Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    REYHANLI
    2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

    Sayı : E.36986964-2020/433-Ceza Dava Dosyası
    05.07.2024

    GAZETE İLANI
    HÜKÜM ÖZETİ

    Esas No : 2020/433
    Karar No :2021/311
    Sanık :MUHAMMED ŞEYHUNİ, Abdulcelil ve Hacer oğlu, 01/01/1990 Halepdoğumlu.
    Suç : Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme
    Suç Tarihi : 20/05/2020
    Karar Tarihi : 29/06/2021
    Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed Şeyhuni hakkında Görevi yaptırmamak için direnme 2 yıl 4 ay 3 gün, Kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildiği, kararın katılan kurum vekili tarafından istinaf edildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
    Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.
    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058576
    Yazı Boyutu