Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    19 4.423.706.621 4.292.295.934 2.356.464.280 1.324.249.697

    Satışların Maliyeti

    19 -3.296.865.099 -3.459.681.153 -1.876.055.285 -1.032.032.003

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    1.126.841.522 832.614.781 480.408.995 292.217.694

    BRÜT KAR (ZARAR)

    1.126.841.522 832.614.781 480.408.995 292.217.694

    Genel Yönetim Giderleri

    20 -172.631.152 -104.513.868 -70.763.071 -40.950.680

    Pazarlama Giderleri

    20 -358.957.693 -182.136.591 -133.961.890 -70.822.045

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    21 254.513.925 126.542.876 78.176.577 8.709.406

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    21 -462.770.129 -129.660.538 -99.410.188 -13.536.958

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    386.996.473 542.846.660 254.450.423 175.617.417

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    22 28.309.499 7.870.460 21.221.459 463.983

    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

    22 0 -321.552 0 -206.416

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    415.305.972 550.395.568 275.671.882 175.874.984

    Finansman Gelirleri

    23 291.014.162 188.307.118 72.453.886 90.842.297

    Finansman Giderleri

    23 -141.168.876 -41.287.061 -67.092.114 -14.868.674

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    565.151.258 697.415.625 281.033.654 251.848.607

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    23.956.479 -33.227.972 35.473.231 -4.891.249

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    24 -12.410.987 -19.504.691 -4.606.393 -2.972.635

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    24 36.367.466 -13.723.281 40.079.624 -1.918.614

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    2.367.267 1.021.762 -145.101 674.180

    Ana Ortaklık Payları

    586.740.470 663.165.891 316.651.986 246.283.178

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,96000000 2,21000000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    356.229.172 509.586.858

    Dönem Karı (Zararı)

    589.107.737 664.187.653

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    589.107.737 664.187.653

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    125.474.446 89.120.155

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    14,15 70.134.662 41.517.854

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    1.618.719 2.575.835

    Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    9 1.618.719 2.575.835

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    9.531.376 13.923.789

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    17 8.283.471 3.733.146

    Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    16 -1.000.759 9.483.745

    Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    7 2.248.664 706.898

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    21,23 76.346.766 17.379.396

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    24 -36.367.466 13.723.281

    Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

    7 4.210.389 0

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    -392.786.627 -251.620.530

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    6,7 -604.535.586 -211.228.729

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    6,8 9.512.169 2.933.806

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    9 -457.172.182 238.485.727

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    10 -323.462.031 -75.050.419

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    6,7 518.763.302 -183.224.151

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    6,8 31.035.952 -7.649.034

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    10 424.967.950 2.795.382

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    8.103.799 -18.683.112

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

    11 8.103.799 -18.683.112

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    321.795.556 501.687.278

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    17 -12.050.886 -1.224.751

    Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

    16 19.929.495 -3.256.894

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    24 26.555.007 12.381.225

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -394.509.767 -387.646.949

    Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları

    18 -14.040.872 -15.377.190

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

    12 342.970.217 -24.411.970

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

    18 -12.530.628 0

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -381.446.048 -195.898.477

    Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    14 -289.385.106 -156.307.789

    Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    15 -92.060.942 -39.590.688

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    13 0 -42.409.774

    Alınan Temettüler

    -329.776.788 -110.000.000

    Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

    18 314.352 450.462

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    548.315.617 54.043.350

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    5 623.293.523 69.714.813

    Ödenen Faiz

    23 -74.977.906 -15.671.463

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    510.035.022 175.983.259

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    510.035.022 175.983.259

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    391.267.074 519.439.682

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    901.302.096 695.422.941

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    4 901.302.096 391.267.074

    Finansal Yatırımlar

    12 17.940.474 418.013.402

    Ticari Alacaklar

    1.006.682.450 442.171.237

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    6 122.585.638 29.756.732

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    7 884.096.812 412.414.505

    Diğer Alacaklar

    103.469.212 112.981.381

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    6 101.453.131 111.182.964

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    8 2.016.081 1.798.417

    Stoklar

    9 900.125.031 444.571.568

    Peşin Ödenmiş Giderler

    10 355.745.418 77.708.884

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    24 6.120.783 20.264.802

    Diğer Dönen Varlıklar

    11 60.441.555 68.545.354

    ARA TOPLAM

    3.351.827.019 1.975.523.702

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    3.351.827.019 1.975.523.702

