KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Meb Haberleri

 • MEB'den ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı

  Gündem, 15 Ocak 2022

  MEB'den ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı

  Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerine sunduğu ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde izleme ve değerlendirme sınavı yaptı

 • Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

  Gündem, 14 Ocak 2022

  Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği gibi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularının sonuçlarını açıkladı.

 • MEB'den görme yetersizliği olanlar için 'İlk Yardım Okulu' kitabı

  Gündem, 08 Ocak 2022

  MEB'den görme yetersizliği olanlar için 'İlk Yardım Okulu' kitabı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı hazırladı

  Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Gündem, 07 Ocak 2022

  Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatili için geri sayıma geçti. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci yarıyıl karnelerini alacak. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 Sömestr tatil tarihi...

  MEB, müfredatına "iklim değişikliğini" ekledi

  Gündem, 18 Aralık 2021

  MEB, müfredatına "iklim değişikliğini" ekledi

  Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi

 • Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Gündem, 24 Kasım 2021

  Okullar ne zaman kapanacak 2022?

  Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatiline girecek. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2022? İşte yarıyıl tatil tarihi...

 • Ara tatil ne zaman bitecek?

  Gündem, 17 Kasım 2021

  Ara tatil ne zaman bitecek?

  Okullarda ilk ara tatilin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci "İlk ara tatil ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 2MEB takvimi 2021 Ara tatil ne zaman bitecek? İşte Okulların açılacağı tarih...

 • 2021 Okullar ne zaman açılacak?

  Gündem, 15 Kasım 2021

  2021 Okullar ne zaman açılacak?

  Okullarda ilk ara tatilin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci "İlk ara tatil ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 2021 Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

  2021 İlk ara tatil ne zaman bitecek?

  Gündem, 14 Kasım 2021

  2021 İlk ara tatil ne zaman bitecek?

  Okullarda ilk ara tatilin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci "İlk ara tatil ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 2021 Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

  MEB yerleştirme sonuçlarını açıkladı

  Gündem, 14 Kasım 2021

  MEB yerleştirme sonuçlarını açıkladı

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

 • MEB'ten öğretmenlere uzaktan eğitim duyurusu

  Gündem, 13 Kasım 2021

  MEB'ten öğretmenlere uzaktan eğitim duyurusu

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programı, 15-19 Kasım'da uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek

 • Ara tatilde öğretmenler idari izinli olacak

  Gündem, 05 Kasım 2021

  Ara tatilde öğretmenler idari izinli olacak

  Bursa'da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğiğtimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında eğitim ve öğretim ara tatilinde öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitimle vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz çok gayret gösterdi onlar da dinlenmiş olacaklar" dedi

 • Lise öğrencileri için ek sınav kararı

  Gündem, 28 Ekim 2021

  Lise öğrencileri için ek sınav kararı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi

  MEB'den yazılı sınav projesi

  Gündem, 25 Ekim 2021

  MEB'den yazılı sınav projesi

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM), lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, yarından itibaren yayımlanmaya başlanacak

  Bakan Özer, MEB yurt dışı bursiyerleriyle buluştu

  Gündem, 13 Ekim 2021

  Bakan Özer, MEB yurt dışı bursiyerleriyle buluştu

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burs programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya geldi

 • MEB duyurdu! Her ayın ilk haftası...

  Gündem, 04 Ekim 2021

  MEB duyurdu! Her ayın ilk haftası...

  Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Bu kapsamda her ayın ilk haftası, 'destek paketi' açıklanacak. Paketin ilki, bugün 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı

 • MEB e-sınav salonu sayısını 500'e çıkarıyor

  Gündem, 25 Eylül 2021

  MEB e-sınav salonu sayısını 500'e çıkarıyor

  Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav merkez ağını oluşturmak için harekete geçti. Var olan e-sınav salonlarına 2021 yılı sonuna kadar 156 daha eklenerek 81 ildeki sayı 500’e çıkacak

 • MEB'den o öğretmen hakkında soruşturma

  Gündem, 24 Eylül 2021

  MEB'den o öğretmen hakkında soruşturma

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. AK Parti Sözcüsü Çelik de, öğretmeninin Alevilik hakkında söylediği iddia edilen ifadeler hakkında açıklama yaptı. Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi

  Gözler MEB'de! AKS sonuçları açıklanıyor

  Gündem, 24 Eylül 2021

  Gözler MEB'de! AKS sonuçları açıklanıyor

  AKS sonuçları en zaman açıklanacak? Sınava girenler sınavın üzerinden geçen 14 iş günün ardından bugün sonuçları beklemeye başladı. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ve MEB AKS sonuç ekranı...