Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    19/02/2024

    Karar Sayısı

    3

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE   SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde konsolide olan raporun, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, konsolide finansal tablonun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Murat SÜZER                                                         Murat AKBALIK                                                  Taha ÇAKMAK Genel Müdür Yardımcısı                                   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                                                     ve Denetim Komitesi Üyesi                           ve Genel Müdür

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250652

    BIST

    Yazı Boyutu