Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Anasayfa Özel İçerikler Murat Bardakçı Mourinho'ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932'de "Parasız kaldık" diyerek Atatürk'ten 500 lira almıştı!

    Jose Mourinho’yu hoca olarak getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktöre iki yıllık mukavele karşılığında bonus ve diğer haklar da dahil olmak üzere 24 milyon euro ödeyecekmiş...

    Bu 24 milyon euroyu işitince. “Neredeeeen nereye?” diye düşündüm...

    Zira, bundan tam 92 sene önce, 5 Haziran 1932 gecesi Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki ahşap binası yanmış; kulübün arşivi, bütün malzemeleri ile mobilyaları küle dönmüş ve o sırada beş parasız olan Fenerbahçe yeni bir bina inşa edebilmek için herkesten, öncelikle de zamanın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’den maddî yardım talep etmişti!

    Spor kulüplerinin devletten maddî istekleri, kuruluş senelerine kadar gider. Başta üç büyükler, yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere kulüpler özellikle de Cumhuriyet’in ilk senelerinde “Paramız yok, iş göremiyoruz” diyerek devletten devamlı şekilde maddî destek talep etmişler, devlet bunlara cüz’î meblâğlarda da olsa para vererek yahut arazi veya bina tahsis ederek yardım yapmıştır ve arşivlerimizde bu konularda dünya kadar belge vardır.

    Şimdi, Mourinho’ya 24 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe’nin 1932’de Atatürk’ten 500 lira almasının öyküsüne geleyim:

    Bu konudaki belge, Reisicumhur Mustafa Kemal’in Fenerbahçe Spor Kulübü İdare Heyeti’ne hitaben o sırada Çankaya’daki “Kalem-i Mahsus”, yani Özel Kalem Müdürü olan Hasan Rıza Soyak’a yazdırdığı, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde 01014926-85 numarada bulunan ve birkaç sene önce yine bir vesile ile yayınladığım mektubun suretidir...

    Hasan Rıza Soyak, 19 Haziran 1932’de yazdığı mektupta, Fenerbahçe’nin idarecilerini Mustafa Kemal’in bağışından haberdar ediyor ve şöyle diyor:

    “Fenerbahçe Spor Kulübü İdare Heyeti’ne, Kadıköy,

    Yeni kulüp binanızın inşasına yardım olmak üzere Reisicumhur Hazretleri’nin emirleriyle İş Bankasi’yle hey’et-i idare nâmına (500) beşyüz lira gönderilmiştir. Alındığının iş’ar buyurulmasını (bildirilmesini) rica ile hürmetlerimi takdim ederim efendim. H.R.”.

    Devletin geçmişte Fenerbahçe’ye sağladığı başka maddî destekler de vardır, bunlardan birini daha nakledeyim:

    Mustafa Kemal’in kulüp binasının inşası için 500 lira vermesinden üç hafta sonra, bu defa bir Bakanlar Kurulu Kararı ile, önceden on sene müddetle Fenerbahçe’ye kiralanmış olan Kadıköy’deki İttihadspor Sahası takdir edilecek ve on taksitte alınacak bedel üzerinden Fenerbahçe Kulübü’ne verildi. Kararname’nin altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in, Başvekil İsmet Paşa’nın ve hükümet üyelerinin imzaları vardı.

    Kulübe kararname ile on taksitte satılan saha Fenerbahçe’ye ait olan bugünkü Şükrü Saracoğlu Stadı’dır ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhuriyet Arşivleri’nde 30-18-1-2/30-52-1 numaradadır.

    Sadece Fenerbahçe için değil, diğer büyük futbol kulüplerimiz için “Neredeeeen nereye?” demekte zannedersem hiç de haksız değilim!

    Hasan Rıza Bey’in, Fenerbahçe Kulübü’ne gönderdiği ve Mustafa Kemal’in kulübe 500 lira bağışladığını bildirdiği mektup (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 01014926-85).
    Hasan Rıza Bey’in, Fenerbahçe Kulübü’ne gönderdiği ve Mustafa Kemal’in kulübe 500 lira bağışladığını bildirdiği mektup (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 01014926-85).
    Eski adı “İttihadspor Sahası” olan bugünkü Şükrü Saracoğlu Stadı’nın Fenerbahçe’ye on taksitle satılması konusundaki Bakanlar Kurulu Kararı (Cumhuriyet Arşivi, 30-18-1-2/30-52-1).
    Eski adı “İttihadspor Sahası” olan bugünkü Şükrü Saracoğlu Stadı’nın Fenerbahçe’ye on taksitle satılması konusundaki Bakanlar Kurulu Kararı (Cumhuriyet Arşivi, 30-18-1-2/30-52-1).