Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081

    Transferler

    0 -1.972.478.349 1.972.478.349

    Dönem Karı (Zararı)

    2.947.671.889 2.947.671.889 2.947.671.889

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -28.770.389 1.692.007.798 94.284.218 87.718.564 1.845.240.191 1.845.240.191

    Dönem Sonu Bakiyeler

    102.299.707 455.687.025 -40.550.953 9.504.999.838 160.736.636 213.666.769 20.459.941 -1.702.212.691 2.947.671.889 11.662.758.161 11.662.758.161

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319

    Transferler

    7.100.145.148 -7.100.145.148 0 0

    Dönem Karı (Zararı)

    9.046.139.766 9.046.139.766 9.046.139.766

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -33.927.702 8.276.768.672 161.115.883 -11.506.460 -3.200.476 8.389.249.917 8.389.249.917

    Dönem Sonu Bakiyeler

    102.299.707 455.687.025 -108.512.177 19.944.704.120 326.561.871 271.213.063 23.647.229 20.459.941 5.397.932.457 9.046.139.766 35.480.133.002 35.480.133.002

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    18.834.697.579 11.852.522.729

    Dönem Karı (Zararı)

    9.046.139.766 2.947.671.889

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    9.046.139.766 2.947.671.889

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    9.087.055.637 7.458.085.113

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    8-9-10 5.295.507.769 3.327.846.987

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    80.707.058 37.197.876

    Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    3.924.524 27.353.599

    Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    76.782.534 9.844.277

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    573.923.458 187.788.462

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    669.723.682 527.562.259

    Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    10.088.875 5.898.788

    Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    -105.889.099 -345.672.585

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    2.715.802.590 1.453.743.090

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    4.000.587 -32.964.571

    Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    4.000.587 -32.964.571

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

    3 -6.485.049 -9.512.803

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    298.159.404 127.828.082

    İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    0 -80.626.933

    Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

    125.439.820 2.446.784.923

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    1.083.011.052 1.672.108.481

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -460.824.877 -1.250.985.973

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -1.710.302.143 -631.535.686

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -155.939.388 -291.830.867

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    1.224.682.732 1.239.553.594

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    2.185.394.728 2.606.907.413

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    19.216.206.455 12.077.865.483

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -381.084.313 -225.174.585

    Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

    -424.563 -168.169

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -3.417.252.395 -3.456.517.620

    İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

    0 35.622.514

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

    -805.950.206 -1.232.325.692

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -313.568.002 588.219.881

    Verilen Nakit Avans ve Borçlar

    -1.478.974.790 -2.813.889.983

    Alınan Faiz

    603.195.603 186.659.012

    Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

    -1.421.955.000 -220.803.352

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -8.187.171.789 -5.859.086.955

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    4.736.735.930 1.885.514.180

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -3.737.697.215 -3.660.692.170

    Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -3.737.697.215 -3.660.692.170

    Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -6.415.927.657 -2.830.002.488

    Ödenen Faiz

    -3.079.916.048 -1.434.042.426

    Alınan Faiz

    309.633.201 180.135.949

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    7.230.273.395 2.536.918.154

    Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

    4.584.111.279 2.160.738.269

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    11.814.384.674 4.697.656.423

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    27 10.558.266.871 6.976.779.772

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    27 22.372.651.545 11.674.436.195

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    27 22.372.651.545 10.558.266.871

    Finansal Yatırımlar

    22 10.531.943.249 2.261.353.238

    Vadeli Mevduatlar

    2.295.386.638 595.321.449

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

    1.751.864.240 1.171.307.715

    İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

    6.484.692.371 494.724.074

    Ticari Alacaklar

    6 2.263.725.814 1.175.047.670

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    2.263.725.814 1.175.047.670

    Diğer Alacaklar

    6 96.741.848 187.841.639

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    5 4.491.338 603.250

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    92.250.510 187.238.389

    Türev Araçlar

    21 339.016.321 267.091.000

    Stoklar

    919.199.253 501.705.715

    Peşin Ödenmiş Giderler

    7 9.882.676.174 5.614.389.822

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    12.496.324 8.816.150

    Diğer Dönen Varlıklar

    113.573.064 142.789.722

    ARA TOPLAM

    46.532.023.592 20.717.301.827

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    46.532.023.592 20.717.301.827

    DURAN VARLIKLAR

    Finansal Yatırımlar

    22 1.482.302.265 4.277.060.923

    Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

    1.482.302.265 4.277.060.923

    Diğer Alacaklar

    6 1.128.618.139 686.474.209

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    1.128.618.139 686.474.209

    Türev Araçlar

    21 0 86.308.409

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

    3 543.819.419 365.909.936

    Maddi Duran Varlıklar

    8 8.906.388.820 3.514.594.995

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    10 92.079.335.557 58.751.535.645

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    9 471.169.515 286.951.642

    Peşin Ödenmiş Giderler

    7 10.515.084.831 7.116.908.852

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    115.126.718.546 75.085.744.611

    TOPLAM VARLIKLAR

    161.658.742.138 95.803.046.438

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    22 4.866.612.404 2.119.867.677

    İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

    4.866.612.404 2.119.867.677

    Banka Kredileri

    4.866.612.404 2.119.867.677

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    22 11.887.183.515 7.766.704.958

