Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Finansal Duran Varlık Edinimi

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

    Evet (Yes)

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    25.10.2023

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

    Hayır (No)

    Bildirim İçeriği

    Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    25/10/2023

    Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

    Evet

    Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

    Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

    Holistik dijital sağlık teknolojileri

    Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

    250.000

    Edinim Yöntemi

    Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

    İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

    02.02.2024

    Edinme Koşulları

    Diğer (Other)

    Vadeli ise Koşulları

    -

    Edinilen Payların Nominal Tutarı

    50.000

    Beher Payın Alış Fiyatı

    20 USD

    Toplam Tutar

    1.000.000 USD

    Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

    20,00

    Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

    32,39

    Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

    32,39

    Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

    0,04

    İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

    0,29

    Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

    Olumlu etki beklenmektedir.

    Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

    Hayır (No)

    Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

    Hayır (No)

    Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

    Sermaye artırımı yoluyla edinilmiştir.

    Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

    Evet (Yes)

    Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

    Ortağı olunan şirket

    Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

    25/10/2023

    Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

    Pazarlık

    Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

    Düzenlenmedi (Not Prepared)

    Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

    Zorunlu olmadığı için düzenlenmemiştir.

    Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

    -

    Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

    -

    Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

    -

    İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

    -

    Açıklamalar

    GEN'in %12,39 oranında hissedarı olduğu Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Neo Auvra") 25.10.2023 tarihinde 1.000.000,00 USD'ye (birmilyonAmerikanDoları) denk gelecek şekilde Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209443)

    Paya dönüştürülebilir borç sözleşmesine göre söz konusu borcun vadesi 01.01.2024 olarak belirlenmişti ve bu tarihten sonra pay dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirileceği ilan edilmişti.

    02.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen Neo Auvra'nın genel kurulunda pay dönüşüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, GEN, sahip olduğu C Grubu Paylara ilaveten Neo Auvra'nın toplam sermayesinin %20,00'ına denk gelecek şekilde A Grubu Pay iktisap etmiş olacaktır.

    Söz konusu işlem sonucunda GEN'in , Neo Auvra'daki hişssedarlık oranı, daha önce sahip olduğu Neo Auvra'nın toplam sermayesinin %12,39'una karşılık gelen C grubu pay ve 25.10.2023 tarihinde imzalanan paya dönüştürülebilir borç sözleşmesi hükümlerine göre elde edilecek şirket toplam sermayesinin  %20,00'sine denk gelecek şekilde A grubu pay olacaktır. Genel Kurul'un tescili ve pay ihracı işlemlerinin tamamlanmasının ardından GEN'in Neo Auvra'daki hissedarlık oranı %32,39'a ulaşacaktır.

    İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metninde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir. 

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246394

    BIST

    Yazı Boyutu