Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569

    Transferler

    0 0 0 0 5.165 1.199.068 -1.204.233 0 0 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 -6.293 0 0 1.329.740 1.323.447 0 1.323.447

    Dönem Karı (Zararı)

    0 0 0 0 0 0 1.329.740 1.329.740 0 1.329.740

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 0 -6.293

    Kar Payları

    0 0 0 0 78.387 -878.387 0 -800.000 0 -800.000

    Dönem Sonu Bakiyeler

    322.508 277.613 154 -15.855 207.944 1.327.912 1.329.740 3.450.016 0 3.450.016

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596

    Transferler

    0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 -23.686 0 0 2.630.605 2.606.919 0 2.606.919

    Dönem Karı (Zararı)

    0 0 0 0 0 0 2.630.605 2.630.605 0 2.630.605

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 -23.686 0 0 0 -23.686 0 -23.686

    Dönem Sonu Bakiyeler

    322.508 277.613 154 -45.954 207.944 3.356.645 2.630.605 6.749.515 0 6.749.515

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    2.049.599 1.067.899

    Dönem Karı (Zararı)

    2.630.605 1.329.740

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    2.630.605 1.329.740

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    1.061.038 758.078

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    6-7-8-9 665.295 391.892

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    24.562 13.281

    Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    4 24.213 13.181

    Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    349 100

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    492.101 343.510

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    241.687 168.173

    Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

    250.414 175.337

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    -204.480 25.234

    Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

    -384.837 -89.611

    Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

    119.768 103.961

    Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

    71.917 12.418

    Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

    -11.328 -1.534

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    -149.488 -186.980

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    0 -74.823

    Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    0 -74.823

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    12 260.806 250.109

    Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -27.758 -4.145

    Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    -27.758 -4.145

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    -1.261.115 -595.382

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -1.867.916 -1.089.084

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -1.867.916 -1.089.084

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    12.589 8.569

    İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

    12.589 8.569

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -418.736 -699.098

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    -299.127 -131.335

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    389.884 499.357

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    389.884 499.357

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    97.353 122.719

    İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

    97.353 122.719

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    18.931 -32.642

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    805.907 726.132

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

    805.907 726.132

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    2.430.528 1.492.436

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -243.112 -83.712

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    12 -137.817 -340.825

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -1.155.166 -677.926

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

    0 428.630

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

    0 -293.817

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    31.435 5.266

    Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    31.435 5.266

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -1.471.978 -907.151

    Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -1.471.803 -903.771

    Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    9 -175 -3.380

    Alınan Faiz

    285.377 89.146

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    721.753 -431.889

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    4.491.644 6.219.108

    Kredilerden Nakit Girişleri

    5 4.491.644 6.219.108

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -3.604.319 -5.724.505

    Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    5 -3.604.319 -5.724.505

    Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -63.107 -35.653

    Ödenen Temettüler

    0 -800.000

    Ödenen Faiz

    -102.465 -90.839

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    1.616.186 -41.916

    Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

    322.731 187.435

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    1.938.917 145.519

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    17 2.171.062 1.468.521

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    4.109.979 1.614.040

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    17 4.109.979 2.171.062

    Finansal Yatırımlar

    14 263 263

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

    263 263

    Ticari Alacaklar

    4 3.543.633 1.767.315

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    3.543.633 1.767.315

    Diğer Alacaklar

    26.607 39.304

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    26.607 39.304

    Stoklar

    2.028.208 1.609.821

    Peşin Ödenmiş Giderler

    260.666 131.567

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    260.666 131.567

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    12 0 106.726

    ARA TOPLAM

    9.969.356 5.826.058

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    9.969.356 5.826.058

    DURAN VARLIKLAR

    Diğer Alacaklar

    682 574

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    682 574

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    6 992 1.045

    Maddi Duran Varlıklar

    7 2.851.117 2.006.140

    Arazi ve Arsalar

    14.060 14.060

    Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

    21.509 19.812

    Binalar

    65.583 56.650

    Tesis, Makine ve Cihazlar

    535.733 446.558

    Taşıtlar

    28.895 14.370

    Mobilya ve Demirbaşlar

    1.823.877 1.281.795

    Yapılmakta Olan Yatırımlar

    361.460 172.895

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    8 181.993 108.873

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    9 16.812 24.120

    Diğer Haklar

    16.812 24.120

    Peşin Ödenmiş Giderler

    465.537 272.623

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    465.537 272.623

    Ertelenmiş Vergi Varlığı

    12 830.535 517.068

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    4.347.668 2.930.443

    TOPLAM VARLIKLAR

    14.317.024 8.756.501

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    1.844.331 914.818

    İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

    1.844.331 914.818

    Banka Kredileri

    5 1.759.304 854.676

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5 85.027 60.142

    Ticari Borçlar

    4 1.588.403 1.144.114

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    1.588.403 1.144.114

    Diğer Borçlar

    395.143 297.790

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    395.143 297.790

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    63.406 44.475

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    63.406 44.475

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    12 321.835 0

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    782.340 473.777

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    314.545 256.396

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    10 467.795 217.381

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    2.339.386 1.533.479

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    2.339.386 1.533.479

    ARA TOPLAM

    7.334.844 4.408.453

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    7.334.844 4.408.453

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    126.687 71.481

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    126.687 71.481

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5 126.687 71.481

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    105.978 133.971

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    105.978 133.971

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    232.665 205.452

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    7.567.509 4.613.905

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    6.749.515 4.142.596

    Ödenmiş Sermaye

    11 322.508 322.508

    Sermaye Düzeltme Farkları

    11 277.613 277.613

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    11 154 154

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    -45.954 -22.268

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -45.954 -22.268

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -45.954 -22.268

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    207.944 207.944

    Yasal Yedekler

    11 207.944 207.944

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    11 3.356.645 1.327.912

    Net Dönem Karı veya Zararı

    2.630.605 2.028.733

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    6.749.515 4.142.596

    TOPLAM KAYNAKLAR

    14.317.024 8.756.501

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    9.990.175 5.697.827 4.694.312 2.658.310

    Satışların Maliyeti

    -4.483.246 -2.908.841 -1.970.825 -1.349.207

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

    BRÜT KAR (ZARAR)

    5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

    Genel Yönetim Giderleri

    -361.845 -179.414 -139.056 -69.363

    Pazarlama Giderleri

    -2.301.056 -1.265.150 -1.005.397 -507.720

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    338.016 77.496 14.638 12.530

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    -435.811 -98.915 -240.696 -38.115

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    2.746.233 1.323.003 1.352.976 706.435

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    621.764 621.604 306.775 206.689

    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

    -67.769 -114.612 -24.101 -11.559

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    3.300.228 1.829.995 1.635.650 901.565

    Finansman Giderleri

    -408.817 -250.146 -208.292 -93.320

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    2.891.411 1.579.849 1.427.358 808.245

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    -260.806 -250.109 35.081 -60.772

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    12 -566.378 -373.917 -322.115 -157.056

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    12 305.572 123.808 357.196 96.284

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 8,16000000 4,12000000 4,53000000 2,32000000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -23.686 -6.293 -3.760 0

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -31.581 -7.866 -6.673 0

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    7.895 1.573 2.913 0

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

    12 7.895 1.573 2.913 0

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0 0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -23.686 -6.293 -3.760 0

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216469

    BIST

    Yazı Boyutu