Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    REYHANLI
    2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

    Sayı : E.36986964-2015/173-Ceza Dava Dosyası
    05.07.2024

    GAZETE İLANI
    HÜKÜM ÖZETİ

    Esas No : 2015/173
    Karar No :2023/481
    Sanık :MOTEB ALCHAHIN, Mohamed ve Fathıe oğlu, 1981 Aleppo doğumlu.
    Suç : Resmi Belgede Sahtecilik
    Suç Tarihi : 26/12/2014
    Karar Tarihi : 19/10/2023


    Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Moteb Alchahın hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
    Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058575
    Yazı Boyutu