Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP) ve Yapımcılar Derneği, sinema ve dizi projelerinin yapım sürecinde Covid-19 salgınına karşı tavsiye edilen çalışma ilkeleri ve tedbirlere dair bir kılavuz yayımladı

Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sinema ve film-dizi prodüksiyon aşamalarında da belli tedbirlerle yeni normlara geçiş sağlanması hedefleniyor. Sinema salonlarını açan ve film prodüksiyonuna izin veren ülkelerde her bir aşama için belirlenen çalışma ve faaliyet şartlarıyla ilgili kaidelere uyulması bekleniyor. Ülkemizde de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP) ve Yapımcılar Derneği, önümüzdeki dönem içerisinde yeniden aktif olması beklenen sinema ve televizyon prodüksiyonlarının faaliyetine dair tavsiye niteliğinde bir kılavuz yayınladı.

* Oyunculardan set öncesi hazırlıklara, sete geliş-gidişten çekim sırasında uygulanması gerekenlere kadar maddelerin yer aldığı kılavuzda, "Sete katılacak tüm kamera önü veya kamera arkasında çalışanlar, oyuncular ve figürasyonlar tarafından 'Covid 19 Salgın Döneminde Çalışmaya İlişkin Taahhütname' imzalanmalıdır." maddesi de yer alıyor.

Enfeksiyon sonrasında şiddetli hastalık riski yüksek olan yani 'yüksek risk grubuna'
mensup kişiler ve kronik hastalıkları olan oyunculara herhangi bir proje için
görev verilmemesi tavsiye edilir.
Salgın riski sona erene kadar 65 yaş üstü oyuncular ile tedbiren çalışılmamalıdır.
20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağı devam ettiği süre içinde bu yaş
grubu oyuncular ile çekim yapılmamalıdır.

* Sete katılacak tüm kamera önü veya kamera arkasında çalışanlar, oyuncular
ve figürasyonlar tarafından 'Covid 19 Salgın Döneminde Çalışmaya İlişkin
Taahhütname' imzalanmalıdır.
Sette çalışma ilkeleri ve her birimin önceden yapması gereken hazırlıklarla ilgili
yönlendirme yazılı olarak çalışanlara gönderilecektir.
Sette çalışanların çalışmaları sırasında veya özel yaşamlarında Covid-19 (Korona)
virüsünün herhangi bir belirtisinin ortaya çıkması ya da belirti gösteren biri ile
temasta bulunulduğunun anlaşılması halinde yapımcıya durumun derhal bildirmesi
gerekmektedir.

* Sete 24 saat kala tüm katılımcılar aranacak ve sağlıklarının yerinde olup olmadığı
teyit edilecektir.
Sete katılacak tüm teknik ekibin belirlenmesi, istenecek evrakların alınması vs. için
gereken süre tanınmalıdır. Şoförler, oyuncular ve ajanstan katılacaklarında dahil
olduğu eksiksiz bir liste hazırlanmalı ve bu liste sette bulunacak sağlık görevlisine
teslim edilmelidir.
Sette kullanılacak mekanlar, çekim öncesi sterilize ilaçlarla dezenfekte edilmelidir.
Tüm kamera, ışık ve set ekipmanları, en ince detayına kadar 1 gün öncesinden ilgili
ekipler tarafından sterilize ilaçlarla dezenfekte edilmelidir.
Tüm kamera, ışık, set arabaları ve sete katılacak tüm karavanlar 1 gün öncesinden
ilgili ekipler tarafından sterilize ilaçlarla dezenfekte edilmelidir.
Sette kullanılacak her türlü aksesuar, prop ilgili ekipler tarafından sterilize ilaçlarla
dezenfekte edilmelidir.
Çekim programı basılmamalıdır, herkese dijital olarak gönderilmelidir.
İhtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile çalışılacaktır.
Tüm çalışanlardan çekim öncesinde kronik hastalığı olup olmadığına ilişkin kapsamlı
sağlık raporu almaları istenecektir. Kronik hastalığı olan kişilerle salgın sona erene
kadar tedbiren çalışılmamalıdır.

* Sete gelişlerde yapılacak koordinasyon ile ekiplerin kalabalıklaşması önlenmelidir.
Çekim alanına mümkün olduğunca özel araçlar ile yalnız gelinmelidir.
Nakliye şirketinin hijyen protokollerinin uygun ve yerinde olup olmadığını kontrol
etmeniz önerilir.
Normal bir araçta en fazla 2 kişi seyahat edebilir. Bunun için yolcunun arka koltukta
sürücünün çaprazında oturması gerekir.

