Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    T.C.

    KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
    TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


    Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 04.06.2024 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

    İLÇE KÂĞITHANE
    MAHALLE ÇAĞLAYAN
    PAFTA G-120
    ADA 5804
    PARSEL 30
    YÜZÖLÇÜM 107,19 m2
    NİTELİK ARSA
    SATIŞ HİSSESİ TAM
    ŞAGİLİ TAYYİP TANBOĞA

    TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
    3.751.650,00 TL 1.125.495,00 TL

    1. İhaleye ait şartname, 03.06.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 (iki bin) TL bedelle alınabilir.

    1. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

    1. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2024 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 04.06.2024 Salı günü saat 10:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

    1. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

    1. Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.


    İLAN OLUNUR

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02031382
    Yazı Boyutu