Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    İLAN

    T.C.
    ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
    (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)


    ESAS NO : 2022/302 Esas
    DAVACI : İbrahim Baş
    DAVALILAR :Gökmen Saylık


    Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü ve dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Gökmen Saylık'a dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
    " Dava dilekçesine, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR.
    HMK'nun 122, 127, 128" davalının HMK'nun 129/2 maddesinin yollamasıyla, 121 vd. Maddeleri gereğince dava ile ilgili elinde bulunan belgelerin aslının yada onayla örneklerinin mahkemeye vermesi, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapmasının ve yapmadığı takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınızın ilanen tebliğ olunur.
    Duruşma günü 10/10/2024 tarih 09:05 e bırakılmıştır.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058783
    Yazı Boyutu