HT Gastro
Keşfet

Dünyanın en akıllı şehirleri

IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.

Giriş: 03.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:02
Haberler Gastro Keşfet 2024 yılında dünyanın en akıllı şehirleri seçildi

Akıllı şehir kavramı hızlı kentleşmeden kaynaklanan aşırı kaynak kullanımı, karbon emisyonlarının artışı, fırsat eşitliğinin ve kapsayıcılığın azalması, yoksulluk, altyapı yetersizliği gibi sorunlarına olası bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu kabul edilen akıllı şehirler; daha verimli, sosyal, erişilebilir, eşitlikçi, teknolojik ve yaşanabilir bir vizyon sunuyor.

'En akıllı şehir' dediğimizde aklınıza köklü üniversiteleriyle bilinen ya da yenilikçi endüstrilere ev sahipliği yapan bir yer de gelebilir. IMD Akıllı Şehir Endeksi, 'şehir sakinlerinin şehirlerinde kendilerine sunulan yapılar ve teknolojiyle ilgili konulardaki algılarını' değerlendiriyor; 'yapılar' altyapıyı, teknoloji ise bir şehrin teknoloji ve hizmetlerini ifade ediyor. Şehirler daha sonra sağlık ve güvenlik, hareketlilik, faaliyetler, fırsatlar ve yönetişim açısından değerlendiriliyor.

2024'ün sıralamasında 142 şehir analiz edildi. Amsterdam, Barselona, Kopenhag, Zurih, Dubai, Dublin, Kiev, Londra, Madrid, Gdynia, Manchester, Milano, Moskova, New York, Stockholm, Oslo, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Şangay ve Taipei dünyada bu sınıfa giren şehirler arasında yer alıyor.

Bu yıl dünyanın en akıllı şehri 4. kez üst üste Zürih seçildi. İsviçre kenti özellikle toplu taşıma, temel sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu güvenliği konularında iyi puanlar alırken, her bir faktörde ortalamanın oldukça üzerinde.

Oslo 4. kez 2. sırada yer alırken, özellikle trafik sıkışıklığının azlığı ve yeşil alanlar konusunda iyi puanlar aldı. Avustralya'nın başkenti Canberra, düşük hava kirliliği ve azınlıklar için sıcak bir ortam olarak algılanması sayesinde 3. oldu.

Dünya üzerindeki nüfusun yarısı şehirlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar tüm dünya nüfusunun üçte ikisinin yani yaklaşık 6,5 milyar insanın kentli olacağı tahmin ediliyor. BM sürdürülebilir kalkınmanın kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme şeklimizi dönüştürmekle mümkün olacağını belirtiyor. Yani amaç bu vizyona uygun şehir ve toplumları yaratmak.

Türkiye’de akıllı şehir henüz tam anlamıyla oturmamış olsa da girişimler yavaş yavaş yaygınlaşıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri gibi büyükşehir belediyelerinde akıllı şehir uygulamalarına yatırım yapılıyor.

Dünyanın en akıllı 10 şehri

  • Zürih
  • Oslo
  • Canberra
  • Cenevre
  • Singapur
  • Kopenhag
  • Lozan
  • Londra
  • Helsinki
  • Abu Dabi
Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER