Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    2.534.400 238.988 64.188 -46.542 -433.091 -23.513 417.325 4.518.863 5.451.706 12.722.324 -3.294 12.719.030

    Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Hatalara İlişkin Düzeltmeler

    Diğer Düzeltmeler

    Düzeltmelerden Sonraki Tutar

    Transferler

    5.451.706 -5.451.706 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -24.262 -132.003 63.274 5.758.039 5.665.048 92.825 5.757.873

    Dönem Karı (Zararı)

    5.758.039 5.758.039 22.402 5.780.441

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -24.262 -132.003 63.274 -92.991 70.423 -22.568

    Sermaye Arttırımı

    Sermaye Azaltımı

    Sermaye Avansı

    Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

    Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

    Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

    Kar Payları

    Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

    Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

    Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

    Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

    Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

    Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

    Dönem Sonu Bakiyeler

    2.534.400 238.988 64.188 -70.804 -565.094 39.761 417.325 9.970.569 5.758.039 18.387.372 89.531 18.476.903

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    2.534.400 238.988 64.188 -247.450 -569.211 35.685 642.300 9.745.594 6.580.253 19.024.747 34.505 19.059.252

    Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    Hatalara İlişkin Düzeltmeler

    Diğer Düzeltmeler

    Düzeltmelerden Sonraki Tutar

    Transferler

    3.842 6.576.411 -6.580.253 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -68.515 -301.478 171.572 2.706.876 2.508.455 21.841 2.530.296

    Dönem Karı (Zararı)

    2.706.876 2.706.876 -9.371 2.697.505

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -68.515 -301.478 171.572 -198.421 31.212 -167.209

    Sermaye Arttırımı

    Sermaye Azaltımı

    Sermaye Avansı

    Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

    Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

    Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

    Kar Payları

    Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

    Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

    Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

    Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

    Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

    Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

    Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

    Dönem Sonu Bakiyeler

    Yazı Boyutu