(*)Alanları boş bırakmayınız!

Kritik görevlere atamalar nasıl olacak?

49 görüntüleme 11 Temmuz 2018
TV

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin üst düzey kadrolarının atama usulleri belirlendi. Kararnameyle, hem Cumhurbaşkanı'nın doğrudan atayacağı üst düzey kadrolar, hem de Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak alt kademe görevler düzenlendi. 

Yeni kararnameye göre; Diyanet İşleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Merkez Bankası başkanları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkan ve üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı, rektörler, Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanacak. Ayrıca valiler, büyükelçiler ve kamudaki tüm genel müdürler, Gelir İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üst düzey kadrolar arasında bulunuyor. Bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı'na doğrudan bağlı kurul ve ofislerin başkanları da bu çerçevede atanacak ve görevden alınabilecek. 

Bu kadrolara atanacak kişilerde, devlet memurları yasasındaki genel koşulların yanısıra; dört yıllık üniversite mezunu olma, kamu kurumlarında ya da sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olma koşulu aranacak. Kararnamede sıralanan tüm üst düzey kadroların görev süreleri atandıkları cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlı olacak. Böylece kararnamede tek tek sıralanan devletin üst düzey kadrolarının tümü, Cumhurbaşkanı ayrıca bir tasarrufta bulunmadığı sürece, seçimlerle gelip gidecek. Cumhurbaşkanı halen bu görevleri yürüten üst düzey yöneticileri de görevden alabilecek. Görevden alınanlar tekrar aynı göreve atanabilecek. Görevden alınan ya da görev süresi dolan üst düzey yöneticilerden emekliliği hak edenlere, yaş haddini beklemeden, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında teşvik ile emeklilik imkanı sağlanıyor. 

Üst düzey yönetici kadrosuna yapılacak atamalarla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çelişen diğer mevzuat uygulanmayacak. Atamalarla ilgili uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütler Cumhurbaşkanı tarafından giderilecek.

 

DAHA FAZLA GÖSTER