(*)Alanları boş bırakmayınız!

Global ölçekte araştırma yapıldı! İşte Türkiye'nin siber zorbalık raporu

39 görüntüleme 01 Ağustos 2018
TV

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan zarar verme davranışı anlamına geliyor. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla siber zorbalığa maruz kalan kişi sayısı da artıyor. Öfke dolu ya da kırıcı kırıcı mesajlar, alay etme, sataşma, tehdit etme gibi davranışlar bu zorbalığa örnek gösteriliyor. Sahte hesaplarla özel bilgileri ele geçirme ya da bunları yaymaya çalışmak gibi durumlarla da sıkça karşı karşıya kalınıyor. 

Ipsos araştırma şirketi siber zorbalık konusunda bir araştırma yaptı. Araştırma, aralarında Amerika, Almanya, Fransa ve Türkiye'nin de olduğu 28 ülkede yapıldı. Dünyada hemen hemen her 5 ebeveynden biri çocuğunun siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Global ölçekte çocukların yüzde 17'si siber zorbalığa maruz kalıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan ebeveynlerin ise yüzde 20'si çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyledi. 2011'e göre Türkiye'de çocukların maruz kaldığı siber zorbalık yüzde 5 oranında arttı. Çocukların siber zorbalığa en çok maruz kaldıkları platform sosyal medya. Bunu mobil platformalar ve online mesajlaşma platformları takip ediyor.

Siber zorbalığın artışıyla birlikte konuyla ilgili farkındalık da artıyor. Bu konuda en ileri ülkeler İsveç ve İtalya. Türkiye'de ise siber zorbalığa yönelik farkındalık yüzde 60 oranında. 

DAHA FAZLA GÖSTER