Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni, Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi No: 25/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Habertürk Gazetecilik A.Ş.’ne ait web sayfasında yer alan WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

    Veri sorumlusu sıfatıyla WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 9. Maddesi ikinci fıkrası uyarınca açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

    İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

    Hukuki Sebebi Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
    Açık Rıza Kimlik Verisi Ad-Soyad Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması
    Veri Sorumlusunun meşru menfaati İletişim Verisi Telefon Numarası İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması
    Veri Sorumlusunun meşru menfaati Kimlik Verisi Ad-Soyad İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikâyetlerin Takibi

    KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

    Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, WhatsApp üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır.

    Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
    WhatsApp Uygulama üzerinden iletişimin sağlanması İletişim Verisi (Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)
    Hukuki Bir İhtilaf Olması veya Talep Olması Halinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi İletişim Verisi (Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

    İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

    6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

    Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

    Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

    Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

    Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.