Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    09/11/2023

    Karar Sayısı

    27

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN  YÖNETİM KURULU'NUN: Karar Tarihi: 09 Kasım 2023

    Karar Sayısı: 27 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

    Yönetim Kurulumuzun 09 Kasım 2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

    a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2023 ? 30.09.2023 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun incelendiğini

    b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

    c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

    Beyan ederiz.

    Saygılarımızla,   

    Kenan Evren Karakaya

       

    Dursun Yaşar Çamurali

       Muhasebe Müdürü              Mali İşler Grup Başkanı - CFO

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216635

    BIST

    Yazı Boyutu