* 10 kişiden fazla çalışan olan setlerde ambulans ve sağlık görevlisi
bulundurulmalıdır.
Sağlık görevlisine prodüksiyon tarafından sete katılacak tüm ekip, oyuncu ve
figüranların isimlerinin olduğu liste teslim edilmelidir.
Sağlık görevlisi, bu liste üzerinden eksiksiz olarak herkesin ateşini ölçecektir. Ateşi
ölçülmeyen hiç kimse set alanına girmemelidir.
Belli aralıklarla ateş ölçümü tekrarlanmalıdır.
Sette semptom gösteren veya ateşi 38 üzeri olan kişiler derhal özel araç ile
eve gönderilmeli ve en az 7 günlük karantinaya alınmalıdır.
Sette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır.

* Mümkün olduğu ölçüde, tüm çalışma, en az kişinin set alanına erişimine izni
verecek şekilde koordine edilmelidir.
Örneğin: Sanat departmanı ve set ekibinin işi bitip çıkana kadar kamera ve grip için
çalışma başlamamalıdır. Bunu takiben ışık düzenlemelerinin yapılmasının ardından,
oyuncular sete alınmalıdır.
Tüm diğer insanlar için uzaktan görüntüleme sağlanmalıdır.
Sınırlı bir çekim ortamının sonucu olarak, sosyal mesafenin tutarlı bir şekilde
sürdürülmesinin zor olduğu bir ortamda çalışılacağından sürekli maske takılması
zorunludur.

* Sette bulunan herkesin, hastalığı yayma riskini en aza indirmek için gerekli hijyen
ve davranışlarla ilgili sağlık otoritelerinin yönergelerine uymaları gerekmektedir.
Alkollü el dezenfektanı giriş noktalarında ve ortak alanlarda sık sık kullanılmalıdır.
Tüm giriş ve çıkışlara maskelerin atılması için ayrı çöp kutuları bulundurulmalıdır.
Sette bulunan tüm insanlara uygun hijyeninin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler her
sabah yapım amiri tarafından bir brifingde verilmelidir.
Tüm set çalışanlarına gün boyu yetecek kadar maske bulundurulmalıdır.

* Kapı kolları, yüzeyler, banyo armatürleri ve birden fazla kişi tarafından kullanılan
herhangi bir ekipmanlar dahil olmak üzere temas edilen yüzeylerinin sık sık
temizlenmesinden yapım ve set ekibi sorumlu olacaktır.
Birden fazla kişi tarafından kullanılan her bir ekipmanın, her bir kullanıcı arasında
değiştirilirken temizlenmelidir.
Oyuncuların ellemesi gereken tüm yüzey ve aksesuarların provalar ve çekim öncesi
her seferinde temizlenmelidir.
Ekipler kendi sorumluluk alanı dışındaki hiçbir malzeme veya ekipmana
yaslanmamalı, oturmamalı ve taşımamalıdır.

* Kamera oyunculardan en az 2 metre uzakta olmalıdır.
Sesli çekimlerde Boom tercih etmek yaka mikrofonundan daha güvenlidir.
Tüm mikrofonların her plan sonrası temizlenmesi gerekmektedir.
Remote Focus tercih edilmelidir.
Kullanılan her ekipman ya da aletin sürekli aynı kişi tarafından kullanıldığından emin
olunmalıdır.
Telsizlerin el değiştirmediğinden emin olunmalıdır.
Özellikle set ekibinin tamamında gerekli ekipmanların ayrı ayrı olmasına dikkat
edilmelidir.
Aksesuar sorumlularının sette aksesuar taşıma konusunda iş bölümü yapmalarını
istenmelidir.
Sette o anda bulunması gerekmeyen kişiler setin dışında bir yerde beklemelidir.

* İnsanların çalışırken 2 metrelik bir sosyal mesafeyi koruyabilmeleri gerekmektedir.
İç çekimler için herhangi bir anda izin verilen maksimum ekip sayısı, çekim
yerindeki erişilebilir alanın büyüklüğüne bağlıdır.
Belirtilen m2 hesabına göz önünde tutularak mekanın büyüklüğüne göre
hesaplama yapılıp, çekim alanına girecek oyuncu ve ekip sayısı buna göre
belirlenecektir.

