederek bir CHP'li arkadaşımızı Meclis Başkan adayı olarak önermeyi düşünürüz. Biz TBMM'nin hür iradesiyle, Sayın Başbakan'ın şahsi dayatması ile değil hür iradesiyle, TBMM'yi oluşturan siyasi partilerin işbirliğiyle, uzlaşmasıyla, birlikte değerlendirmesiyle, bir Meclis Başkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz ve buna katkı yapmak istiyoruz. Eğer böyle bir şans olursa bunu gerçekleştiririz. Eğer böyle bir şans TBMM'den esirgenirse Başbakan'ın, kişisel dayatma ve vesayet anlayışını TBMM Başkanlığına taşımakta ısrarı netleşirse elbette buna tepki göstermemiz çok doğaldır.''

Baykal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. TBMM Başkanlığı için alternatif bir isim gündeme gelirse parti olarak destekleyip desteklemeyeceklerinin sorulması üzerine Baykal, ''O noktada olacağımızdan çok emin gözüküyorsunuz. 'Kendi adayınızı çıkarmak zorunda kalacaksınız. Çünkü böyle bir istişare ihtiyacını hiçbir zaman istemeleri muhtemel değildir' diye değerlendiriyorsunuz sanırım. Öyle olduğunu görmedik. Öyle olması kuvvetle muhtemel. Sizin varsayımlarınızı ben de paylaşıyorum ama bir görelim'' dedi. Bir başka soru üzerine de Baykal şöyle konuştu:

''Ben şahsen her hangi bir temas kurmadım ama parlamento içinde grup yöneticilerimiz zaman zaman bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, birbirlerinin eğilimlerini ölçüyorlar. Biz de sizin değerlendirmenize katılıyoruz. Sayın Köksal Toptan'ın Meclis Başkanlığı konusunda diğer partilerin olumlu yaklaşım içinde olduğu izlenimini biz de aldık. Ama ben resmi bir çerçeve içinde anlayışımızı ifade ediyorum. Diğer partiler de uygun gördükleri takdirde açıklamalar yaparlar. Yani sorun dediğimiz gibi AKP'nin daha doğrusu Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir seçimi uygun görüp görmemesi noktasında kilitleniyor.''-''NASIL UYGUN GÖRÜRLERSE ÖYLE DAVRANIRLAR''-Baykal, ''Bazı AKP'lilerin, CHP'nin desteğinin Toptan'ın aleyhine olacağı değerlendirmesine katılıyor musunuz?'' sorusuna da ''Bilemem nasıl işler? Biz düşüncelerimizi bir içtenlikle, görev duygusuyla, sorumluluk duygusuyla ifade ediyoruz. Takdir onlarındır. Nasıl uygun görürlerse öyle davranırlar'' diye konuştu.

Başka bir gazetecinin ''Toptan'ın aday gösterilmeyeceğine ilişkin bir izlenim mi edindiniz? Bu nedenle mi açıklama yapıyorsunuz?'' sorusuna Baykal, şöyle yanıt verdi:

''İzlenim söylemek durumunda değilim ama geldiğimiz aşamaya kadar partiler arasında AKP girişimiyle herhangi bir temasın kurulmamış olması, bu konuda ne düşündüğümüzün henüz sorulmaması ve bir parti içi sürecin başlatılmış olması, AKP içinde bir meclis başkan adayının belirlenmesine yönelik bir sürecin başlatılmış olması karşısında bu açıklamaları yapma gereği duyuyorum.''

''AK Parti başka bir aday çıkarırsa tavrınız ne olur? Böyle bir şey gerçekleşirse siz de CHP olarak aday çıkarır mısınız?'' sorusunu da Baykal, ''Düşüncelerimi ben ifade ettim. Ortada AKP'li bir milletvekili olarak bir Meclis Başkanlığı uygulamasıyla Sayın Köksal Toptan duruyor. Aday olmaya niyetli veyahut arzulu olduğunu da kamuoyumuz görüyor. Bunu biz çok doğal karşıladığımızı, aday olması halinde gerekli desteği verebileceğimizi ifade ediyoruz'' diye yanıtladı.

Baykal başka bir gazetecinin ''Kürt açılımı'' ile ilgili sorusu üzerine de ''Bu konularda konuştuk söyleyecek yeni bir şey yok'' dedi.

AA

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(3)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!