Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    RİZE
    3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

    KAMULAŞTIRMA İLANI


    Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
    1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

    2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

    3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

    4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

    5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

    ESAS NO DURUŞMA
    GÜNÜ
    TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ
    2024/3 14/03/2024 saat 11:25 Rize Merkez
    Tophane Mahallesi
    122 ada 17 parsel 52,28 m² Muhammet Devran
    vd.
    2024/11 14/03/2024 saat 09:33 Rize Merkez
    At meydanı Mahallesi
    485 ada 6 parsel 316,37 m² Aysel İhtiyar
    vd.
    2024/12 14/03/2024 saat 09:43 Rize Güneysu
    Ulucami Mahallesi
    119 ada 5 parsel 1796,36 m² Deniz Özdeş
    vd.
    2024/13 14/03/2024 saat 09:48 Rize Güneysu
    Ulucami Mahallesi
    132 ada 2 parsel 913,03 m² Hakkı Bayraktar
    vd
    2024/14 14/03/2024 saat 09:53 Rize Merkez
    Örnekköy
    102 ada 9 parsel 512,47 m² Ayşe Katmer
    vd.
    2024/15 14/03/2024 saat 09:58 Rize Merkez
    At meydanı Mahallesi
    2220 ada 7 parsel 636,40 m² Abdulhalim Kutlu
    vd.
    #ilangovtr
    #Basın no ILN01982021
    Yazı Boyutu