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    11.887.183.515 7.766.704.958

    Banka Kredileri

    22 73.030.554 504.717.325

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    22 10.926.138.247 6.669.837.262

    İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

    22 888.014.714 592.150.371

    Ticari Borçlar

    6 7.204.982.891 3.930.557.016

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    5 19.219.643 9.595.784

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    7.185.763.248 3.920.961.232

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    967.714.270 219.603.277

    Diğer Borçlar

    398.367.059 476.784.279

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    6 398.367.059 476.784.279

    Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

    7 8.504.589.592 4.314.917.421

    Türev Araçlar

    21 30.850.974 0

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    7 968.251.285 708.853.304

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    2.075.320.482 1.222.376.371

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    1.092.839.964 676.745.918

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    982.480.518 545.630.453

    ARA TOPLAM

    36.903.872.472 20.759.664.303

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    36.903.872.472 20.759.664.303

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    22 80.318.136.138 51.113.367.892

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    80.318.136.138 51.113.367.892

    Banka Kredileri

    22 62.830.362 0

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    22 70.557.646.128 44.654.342.098

    İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

    22 9.697.659.648 6.459.025.794

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    7 2.673.360.568 1.233.022.744

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    4.906.166.838 3.927.476.098

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    865.167.338 574.013.046

    Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

    4.040.999.500 3.353.463.052

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    1.377.073.120 724.772.082

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    89.274.736.664 56.998.638.816

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    126.178.609.136 77.758.303.119

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    35.480.133.002 18.044.743.319

    Ödenmiş Sermaye

    14 102.299.707 102.299.707

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    455.687.025 455.687.025

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    19.836.191.943 11.593.350.973

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -108.512.177 -74.584.475

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -108.512.177 -74.584.475

    Yabancı Para Çevrim Farkları

    19.944.704.120 11.667.935.448

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    621.422.163 475.013.216

    Yabancı Para Çevrim Farkları

    326.561.871 165.445.988

    Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

    271.213.063 282.719.523

    Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

    23.647.229 26.847.705

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

    23.647.229 26.847.705

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    20.459.941 20.459.941

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    5.397.932.457 -1.702.212.691

    Net Dönem Karı veya Zararı

    9.046.139.766 7.100.145.148

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    35.480.133.002 18.044.743.319

    TOPLAM KAYNAKLAR

    161.658.742.138 95.803.046.438

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    15 51.974.988.971 30.255.091.277 28.072.539.861 17.840.091.248

    Satışların Maliyeti

    15 -37.062.135.745 -22.097.485.147 -17.308.764.038 -10.087.540.655

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    14.912.853.226 8.157.606.130 10.763.775.823 7.752.550.593

    BRÜT KAR (ZARAR)

    14.912.853.226 8.157.606.130 10.763.775.823 7.752.550.593

    Genel Yönetim Giderleri

    16 -1.224.782.495 -715.537.631 -558.446.256 -396.639.503

    Pazarlama Giderleri

    16 -975.604.221 -635.982.013 -397.108.313 -326.332.867

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    17 15.967.399 171.129.156 20.110.065 247.495.310

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    17 -477.689.542 -84.926.637 68.122.267 -36.456.392

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    12.250.744.367 6.892.289.005 9.896.453.586 7.240.617.141

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    18 945.019.765 363.414.455 253.038.699 129.223.980

    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

    18 -76.782.534 -9.844.277 15.371.837 -5.894.077

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

    3 6.485.049 9.512.803 -1.120.411 6.512.752

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    13.125.466.647 7.255.371.986 10.163.743.711 7.370.459.796

    Finansman Gelirleri

    19 392.717.759 202.354.069 276.492.254 95.579.228

    Finansman Giderleri

    19 -4.173.885.236 -4.382.226.084 -2.472.833.306 -2.410.294.871

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    9.344.299.170 3.075.499.971 7.967.402.659 5.055.744.153

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    -298.159.404 -127.828.082 -248.163.203 -217.950.990

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    26 -298.159.404 -127.828.082 -248.163.203 -217.950.990

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    20 88,42781696 28,81407949 75,45710230 47,29039119

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    8.242.840.970 1.663.237.409 440.395.219 272.289.331

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -42.409.628 -35.962.986 -8.294.577 -13.902.728

    Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları

    8.276.768.672 1.692.007.798 447.030.881 283.411.513

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    8.481.926 7.192.597 1.658.915 2.780.546

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    8.481.926 7.192.597 1.658.915 2.780.546

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    146.408.947 182.002.782 497.212.729 -601.066.006

    Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları

    161.115.883 94.284.218 41.054.145 39.758.119

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -4.000.595 0 11.648.904 0

    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

    -4.000.595 0 11.648.904 0

    Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -14.383.088 113.920.225 558.549.332 -832.239.125

    Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

    -14.383.088 113.920.225 558.549.332 -832.239.125

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    3.676.747 -26.201.661 -114.039.652 191.415.000

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    3.676.747 -26.201.661 -114.039.652 191.415.000

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    8.389.249.917 1.845.240.191 937.607.948 -328.776.675

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    17.435.389.683 4.792.912.080 8.656.847.404 4.509.016.488

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    17.435.389.683 4.792.912.080 8.656.847.404 4.509.016.488

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216093

    BIST

    Yazı Boyutu