KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Meb Haberleri

 • MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler

  Gündem, 31 Mayıs 2022

  MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler

  Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu

 • 10 ay çalışıp, 2 ay parasız yaşam

  Sosyal Güvenlik, 31 Mayıs 2022

  10 ay çalışıp, 2 ay parasız yaşam

  Kamuda taşerona bağlı çalışan işçilerden geçici işçi statüsünde olanlar, kadroya da geçici işçi olarak alındılar. Çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı’nda olan geçici işçiler yılda 12 ay yerine 10 ay çalıştırılıyorlar. Sözleşmelerinin askıda olduğu 2 ay boyunca ücret almıyorlar. Geçici işçiler yılda 12 ay çalışma hakkı istiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

 • MEB sınav duyurusunu yayımladı

  Gündem, 18 Mayıs 2022

  MEB sınav duyurusunu yayımladı

  Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı

  Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti

  Gündem, 12 Mayıs 2022

  Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti

  Özer, yıllardır kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili çok sayıda kampanya yapıldığını belirterek "Her noktaya eğitim kurumlarını yaygınlaştırma seferberliğinin neticesinde kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının oranını geçti" dedi

  Bakan Özer açıkladı! Yarın ilan edilecek

  Gündem, 12 Mayıs 2022

  Bakan Özer açıkladı! Yarın ilan edilecek

  Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi

 • Pansiyonlardaki öğrencileri ilgilendiren açıklama

  Gündem, 03 Mayıs 2022

  Pansiyonlardaki öğrencileri ilgilendiren açıklama

  Milli Eğitim Bakanı Özer, okul pansiyonlarında öğrencilere ev ortamını sunmak, yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanat ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini bildirdi

 • 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı!

  Gündem, 30 Nisan 2022

  4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı!

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın ilk 4 ayında halk eğitim kurslarından 3 milyon 818 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi

 • MEB'in fizyoterapist ek yerleştirme sonuçları açıklandı

  Gündem, 30 Nisan 2022

  MEB'in fizyoterapist ek yerleştirme sonuçları açıklandı

  MEB'in merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu

  MEB "Okul Ortaklığı Programı" başlatıyor

  Gündem, 26 Nisan 2022

  MEB "Okul Ortaklığı Programı" başlatıyor

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması, bu programın en önemli amaçlarındandır" ifadesini kullandı

  MEB, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

  Gündem, 04 Nisan 2022

  MEB, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 10 bin sorudan oluşan ücretsiz nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

 • MEB, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

  Gündem, 04 Nisan 2022

  MEB, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak

 • MEB tarafından "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" kuruldu

  Gündem, 12 Mart 2022

  MEB tarafından "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" kuruldu

  Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesi amacıyla Eğitimde Kalite Güvence Sistemi’ni kurdu

 • MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de

  Gündem, 11 Mart 2022

  MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de

  Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), öğretmenler ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı

  MEB'den matematik seferberliği

  Gündem, 02 Mart 2022

  MEB'den matematik seferberliği

  Bakanlık, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje için harekete geçti

  Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Gündem, 22 Şubat 2022

  Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler ikinci ara tatili için geri sayıma geçti. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman? İşte detaylar...

 • MEB 81 ile yazı gönderdi! Devamsızlıktan muaf tutulacaklar

  Gündem, 15 Şubat 2022

  MEB 81 ile yazı gönderdi! Devamsızlıktan muaf tutulacaklar

  Okullarda devamsızlık hükümlerinden muaf tutulacak öğrencilerin kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri ve velilerinin yazılı talebi gerekecek

 • İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli oldu

  Gündem, 10 Şubat 2022

  İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli oldu

  Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav hazırlığı yapan milyonlarca öğrenci "İOKBS Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte Bursluluk sınavına dair detaylar...

 • TOBB'dan 154 yeni okul projesi

  İş-Yaşam, 03 Şubat 2022

  TOBB'dan 154 yeni okul projesi

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 154 okul yapımını da kapsayan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü"ne imza attı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 İlde 81 Okul Projemizin sonuna geliyoruz ama burada durmuyoruz. Yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

  MEB’den istihdam garantili yeni eğitim programı

  Gündem, 03 Şubat 2022

  MEB’den istihdam garantili yeni eğitim programı

  Milli Eğitim Bakanı Özer, lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi bir sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatacaklarını açıkladı