Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Özel Durum Açıklaması (Genel)

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

    Evet (Yes)

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    14.11.2023

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

    Hayır (No)

    Bildirim İçeriği

    Açıklamalar

    Şirket Yönetim Kurulunun 14.11.2023 tarihli toplantısında: 1. 19.07.2023 Tarihli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde tadiline, 2. Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 15.545.626 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek ve toplam satış tutarı 103.986.306,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatı olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 103.986.306,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına, 3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve 69.749.026,00 TL karşılığı payların UP Venture Capital LLP'ye, 34.237.280,00 TL karşılığı payların Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsis edilmesine, 4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile 2. maddede yer alan dağılıma uygun olarak UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP'ye Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmişti. Söz konusu karara ilişkin olarak bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.  Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218564

    BIST

    Yazı Boyutu