    DURAN VARLIKLAR

    Finansal Yatırımlar

    12 160.382.897 103.280.186

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    13 165.520.000 165.520.000

    Maddi Duran Varlıklar

    14 1.470.708.436 1.245.997.785

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    15 5.891.152.926 113.228.215

    Peşin Ödenmiş Giderler

    10 124.278.075 78.852.578

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    7.812.042.334 1.706.878.764

    TOPLAM VARLIKLAR

    11.163.869.353 3.682.402.466

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    5 846.645.860 153.378.289

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    5 23.758.776 81.506.893

    Ticari Borçlar

    854.816.993 389.887.824

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    6 11.418.934 6.579.381

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    7 843.398.059 383.308.443

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    17 36.093.329 11.275.713

    Diğer Borçlar

    19.509.416 13.291.080

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    6 11.719.214 8.564.199

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    8 7.790.202 4.726.881

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    10 433.064.736 10.264.989

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    24 12.410.987 0

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    42.967.460 24.038.724

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    17 24.236.827 4.307.332

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    16 18.730.633 19.731.392

    ARA TOPLAM

    2.269.267.557 683.643.512

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    2.269.267.557 683.643.512

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    5 67.907.888 80.133.749

    Ticari Borçlar

    21.637.673 0

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    0 0

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    7 21.637.673 0

    Diğer Borçlar

    10 2.168.203 0

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    34.324.106 18.502.721

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    17 34.324.106 18.502.721

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    24 775.178.379 95.603.837

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    901.216.249 194.240.307

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    3.170.483.806 877.883.819

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    7.985.983.267 2.793.805.525

    Ödenmiş Sermaye

    18 300.000.000 300.000.000

    Geri Alınmış Paylar (-)

    -14.040.872

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    18 474.072.440 474.072.440

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    5.590.040.240 634.247.071

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    5.624.378.550 644.470.071

    Diğer Kazançlar (Kayıplar)

    -34.338.310 -10.223.000

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    18 105.957.223 49.107.926

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    18 938.479.232 255.931.478

    Net Dönem Karı veya Zararı

    591.475.004 1.080.446.610

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    7.402.280 10.713.122

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    7.993.385.547 2.804.518.647

    TOPLAM KAYNAKLAR

    11.163.869.353 3.682.402.466

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467

    Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    -2.505.694

    Transferler

    310.845.370 -310.845.370

    Dönem Karı (Zararı)

    665.209.415 665.209.415 -1.021.762 664.187.653

    Kar Payları

    40.006.995 -150.006.995 -110.000.000 -110.000.000

    Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

    Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    -15.377.190 -15.377.190 -15.377.190

    Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

    450.462 450.462 450.462

    Dönem Sonu Bakiyeler

    300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -8.555.976 70.914.416 234.124.986 665.209.415 1.819.097.639 1.892.061 1.820.989.700

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    300.000.000 0 474.072.440 644.470.071 -10.223.000 49.107.926 255.931.478 1.080.446.610 2.793.805.525 10.713.122 2.804.518.647

    Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    -24.115.310 -24.115.310 -24.115.310

    Diğer Düzeltmeler

    -12.530.628 -12.530.628 -12.530.628

    Transferler

    690.684.558 -690.684.558 0 0

    Dönem Karı (Zararı)

    591.475.004 591.475.004 591.475.004

    Kar Payları

    56.849.297 3.135.967 -389.762.052 -329.776.788 -329.776.788

    Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    -14.040.872 -14.040.872 -14.040.872

    Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

    943.575 943.575 -3.310.842 -2.367.267

    Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

    4.979.908.479 314.282 4.980.222.761 4.980.222.761

    Dönem Sonu Bakiyeler

    300.000.000 -14.040.872 474.072.440 5.624.378.550 -34.338.310 105.957.223 938.479.232 591.475.004 7.985.983.267 7.402.280 7.993.385.547

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358

    DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    19.588.800 -2.492.692 1.079.163 -1.915.922

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    24.115.310 -3.237.262 1.903.746 -2.488.210

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    -4.526.510 744.570 -824.583 572.288

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    -4.526.510 744.570 -824.583 572.288

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    19.588.800 -2.492.692 1.079.163 -1.915.922

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    608.696.537 661.694.961 317.586.048 245.041.436

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    2.367.267 -1.008.760 -145.101 -674.720

    Ana Ortaklık Payları

    606.329.270 662.703.721 317.731.149 245.716.156

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215449

    BIST

    Yazı Boyutu