Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    09/11/2023

    Karar Sayısı

    43

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    Şirketimizin 01.01.2023 ? 30.09.2023 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu (Finansal Raporlar) ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporunun (SPK düzenlemeleri doğrultusunda

    a)Tarafımızca incelendiğini,

    b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

    c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların  konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimiz aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

    bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

    Saygılarımızla.

    Burhanettin Koray Tunçalp                                                     Bikem Kanık        

    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

    Osman Şahin Köşker

    Genel Müdür                                                           

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216757

    BIST

    Yazı Boyutu