KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

DSİ

Devlet Su İşleri Müdürlüğü 28.02.1954 yılında kurulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur.

Dsi, ülkenin su kaynaklarından faydalanma, zararlarından korunma, bilim
ve tekniğe uygun olma, milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak kaynaklarının
geliştirilmesini sağlama görevlerini üstlenmektedir.

Verimli ve ekonomik projelere öncelik vermek,

Yeni bir anlayışla yatırımların inşaat sürelerini kısaltmak,

Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşmak,

Öncelikle verimli topraklar olmak üzere, sulanabilir bütün arazilere su vermek,

Şehirlerin su problemlerini bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözmek,

Dereleri ıslah ederek su baskınlarından korunmak, erozyonu kontrol altına almak,

Kamu bütçesine en az yük getirecek finans modellerini geliştirmek,

Hidroelektrik enerji üretiminin arttırılması için özel sektör yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek,

Özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.