* Bulaşıcılık riskinin çok yüksek olmasından ötürü sosyal mesafenin tatmin edici bir
şekilde uygulanamayacağı kalabalık sahneler çekilmemelidir.
Mekanın büyüklüğüne bakılmaksızın risk oluşturabilecek kalabalık sahneler
çekilmemelidir. Örneğin: Bir gece kulübü sahnesi, kalabalık masa ortamı vs.
çekilmemelidir.
Bir sahnede fiziksel temasın gerekli olması durumunda, oyuncuların ellerini önce ve
sonra dezenfekte etmelidir.
Bir aktörün diğerine dokunmasını ya da birbirlerine bir şeyler alıp vermelerini
gerektiren sahnelerden kaçınılmalıdır.

* Sete gelecek tüm araçların dezenfeksiyonunun yapılmış, set ışık ve grip
malzemelerinin de dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir ve bu işlemler
kiralama şirketlerinin sorumluluğundadır.
Kostüm sorumluları da oyunculara yakın çalışırken yüz maskesi ve eldiven
giymelidir.
Giyimden önce ve sonra hem oyuncu hem de kostüm ekibi ellerini yıkamalı veya
sterilize etmelidir.
Tüm yan oyuncular, mümkün olduğunca kendi kıyafetlerini giymeli ve evden
giyinmiş gelmelidir. Bunun mümkün olmaması durumunda, prodüksiyon sosyal
mesafe önlemlerinin desteklenebileceği giyinme alanları sağlamak zorundadır.
Bir oyuncuya denenen kıyafet, başka bir oyuncuya kesinlikle giydirilmemelidir.
Her ana oyuncunun kıyafeti mümkünse buharla sterilize edimeli ve ayrı muhafaza
edilmelidir.
Saç ve makyaj, eğer bir mecburiyet varsa, sadece ana oyuncular için ayrılmalıdır.
Saç ve makyaj seansından önce ve sonra, hem oyuncu hem de makyaj sanatçısının
ellerini yıkaması veya sterilize etmesi gerekir.
Makyaj ürünlerinin farklı kişilerde tekrar kullanılmasına izin verilmez. Buna Maskara
ve ruj dahildir.
İlgili ekiplerin her sete açılmamış ürünlerle gelmesi zorunludur.
• Saç, makyaj masaları her kullanıcı arasında temizlenmeli ve en az 2 metre arayla
mesafelendirilmelidir.
Makyaj sanatçısının, oyuncunun terine maruz kalmaması adına, sette mini rötuşların
ve ter almanın oyuncunun kendisi tarafından yapılması teşvik edilmelidir.

* Tüm ortak alanlar ve bekleme alanları setin dışında kurulmalıdır.
Oturma, mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli ve departmanlar arasındaki
sosyal etkileşim en aza indirmelidir.
Tüm çekimlerde 1 adet tuvalet karavanı bulunması gerekmektedir.
Karavana giriş çıkışlar arasında minimum 5 dakika süre gerekmektedir.
Her kullanımdan sonra, her bir karavanın yüzey ve armatür temizliğini sağlayacak
elemanlara ihtiyaç duyulacaktır.

* Açık büfeye izin verilmez.
Tüm yemekler tek porsiyon olarak, kapalı, tek kullanımlık servis ile birlikte ve yüzey
kontaminasyonunu önleyecek şekilde dağıtılmalıdır. Sette verilecek yemeğin
ambalajlı yemekler olmasına dikkat edilmelidir.
Yiyecekleri alan herkes önceden ellerini iyice yıkamalıdır.
Yemek yeme mekanları ekibin güvenli mesafelerde sıraya girmesine ve oturmasına
izin verecek kadar büyük olmalıdır. Tıkanıklığı azaltmak ve her zaman 2 metrelik
fiziksel mesafeyi korumak için mola süreleri kademelendirilmelidir.
Oturulan yüzeyler her oturum öncesi, aralar ve sonunda dezenfekte edilmelidir.
Ekip için önceden evde hazırlanmış sandviçler, ısıtma ihtiyacı olmayan yiyecekler ve
yeniden kullanılabilir içecek şişelerinin evden getirilmesine teşvik edilmelidir.
Çay, kahve ve su servisi sadece bu işle görevli yetkili tarafından gerçekleştirilir.
Görevli hijyen kurallarına harfiyen uymak ve her servis öncesinde maske
değiştirmek durumundadır.
Sadece tek kullanımlık bardak, kaşık vs. kullanılmalıdır.
Şeker gibi tatlandırıcılar tekli paketler içinde olmalıdır
İkramlıklar sadece kapalı ve tekli ambalaj şekilde olmalıdır

AŞAĞIDAKİLERİN HİÇBİRİNE İZİN VERİLMEZ
Self servisli kahve istasyonu.
Sette tepside çay dolaştırılmasına.
Kuru yemiş kaseleri veya ambalajsız yiyecekler.
Tek tek paketlenmemiş meyveler.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!