İnsan, israf ederek sermayesini tüketir...
M. Fatih Çıtlak