Ortaöğretimde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilebilecek ders sayısı, alt sınıflar dahil 2'den 5'e yükseltildi.

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden 9'uncu sınıfta en fazla 3, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilecek. Ancak, alt sınıflar dahil toplam 5'ten fazla sorumlu dersi bulunanlar, başarısız sayılacak. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler ise bu sayıya dahil edilmeyecek.

Daha önce, doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, en fazla iki dersten başarısız olanlar bir üst sınıfa devam edebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle, sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkarken, hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9'uncu sınıfa geçilmeyecek.

11. SINIFLAR DA ALAN DEĞİŞTİREBİLECEK-

10'uncu sınıf sonunda; bir üst sınıfa geçen öğrenciler, yeni ders yılının ilk bir ayı yerine, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilecek.

Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulacak ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınacak.

Öğrenci, yeni alanında okutulmayan, önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulacak. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam edecek. Öğrencinin bir başka okula nakli dışında, alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılabilecek.

Sınıf tekrarına kalan öğrenciler de yeni ders yılının ilk bir ayı yerine Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 2007-2008 öğretim yılında 11'nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, alan değiştirmeyle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

Mesleki ve teknik orta öğretimde, alan/dal seçimi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler ise Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.

Yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapılan alan seçimi, bundan böyle ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılacak. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve yönetmelikte belirtilen özre dayalı hallerde, yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilecek.

Alan seçimi ve değişikliği daha önce ders yılı başından itibaren bir ay içinde gerçekleştirilebiliyordu.

-NAKİL YAPILAN ÖĞRENCİLER-

Nakli yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar, önceden olduğu gibi, kendisinin ve velisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilecek. Ancak, bu şekilde alan değiştiren öğrenciler, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulacak. Yeni alanında okutulmayan, önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulacak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu ise devam edecek.

Daha önce birinci ve ikinci dönem başında gerçekleştirilen zümre öğretmenler kurulu toplantısı, dönem başlarının dışında, ders kesiminden sonra da yapılacak.

-YIL SONU PUANININ BELİRLENMESİ-

Yıl sonu başarısının tespitine ilişkin yeni düzenlemeye göre, bir dersin yıl sonu puanı, yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması halinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puan olacak.

Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puan, yıl sonu puanı olarak kabul edilecek. Bir dönem puanının bulunması halinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması yıl sonu puanı olacak.

Bir dersin yıl sonu notu ise yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması halinde yetiştirme programı puanından elde edilen not olacak. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması halinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen not, yıl sonu notu olacak. Bir dönem notunun bulunması halinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıyla bulunacak.

Yönetmeliğin doğrudan sınıf geçmeyi düzenleyen maddesindeki ''Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu ortalaması'' ifadesi, ''okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu'' şeklinde değiştirildi.

-HAZIRLIK SINIFLARINDA SINAV VE SINIF GEÇME-

Yönetmelikle, hazırlık sınıfına ilişkin maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre, hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9'uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvuracak. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden, ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınacak.

Yabancı dil dersi ile Türkçe sınavlardan en az ''2'' alan öğrenciler başarılı sayılacak. Başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edecek. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilecek. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9'uncu sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması halinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9'uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9'uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş ise okulların özel yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

-SON SINIFTA DEVAMSIZLIK-

Devamsızlık nedeniyle 12'nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler, aynı sınıfı tekrarlayacak. Ayrıca mezun olamayan 12'nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı döneminde sınava alınacak.

Özürlü veya özürsüz devamsızlıklarla ilgili raporların okul yönetimine iletilmesi gereken süre ''7'' iş gününden ''5'' iş gününe düşürüldü.

-ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI-

Ortaöğretimde ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları yeniden düzenlendi.

Buna göre, öğrencilerin ortalama yükseltme sınavları döneminde devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 3 dersten girdikleri ortalama yükseltme sınav sayısı 4'e yükseltildi.

Öğrenciler, önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınacaklar. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlayacak ve süresi üç haftayı geçmeyecek.

Ayrıca, sorumlu ders veya dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınacak.

Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılacak. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilecek.

Ortalama yükseltme sınavında girilecek dersler, okul yönetimlerine ''7'' yerine ''5'' iş günü içinde dilekçe ile bildirilecek. Sınav yapılacak derslerin listeleri ve sınav programları da 5 iş günü içinde ilan edilecek.

AA

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(8)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!